20 juni 2017 - 11e Voortgangsrapportage Passend Onderwijs

Geplaatst 30 jun. 2017 07:46 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 30 jun. 2017 07:47 bijgewerkt ]
De extra ondersteuning op school wordt vaak naast de normale gang van zaken van het onderwijs georganiseerd. Dit leidt tot onnodige complexiteit voor de onderwijsprofessionals en onvoldoende ondersteuning voor de leerling die dat nodig heeft.
Dat concludeert Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht uit de Case Studie naar Passend Aanbod en Ontwikkelingsperspectief, die op 20 juni 2017 als bijlage van de Elfde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Lees in dit nieuwsbericht waar wij deze conclusie op baseren.


Ander politiek nieuws over Passend Onderwijs: zie overzicht Landelijke politiek