Hoeveel thuiszitters heeft mijn gemeente?

De overheid en het onderwijs hanteren een smallere definitie van thuiszitters dan gangbaar is bij de meeste mensen. Als de gemeente aangeeft hoeveel thuiszitters zij hebben, zijn het er volgens de brede definitie van thuiszitters waarschijnlijk meer.

Cijfers per gemeente op VSV Kompas

Sinds maart 2015 publiceert Ingrado (branche-organisatie van leerplichtambtenaren) alle verzuimcijfers van alle gemeenten in Nederland op het VSv Kompas (VSv staat voor Vroegtijdige Schoolverlaters). Daarin staat per gemeente vermeld hoeveel leerlingen ze hebben in welke verzuimcategorie. Het valt echter niet mee om daaruit zelf te herleiden hoeveel thuiszitters er werkelijk zijn in een gemeente (volgens de brede definitie), daarom hier een handleiding. 
Voor de gemeente Utrecht en het landelijke totaal hebben wij het aantal vermeld op Thuiszitters gemeente Utrecht: aantallen vanaf 2012. Voor andere gemeenten kun je de hieronder genoemde stappen volgen.

Doel is het optellen van 3 categorieën: langdurig relatief verzuim (ingeschreven bij een school), absoluut verzuim, en vrijstellingen van artikel 5 onder a. Voor uitleg van deze categorieën, zie Verschillende definities van thuiszitters.
 1. Ga naar vsvkompas.nl en klik op Benchmark. Check bovenaan de pagina van welk schooljaar de gegevens zijn: bijvoorbeeld 2016/2017 (andere jaren zijn te vinden via de Kijk en vergelijk pagina).
 2. Klik op de link Absoluut verzuim
 3. Om alleen de gegevens van 1 gemeente te zien:
  • Klik bij Mijn vergelijkingsgroep op Aanpassen
  • Op de regel met Zoekresultaat (394 organisaties), klik op Alles uitvinken
  • Zoek jouw gemeente en vink die aan
  • Klik op de knop Toevoegen aan vergelijkingsgroep
  • Klik op de knop Toepassen
  • Klik op de knop Individuele scores
 4. Noteer het aantal dat nu getoond wordt bij Absoluut verzuim alle onderwijstypen.
 5. Klik weer op de knop Benchmark
 6. Herhaal vanaf stap 2 maar nu voor Langdurig relatief verzuim. Als het goed is staat nog steeds alleen jouw gemeente in de vergelijkingsgroep. Noteer het aantal bij Langdurig relatief verzuim alle onderwijstypen.
 7. Klik weer op de knop Benchmark
 8. Herhaal vanaf stap 2 maar nu voor Vrijstellingen
  • Noteer het aantal dat staat vermeld bij Artikel 5 onder a.
 9. Tel de drie gevonden aantallen bij elkaar op (absoluut verzuim, langdurig relatief verzuim en vrijstellingen 5a) en je hebt het totaal aantal thuiszitters voor je gemeente in dat schooljaar.

Kan ik ook voor meerdere gemeenten tegelijk het aantal thuiszitters opzoeken?

Als je bij stap 3 niet één, maar meerdere gemeenten selecteert, en kiest voor weergave van Individuele scores, dan zie je voor elke gemeente een kolom verschijnen met daarin het aantal leerlingen per categorie.

Kaartjes met ingekleurde gemeentes voor 2014/2015


In de bijlage bij de Kamerbrief over cijfers thuiszitters 2014/2015 waren kaartjes toegevoegd waarin duidelijk wordt welke gemeenten er relatief veel of weinig thuiszitters hebben voor elk van de drie categorieën: absoluut verzuimlangdurig relatief verzuim en vrijstellingen leerplicht 5a. Kijk waar de oranje-rode hotspots van de meeste thuiszitters per 1000 leerlingen destijds waren: