Schooljaar 2013/2014: stijging thuiszitters in gemeente Utrecht met 28%

Geplaatst 24 aug. 2015 01:43 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 5 sep. 2015 02:30 bijgewerkt ]
Als je niet-ingeschreven leerlingen en leerlingen met een vrijstelling meetelt, is het aantal thuiszittende kinderen zonder onderwijs in de gemeente Utrecht in één jaar toegenomen met 28%. En dat in het jaar dat voor de middelbare scholen in Utrecht al de zorgplicht gold, omdat zij een pionier waren van de nieuwe Wet Passend Onderwijs. Van sommige categorieën thuiszitters is bekend welk deel onder het VO (voortgezet onderwijs) valt: daar is de stijging zelfs 36%.

De schoolbesturen van de middelbare scholen in Utrecht (samenwerkingsverband Sterk VO, dat verantwoordelijk is voor passend onderwijs in de gemeente Utrecht) zegt dat het aantal thuiszitters in Utrecht stabiel laag is, maar zij beschouwen alleen de categorie die ingeschreven is op een school, en dan nog alleen die aan het begin van het schooljaar (de donkerblauwe categorie in de grafiek hiernaast).

Er is echter een enorme stijging in het aantal kinderen van leerplichtige leeftijd dat niet ingeschreven staat op een school (absoluut verzuim) en het aantal kinderen dat een vrijstelling van de leerplicht heeft omdat ze niet in staat zouden zijn om naar school te gaan (vrijstelling 5a). Voor uitleg, zie Verschillende definities van thuiszitters. Het is onwaarschijnlijk dat dit een natuurlijke fluctuatie is, integendeel. Het heeft er alle schijn van dat scholen in de aanloop naar de Wet Passend Onderwijs (waarbij ze worden afgerekend op het aantal thuiszitters) de "lastige" kinderen hebben geweerd. Dit zie je ook in de landelijke cijfers van thuiszitters.

In de tabel hieronder kun je de cijfers terugvinden van de geregistreerde thuiszitters in de verschillende categorieën. Er zijn ook thuiszitters die niet geregistreerd staan, omdat ze wel bij een school ingeschreven staan, maar volgens de school geoorloofd afwezig zijn, die zijn niet meegeteld hieronder.
Thuiszitters in de gemeente Utrecht (klik op getal om naar de bron van dat getal te gaan) 2013/2014 gemeente Utrecht
(pionier VO Utrecht had dit schooljaar al zorgplicht)
2012/2013 gemeente Utrecht waarvan in het voortgezet onderwijs:2013/2014 voortgezet onderwijs Utrecht
(pionier VO Utrecht had dit schooljaar al zorgplicht)
2012/2013 voortgezet onderwijs Utrecht
1. Niet ingeschreven op school en geen vrijstelling leerplicht ("absoluut verzuim") 132 91  4215
2. Vrijstelling leerplicht omdat de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school te worden toegelaten (art. 5 onder a Leerplichtwet, waaronder veel hoogbegaafden en kinderen met autisme) 85 50  ??
3. Vrijstelling leerplicht omdat geen school die aansluit bij geloofsovertuiging (art. 5 onder b Leerplichtwet) PM PM  PMPM
4. Ingeschreven op school maar bezoekt al minimaal 4 weken niet of in deeltijd, en leerplichtambtenaar weet ervan (de categorie waar de scholen verantwoordelijk voor zijn) 147 (49+98) 144 (56+88)  87 (28+59)80 (29+51)
4.1 aan begin van schooljaar
49 56  2829
4.2 toename in loop van schooljaar
98 88  5951
5. Ingeschreven op school maar bezoekt al minimaal 4 weken niet of in deeltijd, en leerplichtambtenaar weet er NIET van ? ?  ??
6. Voor onbepaalde tijd geschorst ? ?  ??
TOTAAL thuiszitters (kinderen zonder onderwijs) >364 (toename 28%) >285  >129 (toename 36%) excl. vrijstellingen>95 excl. vrijstellingen

Bronnen:

Zie ook onze pagina Gemeentelijke politiek voor een samenvatting van ander relevant nieuws uit de gemeente Utrecht, zoals: Juli 2015: PvdA Utrecht stelt vragen over aantal thuiszitters zonder onderwijs.