Gemeentelijke politiek

Hieronder vind je enkele gebeurtenissen uit de gemeentelijke politiek die interessant zijn voor onderwijs aan kinderen met autisme en cognitief talent in Utrecht.

  • Oktober 2015: nieuwe aanpak ondersteuning bij autisme bespaart gemeenten miljoenen per jaar De werkgroep Vanuit Autisme Bekeken (VAB) publiceerde in oktober 2015 hun Maatschappelijke businesscase "Levensbrede aanpak bij autisme". Daarin tonen ze aan hoe de fictieve gemeente Breeddijk met 100.000 inwoners jaarlijks 6 miljoen euro kan besparen door samen met onderwijs, verzekeraars, werkgevers en UWV de situatie en de hulpvraag van de persoon met autisme centraal te stellen. Geen standaard oplossingen, maar precies wat nodig is, niet meer en niet minder. De ondersteuning is integraal over de levensgebieden zorg, werk, onderwijs en vrije tijd en volgt zo het werkelijke leven van de persoon. Ook de omgeving (ouders, collega’s, zorgverleners, onderwijsprofessionals etcetera) wordt toegerust om beter met autisme om te kunnen gaan.  In de maatschappelijke businesscase (MBC) is doorgerekend over een ...
    Geplaatst 23 feb. 2020 01:55 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
  • December 2013: bijgewerkte handreiking "De verbinding passend onderwijs en zorg voor jeugd" Thema's waarop gemeenten en schoolbesturen elkaar (kunnen) treffen staan vermeld in de handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd.  [Update november 2015: dit 3-kolommenschema staat inmiddels niet meer in de genoemde handreiking, maar nog wel in de Schematische weergave verantwoordelijkheden gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs van de VNG.]De zorg voor jeugd wordt gedecentraliseerd naar gemeenten. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdwet, waarmee ze (mede)verantwoordelijk is voor zorg/begeleiding op school bij autisme en zorgplicht heeft voor thuiszittende kinderen die geen passend onderwijs kunnen vinden.Zie ook onze pagina Gemeentelijke politiek voor een samenvatting van relevant nieuws uit de gemeente Utrecht
    Geplaatst 11 nov. 2015 07:19 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
  • Goed voorbeeld van gemeente Amsterdam: initiatiefvoorstel Autiklassen in 2013 Amsterdam, februari en juni 2013: Initiatiefvoorstel van de raadsleden dhr. Toonk (VVD), dhr. Poorter (PvdA) en mw. Ulichki (GroenLinks), getiteld: ‘Autiklassen'. Zie de Initiatiefvoorstellen 2013 van de gemeente Amsterdam van februari 2013 en de pdf van het initiatiefvoorstel. In juni 2013 werd het in de raad behandeld, zie een verslag in het Parool. Helaas is het niet echt van de grond gekomen. Er is een inventarisatie gedaan naar huidige voorzieningen en naar de behoefte. Een conclusie daaruit zou zijn dat de vraag mee zou vallen, en dat scholen zelf ook al werkten aan betere voorzieningen.
    Geplaatst 26 aug. 2015 06:21 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
Berichten 1 - 3 van 3 worden weergegeven. Meer bekijken »