Uit alles blijkt dat scholen niet weten wat ze te wachten staat

foto van Splinter en zijn moeder Daniëlle
Ontmoet Splinter en zijn moeder Danielle die op zoek zijn naar een geschikte middelbare school in Utrecht. Splinter is hoogbegaafd, heeft een klas overgeslagen en heeft ook Asperger.
Trouw schreef erover op 6 februari 2014 in het artikel 'Uit alles blijkt dat scholen niet weten wat ze te wachten staat.' (De eerste helft gaat over een jongen uit Coevorden, de tweede helft over Splinter.)

Een citaat:
"Op een middelbare school kan hij verdrinken", zegt ze. "Hij valt niet op, hij vraagt geen aandacht. Maar hij kan doodongelukkig worden als hij niet genoeg wordt uitgedaagd of als er weinig structuur is."
en:
Hoe de juiste middelbare school te vinden? De gemeente Utrecht loopt voor op de rest van Nederland. Daar werd het passend onderwijs al vorig jaar ingevoerd. Een voordeel, zou je denken. Dat zou moeten betekenen dat het gezin eerder weet waar het terechtkan met Splinter. Maar nee. "Welke school biedt wat?"

In dezelfde krant stond die dag ook een artikel 'Scholen weten niet wat ze aan moeten met zorgkind'. Daarin stond o.a.: 
Bij het Steunpunt Passend Onderwijs regent het klachten, na de recente open dagen in het voortgezet onderwijs. "We krijgen veel signalen van ouders die ervaren dat scholen zorgkinderen richting speciaal onderwijs proberen te lozen."

Naar aanleiding van die uitspraak vroeg de Tweede Kamer om opheldering. Staatssecretaris Sander Dekker stuurde toen op 19 februari 2014 een Kamerbrief over passend onderwijs en de voorlichting aan ouders. Daarin schrijft hij dat er niet meer kinderen naar het speciaal onderwijs worden verwezen dan voorheen, dat het aantal vergelijkbaar is met vorig jaar. [Reactie van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht: maar het was toch de bedoeling dat het minder zou worden?] Verder verwijst Sander Dekker naar Utrecht als een voorbeeld waar het goed gaat:
Ook in Utrecht wordt veel gedaan aan het informeren en betrekken van ouders. In Utrecht is passend onderwijs op 1 augustus 2013 al gestart. De scholen en het samenwerkingsverband zorgen er daar nu al voor dat alle leerlingen een passende plek krijgen. 
[Reactie van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht: Kennelijk negeren ze daarbij de herhaalde uitleg van onze stichting dat honderden autipluskinderen in de provincie en tientallen in de stad Utrecht geen passende plek hebben!]
Net als vorig jaar, organiseert het samenwerkingsverband ook dit jaar speciale bijeenkomsten voor ouders met een kind waarvan de overstap naar het voortgezet onderwijs extra aandacht vraagt. 
[Reactie van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht: de eerste dit schooljaar is op 26 maart, dat is nadat de ouders een school hebben moeten kiezen...]
Naar aanleiding van het artikel heeft het samenwerkingsverband met de betrokken ouders gesproken over hun ervaringen tijdens de kennismakingsbezoeken op scholen voor voortgezet onderwijs. Van de 4 scholen waar de ouders langs zijn geweest zijn hebben zij bij één school een negatieve ervaring opgedaan.
[Reactie van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht: Wij vroegen aan Daniëlle, de moeder van Splinter, of dit klopt. Dit klopt echter niet volgens haar, van de 4 scholen waar de ouders langs zijn geweest hebben zij bij twee scholen een negatieve ervaring opgedaan.]
De tips die de ouders gaven hebben geleid tot een aanvulling in de informatievoorziening aan ouders over de schoolloopbaan en passend onderwijs, in de vorm van een ouderpool. 

Sinds 5 maart staat op de site van Sterk VO een oproep voor ouders om mee te doen aan deze ouderpool. In de Ondersteuningsplanraad (OPR, het officiele medezeggenschapsorgaan) kun je als ouder alleen meedoen als je kind op een middelbare school in de gemeente Utrecht of Stichtse Vecht zit, maar via deze ouderpool kunnen wellicht ook ouders van thuiszitters en ouders van kinderen in het VSO meepraten!

Recent beantwoordde de staatssecretaris een aantal Twitter-vragen. In een filmpje noemt Sander Dekker weer Utrecht als goed voorbeeld. Op het gebied van onderwijs aan autiplusleerlingen zijn er elders in Nederland echter veel betere voorbeelden te vinden! Sterk VO is op de hoogte van onze voorbeelden maar vindt dat wat in Utrecht geboden wordt gelijkwaardig is. Dan moeten we nog een keer heel goed gaan uitleggen wat het verschil is!