Schooljaar 2015/2016: aantal thuiszitters gemeente Utrecht blijft 8 per 1000 leerlingen

Geplaatst 3 feb. 2016 03:18 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 23 okt. 2017 13:48 bijgewerkt ]
In heel Nederland zijn er ongeveer 6 thuiszitters per 1000 leerplichtigen, in de gemeente Utrecht bijna 8 per 1000. Het aantal thuiszitters in de gemeente Utrecht is het afgelopen schooljaar licht gestegen, maar ook het totaal aantal leerplichtigen in Utrecht is gestegen, dus het percentage blijft ongeveer gelijk. 
Het zijn nog steeds wel flink meer thuiszitters dan in 2012/2013 voor de invoering van Passend Onderwijs. De middelbare scholen in Utrecht begonnen in 2013 als voorloper al met de Wet Passend Onderwijs, in 2014 kwam daar het basisonderwijs bij.

Verschuiving van absoluut verzuim naar vrijstelling

In het schooljaar 2015/2016 had de gemeente Utrecht 360 thuiszitters, verdeeld over drie categorieën (zie tabel onderaan deze pagina. Wat opvalt, is dat het aantal absoluut verzuim (niet ingeschreven op een school en geen vrijstelling) ongeveer even hard afgenomen is als het aantal vrijstellingen 5a toegenomen is. Is het toeval dat de staatssecretaris sinds februari 2016 ook het absoluut verzuim tot de verantwoordelijkheid van het onderwijs rekent, maar de vrijstellingen (nog) niet? Zie: Verschillende definities van thuiszitters

In december 2016 maakte de staatssecretaris van onderwijs de aantallen thuiszitters van Nederland over het schooljaar 2015/2016 bekend in de Cijferbijlage van de 10e voortgangsrapportage Passend Onderwijs. Daarin staan ook de aantallen thuiszitters van een aantal gemeenten, waaronder Utrecht.

In die cijferbijlage wordt sinds vorig jaar ook het aantal relatief en absoluut verzuim > 3 maanden apart genoemd, omdat dat de doelstellingen van het Thuiszitterspact betreft: die moeten naar 0 in 2020.
In Utrecht zijn waren er afgelopen schooljaar 26+85=111 thuiszitters > 3 mnd (exclusief vrijstellingen 5a dus, die tellen niet mee voor het Thuiszitterspact), terwijl dat er vorig jaar nog 33+91=124 waren. Dus dat kengetal is gedaald met 13 kinderen. Tja, als absoluut verzuim verschuift naar vrijstelling van leerplicht (46 meer vrijstellingen vergeleken met het jaar ervoor), dan kom je steeds dichter bij het doel van het Thuiszitterspact, zonder dat er thuiszitters verdwijnen!

Aantal thuiszitters per 1000 leerlingen

Als we kijken naar het aantal thuiszitters per 1000 leerlingen, dan zien we dat de gemeente Utrecht boven het landelijke gemiddelde zit: in heel Nederland zijn er ongeveer 6 thuiszitters per 1000, in de gemeente Utrecht bijna 8 per 1000 (zie tabel onderaan deze pagina). Kijk je alleen naar het regulier voortgezet onderwijs dan is het eerder 9 per 1000, dus in het voortgezet onderwijs zijn er relatief meer thuiszitters dan in het basisonderwijs.

Den Haag en Rotterdam doen het nog slechter dan Utrecht, maar Amsterdam doet het ietsje beter: 7,7 per 1000 in Amsterdam tegen 7,9 per 1000 in Utrecht. Alle grote steden liggen flink boven het landelijke gemiddelde van 6 per 1000.

Cijfertabel

In de tabel hieronder kun je de cijfers terugvinden van de in de gemeente Utrecht geregistreerde thuiszitters in de verschillende categorieën. Er zijn ook thuiszitters die niet geregistreerd staan, omdat ze wel bij een school ingeschreven staan, maar volgens de school geoorloofd afwezig zijn, die zijn niet meegeteld hieronder.

Thuiszitters in de gemeente Utrecht (klik op getal om naar de bron van dat getal te gaan) 2015/2016 2014/2015 2013/2014
(pionier VO Utrecht had dit schooljaar al zorgplicht)
2012/2013 waarvan in het voortgezet onderwijs: 2015/2016 VO 2014/2015 VO 2013/2014 VO
(dit schooljaar al zorgplicht)
2012/2013 VO
1. Niet ingeschreven op school en geen vrijstelling leerplicht ("absoluut verzuim") 47 102 132 91   14 32 42 15
2. Vrijstelling leerplicht omdat de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school te worden toegelaten (art. 5 onder a Leerplichtwet, waaronder veel hoogbegaafden en kinderen met autisme) 132 86 85 50   45? (naar verhouding #leerlingen) 30? (naar verhouding #leerlingen) ? ?
3. Ingeschreven op school maar bezoekt (ongeoorloofd) al minimaal 4 weken niet of in deeltijd, en leerplichtambtenaar weet ervan (de categorie waar de scholen verantwoordelijk voor zijn, "langdurig relatief verzuim") 181 149 147 (49+98) 144 (56+88)   81 (19+62) 88 (26+62) 87 (28+59) 80 (29+51)
3.1 aan begin van schooljaar
  41   44    49    56     19   26    28    29
3.2 toename in loop van schooljaar
  140   105    98    88     62   62    59    51
4.1 Verborgen thuiszitters die ingeschreven staan op school maar al minimaal 4 weken de school niet of in deeltijd bezoeken, en leerplichtambtenaar weet er NIET van omdat school het verzuim als "geoorloofd" beschouwt ? ? ? ?   ? ? ? ?
4.2 Verborgen thuiszitters die voor onbepaalde tijd geschorst zijn, waarvan de ouders illegaal zijn, of die vrijstelling van geregeld schoolbezoek hebben onder artikel 11 Leerplichtwet omdat het onderwijs onvoldoende passend voor hen is ? ? ? ?   ? ? ? ?
TOTAAL thuiszitters (kinderen zonder onderwijs) >360 >337 >364 (toename 28%) >285   > 140? >150?

TOTAAL leerplichtige kinderen 45.678 42.823       15.541 14.691 14.054 13.284
Aantal thuiszitters per 1000 7,9 7,9        9,0 10,2

Bronnen:


Zie ook onze pagina Gemeentelijke politiek voor een samenvatting van ander relevant nieuws uit de gemeente Utrecht