Gemeente Utrecht: relevante politieke gebeurtenissen in 2013

Geplaatst 23 aug. 2015 23:58 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 11 jul. 2018 05:23 bijgewerkt ]
In 2013 zocht AutiPassend Onderwijs Utrecht voor het eerst contact met de wethouder Onderwijs van de gemeente Utrecht, omdat we in onze gesprekken met het samenwerkingsverband van middelbare scholen in Utrecht niet verder kwamen. Hij verwees ons echter terug naar het samenwerkingsverband. Uit het overleg tussen de gemeente en het samenwerkingsverband bleek ook geen daadkracht, dus toen zochten we contact met gemeenteraadsleden, die meer begrip toonden voor ons standpunt.

De relevante gebeurtenissen in omgekeerd chronologische volgorde:
  • Utrecht, december 2013: (Inmiddels) Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht heeft een gesprek met Gadiza Bouazani (PvdA)Chantal Hakbijl (CDA) en Stephanie Bottse (GroenLinks)Selma Bas (D66) was helaas verhinderd. Het was een prettig gesprek, waarin we de laatste stand van zaken hebben doorgesproken en hebben bedacht wat we verder nog kunnen doen.
  • Utrecht, juni 2013: Ouders voor AutiPassend Onderwijs Utrecht praten mee tijdens de Raadsinformatieavond over het thema Zorg voor Jeugd. In de bijlage Bijdragen meepraters vind je ons verhaal als 2e (mevrouw Boomsma). We hebben een vervolggesprek gehad met Gadiza Bouazani (PvdA), Chantal Hakbijl (CDA) en Selma Bas (D66). Zij waren geïnteresseerd en zullen zich er verder in gaan verdiepen.
  • Utrecht, april 2013:
    • Op 10 april vond een eerste Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Passend Onderwijs plaats tussen de schoolbesturen en de wethouders Onderwijs en Jeugd van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht. Wethouders en voorzitter van het SWV Sterk VO ondertekenden een intentieverklaring, waarmee de verdere samenwerking in de verbinding tussen Passend Onderwijs en Zorg voor de Jeugd werd bekrachtigd.
    • In het OOGO-verslag staat o.a.: Consequenties passend onderwijs voor leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting en dekkend aanbod: Het onderzoek naar voorzieningen en leerlingstromen (V)SO in RMC regio19 wordt gehanteerd als vertrekpunt om afspraken te maken over een dekkend onderwijsaanbod. Als de uitwerking hiervan in een volgend stadium is, zal ook meer duidelijkheid ontstaan over de consequenties hiervan voor leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting.
  • Utrecht, februari 2013: Ouders voor AutiPassend Onderwijs Utrecht spraken met de Utrechtse wethouder van Onderwijs  (Jeroen Kreijkamp), waarbij ook de directeur van het SWV VO en de beleidsmedewerker onderwijs van de gemeente aanwezig waren. Wij waren met drie ouders en de directeur van het IVIO onderwijs (Emil Roelofs) die overal in Nederland kleine scholen en trajectklassen heeft helpen oprichten voor deze doelgroep van autipluskinderen. De wethouder en de directeur SWV geven aan dat ze onze zorgen serieus nemen en gaan zoeken naar oplossingen. Voor meer informatie, zie het Verslag overleg Jeroen Kreijkamp met ouders van autipassend onderwijs Utrecht. De reeds eerder lopende en de hierop volgende gesprekken met het SWV VO staan beschreven op de pagina Samenwerking met onderwijs in Utrecht.
Zie ook onze pagina Gemeentelijke politiek voor een samenvatting van ander relevant nieuws uit de gemeente Utrecht.