Donaties welkom!

Steun je het initiatief van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht? Vind je dat we goed werk doen? Doneer aan de stichting, zodat de vrijwilligers die zich belangeloos en met veel passie inzetten, niet hun eigen geld hoeven te gebruiken voor de onkosten en hun onafhankelijke positie kunnen behouden!

Wij ontvangen geen subsidies, wij zijn voor onze inkomsten volledig afhankelijk van donaties van particuliere personen. Daardoor kunnen wij onze focus houden op de belangen van kinderen met autisme en hun ouders, onafhankelijk van onderwijs, overheid en andere organisaties die mogelijk andere belangen hebben.

Wat doen de vrijwilligers? Zie de beschrijving van onze activiteiten bij Wat doen wij?
Je donatie wordt alleen gebruikt voor vrijwilligersvergoedingen en gemaakte kosten, die verantwoord moeten worden aan het onbezoldigd bestuur.

Je kunt je donatie overmaken naar bankrekening NL13 TRIO 0197 8505 10 op naam van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht.

Bij voorbaat heel hartelijk dank, namens de vrijwilligers!