22 april 2015 - Uitspraak staatssecretaris in Zembla: scholen moeten betalen voor onderwijs buiten school

Geplaatst 21 aug. 2015 15:49 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 2 dec. 2015 22:57 bijgewerkt ]
Een school die een hoogbegaafd of autistisch kind geen passend onderwijs kan geven, moet voor dat kind tijdelijk onderwijs thuis organiseren én betalen. Dat zegt staatssecretaris Dekker van Onderwijs op 22 april 2015 in ZEMBLA. "Dat zijn allemaal kinderen waar iets bijzonders mee is, dan moet je soms ook bijzondere dingen organiseren en dan vind ik het niet erg als dat een tijdje thuis is". Dat kan volgens de staatssecretaris met een docent die aan huis komt, via onderwijs op afstand of door begeleiding van de ouders. "Als we de scholen verplichten om kinderen een passende plek te geven, dan vind ik het niet gek dat die scholen dat organiseren en dus ook betalen", aldus Dekker.


Voor uitgebreide informatie over de Zembla documentaire en de maatschappelijke discussie die daar het gevolg van was, zie ons dossier Zembla toont tekortkomingen passend onderwijs en publicatie rapport Van Miep ziek naar Miep op maat.

Naar aanleiding van dit tv-programma werden er vragen gesteld in de Tweede Kamer en daarom kwam de staatssecretaris op 22 mei met een Kamerbrief over thuiszittende leerlingen en passend onderwijs waarin hij die vragen beantwoordde. Daarin schrijft hij:
In [...] september 2014 [...] bleek een brede Kamermeerderheid voor het mogelijk maken van maatwerk voor kinderen, wanneer onderwijs op een school (tijdelijk of gedeeltelijk) niet wenselijk of mogelijk is. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats onder welke voorwaarden en voor welke leerlingen onderwijs op een andere locatie dan de school verder mogelijk gemaakt kan worden. Op basis van deze inventarisatie werk ik een aantal scenario’s uit waarover ik u voor de zomer informeer. Naar aanleiding van het gesprek dat ik hierover met uw Kamer zal voeren, zal ik komen tot een definitieve regeling voor onderwijs op een andere locatie dan de school.


Ander politiek nieuws over Passend Onderwijs: zie overzicht Landelijke politiek