Cursussen/trainingen in en om Utrecht

Op deze pagina een overzicht van organisaties die in de regio Utrecht cursussen aanbieden voor (ouders van) kinderen met autisme. Als we concrete data kennen vind je die terug in onze Agenda. Op een aparte pagina vermelden wij Brugklastrainingen in en om Utrecht, bedoeld voor kinderen in groep 8 die het jaar daarop naar de (reguliere) middelbare school zullen gaan. Ook apart: Lotgenotencontact.
 
Altrecht
Altrecht Jeugd in Utrecht Lunetten biedt groepsbehandeling aan kinderen en jongeren met ASS in de leeftijd van 9 - 18 jaar, zoals sociale vaardigheden en agressieregulatie (ook bruikbaar als emotieregulatie). Voor ouders is er psycho-educatie mogelijk.
 
Auris logo van Auris
Het Auris cursuscentrum in Houten biedt diverse cursussen voor (leerkrachten/ouders van) kinderen met autisme. Zie de Auris cursussen over ASS voor (onderwijs)professionals en Auris cursussen voor kinderen en jongeren. Ook is er een extra cursusaanbod in Houten
Kosten: de cursussen voor professionals kosten €85 voor een middag van 3 uur (kunnen ook interessant zijn voor ouders). De cursussen voor kinderen en jongeren zijn gratis voor wie op een Auris school zit of ambulante begeleiding van Auris krijgt (gaat van begeleidingsuren af), maar voor anderen zijn ze honderden euro's.
Uitgelicht:
  • ABC-circuit, zie voor meer uitleg hiervan onze pagina AutismeBelevingsCircuit (ABC)
  • Autisme, nu in groep 8, straks in de brugklas Deze interactieve begeleiding is voor leerlingen uit groep 8, die weten dat zij een autisme spectrum stoornis hebben en goed voorbereid naar het Voortgezet Onderwijs willen gaan. (Zie ook andere Brugklastrainingen in en om Utrecht.)
  • Omgaan met autisme in groep 5, 6 of 7 De meeste kinderen met ASS zitten op een school met leerlingen die geen autisme hebben. Daardoor denken sommige kinderen dat zij op school de enige zijn met ASS.
logo van Delfos Academy
Autisme Academie
Deze organisatie biedt regelmatig opleidingen tot autisme coach, ook in Utrecht.

Autisme Centraal
De Vlaamse organisatie die o.a. het Autismebelevingscircuit ontwikkelde, biedt af en toe in Nederland opleidingen over autisme aan. bijvoorbeeld in Gouda.

Martine Delfos Academy
Delfos Academy biedt modules, cursussen en leergangen aan gestoeld op de brede kennisbasis van haar naamgever, mevr.dr. M.F. Delfos (zie ook Martine Delfos over mentale leeftijden). Het gaat hierbij onder andere om deskundigheidsontwikkeling ten aanzien van ASS/AutismeSpectrumStoornissen, in Utrecht.

Teken je gesprek
Bij kinderen, jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis is het extra belangrijk, dat ze rustig de tijd krijgen om overzicht en grip op hun situatie te krijgen. Wat denk ik allemaal? Waar ben ik bang voor? Wat voel ik? Teken je gesprek geeft deze kinderen, jongeren en volwassenen zelf overzicht en daardoor mogelijkheid tot het komen tot inzichten en oplossingen over bijvoorbeeld (faal)angst, pesten, gedrag, concentratie en werkhouding. Ook bij gesprekken met kinderen, jongeren en volwassenen die overmatig piekeren biedt deze workshop nieuwe handvatten. 
Deze workshops worden gegeven in het hele land, waaronder ook regelmatig in Houten of Utrecht, zie de data en prijzen.

UMC Utrecht
 
UPPP
De Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk biedt naast een brugklastraining ook een training sociale vaardigheden en een pubergroep. Zie bijvoorbeeld de info voor kinderen en jongeren, of de beschrijving van de SoVa training.

Verwendag Ouders (van een kind met autisme)
Deze organisatie houdt jaarlijks een speciale Verwendag voor ouders van een kind met autisme. Daarnaast organiseren ze studiedagen over diverse onderwerpen.