De stem van de ouders

Een belangrijke rol van onze stichting is om de stem van de ouders te verwoorden. De initiatiefneemsters zijn natuurlijk zelf ook ouders, maar wij krijgen ook mails van de ouders die zich bij ons hebben aangesloten. Daaruit blijkt dat hoewel ieder kind met autisme uniek is, en ieder een onderwijsarrangement op maat nodig heeft, vele ouders toch met vergelijkbare problemen worstelen.

Zie bijvoorbeeld Autisme op reguliere havo/vwo is... waar we een lijst van praktische problemen hebben opgesomd die de ouders zien bij hun kinderen met autisme op school.

Velen hebben met hun kind en zichzelf (soms ook ASS hebbend) heel wat mee gemaakt in hun zoektochten door zorg- en onderwijsland en in het eigen gezin en staan voortdurend in de de-escalatiestand. Niet iedereen kan de complexiteit van dit leven aan. Misschien moeilijk te begrijpen als je zelf geen kwetsbaar kind hebt waar je de omgeving steeds voor moet organiseren opdat je kind zich kan ontwikkelen. Niet in de laatste plaats al die oordelen van je omgeving, het gevoel dat je je kind steeds moet verdedigen (het leuren) en dat je kind vaak de ervaring heeft er niet bij te horen. En dan moet je ook nog zelf zoeken naar passend onderwijs, wat er vervolgens niet blijkt te zijn.

Al in juli 2010 schreef Yvonne van der Wal een ironische blog: "Autisme en ADHD: modeverschijnselen?" waarin ze verzucht: "Want ouders van deze kinderen doen dat natuurlijk slechts voor hun lol: psychiaters, fysiotherapeuten en logopedisten bezoeken."

Illustratief is ook het NRC-opiniestuk "Relativeren van autisme is in de mode" door Ingrid Robeyns, hoogleraar filosofie, van december 2011. Hierin neemt zij het op voor ouders die ervan worden beticht dat zij hun 'lastpakken maar wat beter moeten opvoeden en zelf wat minder lui moeten zijn in hun ouderrol.'

Zie ook het verslag van onze ouder-ontmoetingsavond van 28 januari 2013, waarin een aantal van de vragen en zorgen van ouders verwoord zijn, en de uitslag van onze ouderenquête van januari 2014.

Het is belangrijk dat de stem van de ouders ook landelijk goed vertegenwoordigd is, daarom is Stichting AutiPassend Onderwijs mede-oprichter van de coöperatie Ouderkracht voor 't Kind