Leerlingenvervoer

Eén van de doelen van passend onderwijs is onderwijs (relatief) dicht bij huis. Uit een uitspraak van de geschillencommissie blijkt (bij een kind waarvoor speciaal onderwijs aanbevolen wordt): een reistijd van woonhuis naar school per auto die volgens de routeplanner 35 minuten is, wordt als niet onredelijk lang gezien.

Als de dichtstbijzijnde geschikte school voor je kind meer dan een bepaald aantal kilometers of reisminuten van je huis verwijderd is, dan kun je (onder bepaalde voorwaarden, zie schema) via je gemeente leerlingenvervoer krijgen. 
Als je kind zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen, kun je in principe bij voortgezet speciaal onderwijs géén OV-vergoeding krijgen (wel bij speciaal onderwijs / basisschoolleeftijd).
Als je kind aantoonbaar niet zelfstandig van huis naar school kan (het verschilt per gemeente welke voorwaarden gelden), dan kun je taxivervoer krijgen of een vergoeding in de reiskosten als je zelf je kind begeleidt (ook bij voortgezet speciaal onderwijs). Bij taxivervoer wordt je kind met een door de gemeente betaald taxibusje opgehaald en thuisgebracht. 

Nadelen

Reizen met het openbaar vervoer kan lastig zijn voor kinderen met autisme, vanwege de onoverzichtelijkheid en de vele prikkels, maar ook omdat sommigen in de war kunnen raken als er iets onverwachts gebeurt (een trein valt uit, of er is vertraging).

Als je al taxivervoer krijgt, worden er meestal een stuk of 6 leerlingen door dezelfde taxi gebracht en gehaald, wat betekent dat de reis langer duurt dan wanneer je zelf auto zou moeten rijden (tot 1,5 uur enkele reis). Vaak gaat er in de eerste weken van een nieuw schooljaar van alles mis met het halen en brengen,  zie ook deze Tweet, maar meestal gaat het na een paar weken beter. Je kunt hier geluk of pech mee hebben, zowel met de chauffeur als met de andere kinderen in het busjeAls het tegenzit komt je kind al overprikkeld op school aan. Het kan ook prima gaan met een rustige groep kinderen en een betrouwbare efficiënte chauffeur.

Tijdig aanvragen

Leerlingenvervoer is vervoer aan leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan door een ziekte, handicap of andere beperking, bijvoorbeeld ernstige gedragsprobleem. De gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer dient u een aanvraag in bij uw gemeente. Dat moet voor elk schooljaar opnieuw. De gemeente beslist dan of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Vaak is het zo dat als je kind recht heeft op leerlingenvervoer, de gemeente slechts een vergoeding zal geven voor openbaar vervoer of eigen vervoer. Een taxibusje zal meestal alleen geboden worden als de school aangeeft dat de leerling niet in staat is zelfstandig naar school te reizen en de ouders het kind niet kunnen begeleiden. Daarom vraagt de gemeente vaak dat je jaarlijks een door de school ingevuld formulier inlevert waarin de school een vervoersadvies geeft.

De gemeente kan 8-12 weken nodig hebben om een aanvraag leerlingen vervoer te verwerken, en voordat je die aanvraag in kunt dienen kan de school nog een aantal weken nodig hebben om het vervoersadvies aan te leveren, dus als je voor de zomervakantie duidelijkheid wil hebben over het leerlingenvervoer van het volgende schooljaar is het verstandig om al in maart aan de school te vragen of ze het vervoersadviesformulier van de gemeente kunnen invullen.

Ouders kunnen ook zelf leerlingenvervoer organiseren

Wat velen niet weten is dat ouders ook zelf een taxibedrijf kunnen inhuren en de gemeente de kosten daarvan laten betalen (mits je voor leerlingenvervoer in aanmerking komt). Dat staat in de wet, en is uitgewerkt in de modelverordening leerlingenvervoer voor gemeenten. Daarin staat: Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening, kan het college de ouders op aanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren. Er zijn wel beperkingen in de hoogte van de uitkering.
Soms biedt een gemeente ook "Right to Challenge", zoals in Utrecht: als zij kunnen aangeven dat zij het leerlingenvervoer zelf beter kunnen organiseren krijgen ze hier de ruimte voor, en zitten ze dus niet verplicht vast aan één vervoerder.
Ouders die zelf een taxibedrijf inhuren, kunnen kiezen welk taxibedrijf zij willen inhuren. Ook kunnen ze langer samenwerken met hun taxibedrijf en afspraken maken over vaste chauffeurs en vaste routes. Dit kan natuurlijk alleen voor hetzelfde geld als meerdere ouders samen het vervoer organiseren. 

Leerlingvervoer zelf regelen zal niet makkelijk zijn:
  • het vinden van voldoende andere ouders om het rendabel te maken
  • het toestemming krijgen voor de uitzondering op de regeling leerlingenvervoer
Het organiseren ervan kan met behulp van een bedrijf dat zich speciaal richt op deze vorm van leerlingenvervoer: www.taxer.nl. Wij hebben geen verhalen gehoord van ouders die hier gebruik van maken, dus kunnen niet aangeven of het goed werkt of niet.