Schooljaar 2015/2016: aantal thuiszitters gemeente Utrecht blijft 8 per 1000 leerlingen

Geplaatst 3 feb. 2016 03:18 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 21 feb. 2018 12:21 bijgewerkt ]
In heel Nederland zijn er ongeveer 6 thuiszitters per 1000 leerplichtigen, in de gemeente Utrecht bijna 8 per 1000. Het aantal thuiszitters in de gemeente Utrecht is het afgelopen schooljaar licht gestegen, maar ook het totaal aantal leerplichtigen in Utrecht is gestegen, dus het percentage blijft ongeveer gelijk. 
Het zijn nog steeds wel flink meer thuiszitters dan in 2012/2013 voor de invoering van Passend Onderwijs. De middelbare scholen in Utrecht begonnen in 2013 als voorloper al met de Wet Passend Onderwijs, in 2014 kwam daar het basisonderwijs bij.

Verschuiving van absoluut verzuim naar vrijstelling

In het schooljaar 2015/2016 had de gemeente Utrecht 360 thuiszitters, verdeeld over drie categorieën (zie tabel onderaan deze pagina. Wat opvalt, is dat het aantal absoluut verzuim (niet ingeschreven op een school en geen vrijstelling) ongeveer even hard afgenomen is als het aantal vrijstellingen 5a toegenomen is. Is het toeval dat de staatssecretaris sinds februari 2016 ook het absoluut verzuim tot de verantwoordelijkheid van het onderwijs rekent, maar de vrijstellingen (nog) niet? Zie: Verschillende definities van thuiszitters

In december 2016 maakte de staatssecretaris van onderwijs de aantallen thuiszitters van Nederland over het schooljaar 2015/2016 bekend in de Cijferbijlage van de 10e voortgangsrapportage Passend Onderwijs. Daarin staan ook de aantallen thuiszitters van een aantal gemeenten, waaronder Utrecht.

In die cijferbijlage wordt sinds vorig jaar ook het aantal relatief en absoluut verzuim > 3 maanden apart genoemd, omdat dat de doelstellingen van het Thuiszitterspact betreft: die moeten naar 0 in 2020.
In Utrecht zijn waren er afgelopen schooljaar 26+85=111 thuiszitters > 3 mnd (exclusief vrijstellingen 5a dus, die tellen niet mee voor het Thuiszitterspact), terwijl dat er vorig jaar nog 33+91=124 waren. Dus dat kengetal is gedaald met 13 kinderen. Tja, als absoluut verzuim verschuift naar vrijstelling van leerplicht (46 meer vrijstellingen vergeleken met het jaar ervoor), dan kom je steeds dichter bij het doel van het Thuiszitterspact, zonder dat er thuiszitters verdwijnen!

Aantal thuiszitters per 1000 leerlingen

Als we kijken naar het aantal thuiszitters per 1000 leerlingen, dan zien we dat de gemeente Utrecht boven het landelijke gemiddelde zit: in heel Nederland zijn er ongeveer 6 thuiszitters per 1000, in de gemeente Utrecht bijna 8 per 1000 (zie tabel onderaan deze pagina). Kijk je alleen naar het regulier voortgezet onderwijs dan is het eerder 9 per 1000, dus in het voortgezet onderwijs zijn er relatief meer thuiszitters dan in het basisonderwijs.

Den Haag en Rotterdam doen het nog slechter dan Utrecht, maar Amsterdam doet het ietsje beter: 7,7 per 1000 in Amsterdam tegen 7,9 per 1000 in Utrecht. Alle grote steden liggen flink boven het landelijke gemiddelde van 6 per 1000.


Gerelateerd