Berekening aantal kinderen zonder AutiPassend Onderwijs in Utrecht

Op de pagina Onze reactie op rapporten Verwey-Jonker en Oberon hebben wij al wat kritische noten geplaatst bij het onderzoeksrapport van Oberon "Voorzieningen en leerlingenstromen (V)SO RMC-regio 19" (2013) dat gemaakt is in opdracht van o.a. de gemeente Utrecht en het Samenwerkingsverband VO Utrecht en Stichtse Vecht.
Hieronder herhalen we een belangrijke tabel uit het rapport van Oberon, en geven wij onze eigen berekening van die aantallen. We tonen aan dat het aantal middelbare schoolkinderen zonder autipassend onderwijs in de regio Utrecht ligt tussen de 200 en 300 kinderen. We hebben het in het voorjaar van 2013 op drie verschillende manieren berekend op basis van toen bekende gegevens over leerlingenaantallen, en kwamen telkens uit rond de 200-300 kinderen met havo/vwo-niveau die geen passende vorm van onderwijs hebben.
Onderaan deze pagina vindt u een link naar een spreadsheet waarmee u het kunt narekenen.
 
Oberon-berekening van aantal ASS havo/vwo in RMC-regio 19 (blz. 88)
ASS havo/vwo op regulier vo hebben ze berekend door rugzakjes op havo/vwo-scholen volledig te tellen en rugzakjes op vmbo/havo/vwo-scholen voor 2/3 mee te tellen. Bij Berg en Boschschool tellen ze ook van buiten RMC-regio 19, maar voor havo/vwo is alleen havo bovenbouw meegeteld. Dit is waar Oberon op uitkwam:

Bron: Oberon

 Vindplaats  Aantal   Waarvan mogelijk ASS havo/vwo 
VSO  Berg en Boschschool  338  37  13 %
VO  Regulier VO  448  260  88 %
Thuiszitters   Thuiszitters  151 1 %
   Totaal   294  100 %

Berekeningen van Ouders voor AutiPassend Onderwijs Utrecht
Onze versie: update voor kengetallen 2012, van leerlingen uit SWV-VO's van RMC-regio 19 + 50% van SWV VO Hilversum.
  Vindplaats  Aantal   Waarvan mogelijk ASS havo/vwo
VSO Berg en Boschschool Bilthoven 133  53 
  Berg en Boschschool Houten 109  33 
  Beukenrode Doorn 100  10 
  de Tinne Amersfoort 46  46 
  Bleichrodt Amsterdam Z.O.
  de Piloot Rotterdam
  P.M. andere cl.4 VSO's incl. crisisopvang 623  35 
  VSO totaal 1022  188  40%
VO regulier VO met cl. 4 rugzak 496  230 
  regulier VO met cl. 2 rugzak 149  26 
  particulier VO zonder rugzak 30 
  VO totaal 645  286  60%
Thuiszitters P.M. (Landelijk 17.000) ? ? naar verwachting veel meer dan 3, zie aantallen thuiszitters 

Totaal   474   100%

Berekening hoeveel van de ASS havo/vwo leerlingen extra arrangementen nodig hebben:
  ASS havo/vwo op VO  Aantal   Deel waarvoor regulier VO met basisplus onvoldoende passend is
VO ASS havo/vwo met cl.2 of 4 rugzak 256  51 
  ASS havo/vwo op particulier VO 30  30 
  totaal op VO met onvoldoende onderst 81  28%
  totaal op VO met voldoende onderst 205  72%
  totaal ASS havo/vwo op VO 286  286  100%

  Leerlingen met LGF/rugzakje  Aantal   Waarvan nu geen passend onderwijs in Utrecht
VSO+VO Leerlingen op cluster 4 VSO 1022  188  70%
  regulier VO met rugzakje + particulier 645  81  30%
  thuiszitters ?  ? naar verwachting veel meer dan 3, zie aantallen thuiszitters
  Totaal VSO+VO 1667  269  100%
 
We hebben op een paar verschillende manieren uitgerekend om hoeveel kinderen het gaat, en komen telkens tussen de 200 en de 300 uit:

Autiplusleerlingen in regio Utrecht waarvoor nu onvoldoende passend onderwijs:

vanuit vraag gerekend: 269
vanuit aanbod gerekend: 234
vanuit parallel met Leiden: 277
gemiddeld 256

Narekenen? Zie Excel-spreadsheet met alle bronnen, aannames en berekeningen (er is ook een download link waarmee u het spreadsheet zelf in Excel kunt openenen, de aannames kunt wijzigen en kunt zien wat daar de effecten van zijn).

Als je de cijfers bijvoorbeeld beperkt tot de leerlingen uit het werkgebied van Sterk VO (samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht) dan komen we tot de volgende schatting:

140 leerlingen hebben autisme en havo/vwo niveau en een indicatie voor speciaal onderwijs.
81 daarvan volgen regulier havo/vwo onderwijs (daarnaast zijn er ook autiplusleerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben)
140-81=59 leerlingen uit Utrecht/Stichtse Vecht hebben dus geen passend havo/vwo-onderwijs, omdat er in Utrecht of nabije omgeving geen andere mogelijkheden zijn om havo/vwo te doen.
16 van die 81 op het reguliere havo/vwo onderwijs zullen waarschijnlijk vastlopen.
30 leerlingen met autisme en havo/vwo niveau zitten op het particuliere onderwijs zonder indicatie voor speciaal onderwijs.

Dus totaal zijn er 59 + 16 + 30 = 105 autiplusleerlingen van Sterk VO die geen passend onderwijs hebben, en dan hebben we niet eens meegerekend dat sommige autipluskinderen thuiszitters zijn die met betere onderwijsmogelijkheden wel naar school zouden kunnen.

Met 105 kinderen kun je een volledige speciale school zoals De Tinne vullen! Zo'n speciale school zou ook leerlingen uit omringende gemeenten kunnen bedienen dus aan leerlingen zal er waarschijnlijk geen gebrek zijn.
Een deel zal met extra voorzieningen naar het reguliere onderwijs kunnen gaan, mits de onderwijsaanpak past bij het kind (zie Wanneer speciaal en wanneer regulier VO? Welk type school?).