Goed voorbeeld van gemeente Amsterdam: initiatiefvoorstel Autiklassen in 2013

Geplaatst 23 aug. 2015 23:54 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 26 aug. 2015 06:21 bijgewerkt ]
Amsterdam, februari en juni 2013
: Initiatiefvoorstel van de raadsleden dhr. Toonk (VVD), dhr. Poorter (PvdA) en mw. Ulichki (GroenLinks), getiteld: ‘Autiklassen'. Zie de Initiatiefvoorstellen 2013 van de gemeente Amsterdam van februari 2013 en de pdf van het initiatiefvoorstel. In juni 2013 werd het in de raad behandeld, zie een verslag in het Parool

Helaas is het niet echt van de grond gekomen. Er is een inventarisatie gedaan naar huidige voorzieningen en naar de behoefte. Een conclusie daaruit zou zijn dat de vraag mee zou vallen, en dat scholen zelf ook al werkten aan betere voorzieningen.