Autisme als kleurenspectrum

Rebecca Burgess (alias Theorah) uit Engeland maakte een strip om het autismespectrum uit te leggen. Daar is ze heel goed in geslaagd! Ze gebruikt daarbij een kleurenwiel, waarbij de spaken van het wiel verschillende vaardigheden voorstellen en de kleurgradaties aangeven hoe getalenteerd iemand daarin is. Hoe dichter bij de buitenkant van het wiel, hoe beter de persoon erin is.

Ze laat de stripfiguur Archie uitleggen dat voor elke persoon er stipjes op het wiel kunnen worden gezet, een voor elke vaardigheid. Bij de ene vaardigheid komt het stipje dicht bij het midden te staan en bij de andere vaardigheid dicht bij de buitenkant. Als iemand relatief veel stipjes bij het midden heeft, duidt dat op problemen waar iemand een diagnose autisme voor zou kunnen krijgen. Stipjes dicht bij de buitenkant duiden op talenten die heel nuttig kunnen zijn in het dagelijks leven. 


Visualisatie van theorie Martine Delfos

Dit sluit goed aan bij de mentale-leeftijdentheorie van Martine Delfos (een regenboog aan mentale leeftijden in 1 persoon), die nog een dimensie toevoegt aan het kleurenwiel: de stipjes kunnen zich verplaatsen richting de buitenkant van het wiel, als je begeleiding aanbiedt die past bij de ontwikkelingsfase voor die vaardigheid. 

Delfos' theorie "autisme is een vertraging en een versnelling tegelijk" kun je ook visualiseren met behulp van het kleurenwiel: stel dat bij gemiddelde kinderen alle stipjes in het midden beginnen en allemaal even snel naar de buitenkant van het wiel gaan in het "normale" ontwikkelingspatroon. Op een gegeven moment zitten dan alle stipjes bijvoorbeeld halverwege het midden en de buitenkant. Bij een kind met autisme is het stipjespatroon grilliger, zoals in het voorbeeld hiernaast: sommige stipjes zitten nog dicht bij het midden (vertraging, vaak bij sociaal-emotionele vaardigheden) en andere stipjes zitten al dicht bij de buitenkant (versnelling, vaak bij cognitieve vaardigheden). De vertraagde vaardigheden kunnen ontwikkeld worden door je te bedenken bij welke leeftijd het vaardigheidsniveau hoort, en welke kleine stapjes je een kind van die leeftijd zou aanbieden om het te ontwikkelen, waarna je die stapjes vertaalt naar een niveau dat aansluit bij de persoon met autisme. Dan zal dat stipje zich (soms heel snel) kunnen verplaatsen richting de buitenkant van de cirkel.


Gerelateerd op deze site: