Schooljaar 2013/2014: stijging thuiszitters in gemeente Utrecht met 28%

Geplaatst 24 aug. 2015 01:43 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 21 feb. 2018 12:22 bijgewerkt ]
Als je niet-ingeschreven leerlingen en leerlingen met een vrijstelling meetelt, is het aantal thuiszittende kinderen zonder onderwijs in de gemeente Utrecht in één jaar toegenomen met 28%. En dat in het jaar dat voor de middelbare scholen in Utrecht al de zorgplicht gold, omdat zij een pionier waren van de nieuwe Wet Passend Onderwijs. Van sommige categorieën thuiszitters is bekend welk deel onder het VO (voortgezet onderwijs) valt: daar is de stijging zelfs 36%.

De schoolbesturen van de middelbare scholen in Utrecht (samenwerkingsverband Sterk VO, dat verantwoordelijk is voor passend onderwijs in de gemeente Utrecht) zegt dat het aantal thuiszitters in Utrecht stabiel laag is, maar zij beschouwen alleen de categorie die ingeschreven is op een school, en dan nog alleen die aan het begin van het schooljaar (de donkerblauwe categorie in de grafiek hiernaast).

Er is echter een enorme stijging in het aantal kinderen van leerplichtige leeftijd dat niet ingeschreven staat op een school (absoluut verzuim) en het aantal kinderen dat een vrijstelling van de leerplicht heeft omdat ze niet in staat zouden zijn om naar school te gaan (vrijstelling 5a). Voor uitleg, zie Verschillende definities van thuiszitters. Het is onwaarschijnlijk dat dit een natuurlijke fluctuatie is, integendeel. Het heeft er alle schijn van dat scholen in de aanloop naar de Wet Passend Onderwijs (waarbij ze worden afgerekend op het aantal thuiszitters) de "lastige" kinderen hebben geweerd. Dit zie je ook in de landelijke cijfers van thuiszitters.

In de tabel van Thuiszitters gemeente Utrecht: aantallen vanaf 2012 kun je de cijfers terugvinden van de geregistreerde thuiszitters in de verschillende categorieën. Er zijn ook thuiszitters die niet geregistreerd staan, omdat ze wel bij een school ingeschreven staan, maar volgens de school geoorloofd afwezig zijn, die zijn niet meegeteld hieronder.

Zie ook onze pagina Gemeentelijke politiek voor een samenvatting van ander relevant nieuws uit de gemeente Utrecht, zoals: Juli 2015: PvdA Utrecht stelt vragen over aantal thuiszitters zonder onderwijs.