Brugklastrainingen in en om Utrecht

Onder een brugklastraining verstaan we een groepstraining/cursus voor kinderen in groep 8 die moeite hebben met sociale contacten, om ze beter voor te bereiden op de overstap naar de brugklas. Op deze pagina noemen we ook ander aanbod voor kinderen die naar de brugklas gaan (en hun ouders), wat ook interessant kan zijn voor kinderen met autisme, zoals de brugklascoach en een game die informatie geeft over het voortgezet onderwijs.
  

Start in het najaar van groep 8

Auris
 biedt in het najaar (oktober) in Houten een cursus Autisme, nu in groep 8, straks in de brugklas. Deze is bedoeld kinderen met een indicatie van REC 2, maar soms mogen ook andere kinderen meedoen. De kosten voor deze driedaagse cursus zijn ongeveer 700 euro, behalve voor eigen (Auris) cluster 2 leerlingen: zij kunnen gratis deelnemen aan de trainingen binnen de uren van de begeleidende Ambulant Begeleider. Zie ook andere interessante cursussen van Auris op onze overzichtspagina Cursussen/trainingen in en om Utrecht.

Start in het voorjaar van groep 8

logo van UPPP
UPPP
 = Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk - op de UPPP info voor verwijzers wordt verwezen naar "Groepstraining voor kinderen in groep 8 ter voorbereiding op het VO", ook wel genoemd SovaPlus (zie beschrijving). In februari doen ze intake-gesprekken voor de cursus die start in april, tijdens schooltijden. Interesse? Vul het contactformulier in. Ondanks een eventuele melding dat UPPP geen nieuwe clienten aanneemt, kun je toch in aanmerking komen voor deze cursus. Vraag na bij UPPP of de cursus vergoed kan worden.

Cemin biedt het project Op weg naar het VO: Na de Cito-toets wordt er wekelijks 4 uur lang aandacht besteedt aan Nederlands, Engels en Wiskunde om de overgang naar het voortgezet onderwijs makkelijker te laten verlopen. Hierdoor krijgen de kinderen een goede voorbereiding op dat wat noodzakelijk is voor het voortgezet onderwijs. De klassen bestaan uit maximaal 8 leerlingen en de prijs is € 10,00 per uur.

Start in de zomer voor de brugklas 

Plezier op School is een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers, bedoeld voor kinderen die op de basisschool gepest worden, of andere problemen hebben in de omgang met leeftijdgenoten, zoals angstig of onhandig in contact, weinig vrienden of onvoldoende weerbaarheid. Hij wordt op diverse locaties door het hele land gegeven.

Locaties in en om Utrecht waar 'Plezier op school' gegeven wordt zijn:
  • Plezier op School via Indigo: bij voldoende deelname zal de cursus in Utrecht georganiseerd worden. Per 1 januari 2014 wordt het niet meer vergoed door de zorgverzekeraar, je moet het zelf betalen of deelnemen aan een cursus die door een andere organisatie betaald wordt.
  • Plezier op School via Vitras CMD kan gevolgd worden in Nieuwegein, IJsselstein, Bunnik, Zeist, De Bilt, Houten, en andere plaatsen verder van Utrecht. Het wordt vergoed door de gemeente, vergoeding voor materiaal is 25 euro.
  • Plezier op School via Opvoedwinkel De Bilt in de laatste of voorlaatste week van de zomervakantie, locatie Utrecht. Kosten: 180 euro.
  • Plezier op School via Hier Ben Ik trainingen in Maarssen in de laatste week van de zomervakantie. Kosten: 180 euro + 40 euro kennismakingsgesprek.
Kindertrainingen Utrecht biedt een brugklastraining "De Overstap". Van de site: "De training is zeer geschikt voor hen die opzien tegen de brugklas, weinig zelfvertrouwen hebben, de omgang met leeftijdsgenoten moeilijk vinden en last hebben van faalangst." Er zijn vier bijeenkomsten van anderhalf uur. Twee voor de grote vakantie, als de kinderen nog in groep 8 zitten, en twee in september, als de kinderen net bezig zijn in de brugklas. De bijeenkomsten vinden na schooltijd plaats, aan het begin van de avond of op zaterdag. Kosten: 185 euro.

logo van Stichting De Ster
Stichting De Ster biedt zomerkampen in Putten om kinderen meer zelfverzekerdheid te geven. Deze kampen zijn voor kinderen van meerdere leeftijden, maar zeker ook heel geschikt voor de zomervakantie tussen groep 8 en de brugklas. Van de site: "SterKamp is gebaseerd op een uitgebalanceerd programma dat plezier, psychologie, theater en beweging combineert. Zo werken de kinderen op een positieve manier aan hun ontwikkeling. Samen met een team van professionals werken de kinderen aan het zelfvertrouwen, de sociale weerbaarheid en assertiviteit. Doordat plezier voorop staat, sluiten kinderen vriendschappen en wordt er een veilige omgeving gecreëerd. Hierdoor zijn zij in staat optimaal te leren en durven zij te oefenen met de technieken die ze gedurende de week krijgen aangereikt."
De kosten van de intake bedragen € 125. De ouderbijdrage van de zesdaagse vakantie bedraagt € 555. Om de vakanties voor iedereen toegankelijk te maken, is er een korting mogelijk.

Overige startmomenten

Altrecht biedt naar verluid ook een brugklastraining, maar het staat niet apart vermeld op hun website. Zie de omschrijving van Altrecht op onze overzichtspagina Cursussen/trainingen in en om Utrecht. Over het algemeen kun je naar Altrecht via een (digitale) verwijzing van de huisarts, er zijn dan geen kosten aan verbonden.

Family Factory heeft een workshop "De grote oversteek" ontwikkeld, een avond voor de kinderen in groep 8 én hun ouders. De workshop bestaat uit verschillende onderdelen: gezamenlijke momenten, een gespreksspel tussen ouder en kind en een onderdeel waarbij de ouders én de kinderen los van elkaar in gesprek zijn. Je kunt zo'n workshop zelf organiseren (het workshoppakket kost 30 euro), of je kunt naar een workshop gaan als die toevallig in de buurt georganiseerd wordt in samenwerking met de Family Factory.

Game met informatie over het voortgezet onderwijs

De game Go VMBO! geeft informatie over de soorten voortgezet onderwijs die er zijn. Alle VMBO-varianten, maar ook HAVO en VWO. Dit zou je kind kunnen helpen om te begrijpen wat het voortgezet onderwijs inhoudt.

Brugklascoach

Coach4you ("helpt kwetsbare kinderen door de brugklas") is niet precies een brugklastraining maar zeker het vermelden waard. Ouders kunnen zich grote zorgen maken of hun kind het wel gaat redden in de brugklas van de nieuwe school. Wanneer ook de leerkracht van groep 8 deze zorgen deelt, kan een beroep gedaan worden op het landelijke vrijwilligersproject Coach4you van Gilde Nederland. Deze landelijke organisatie stelt (gratis) coaches beschikbaar aan leerlingen uit risicogroepen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Leerlingen met een zware problematiek behoren niet tot de doelgroep. In de provincie Utrecht kun je hiervoor terecht in Zeist, Driebergen, Leusden en De Ronde Venen. Aanmelding dient gedaan te worden door de leerkracht van groep 8.