Alle nieuwsberichten

Hieronder zie je onze nieuwsberichten, met de mogelijkheid om door te bladeren naar oudere berichten tot 2015.


AutiPassend Onderwijs Utrecht stopt per 1 september 2021

Geplaatst 23 jun. 2021 00:22 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 23 jun. 2021 00:46 bijgewerkt ]

De bestuursleden
Met een dubbel gevoel kondigen we aan dat we al onze activiteiten stoppen per 1 september aanstaande. 

AutiPassend Onderwijs Utrecht kon ruim 9 jaar bestaan dankzij de energieke inzet van de bestuursleden die er veel vrije tijd in stopten. Nu onze eigen kinderen volwassen zijn verliezen we langzaam de binding met de doelgroep en is het voor ons niet meer haalbaar om AutiPassend voort te zetten. Helaas konden we geen opvolgers vinden. De noodzaak om voor 1 september 2021 onze website helemaal opnieuw te moeten bouwen was de laatste druppel die ertoe leidde dat we AutiPassend Onderwijs Utrecht opheffen. Lezers van onze nieuwsbrief wisten al langer dat dit eraan zat te komen. Gelukkig hebben we een goede samenwerkingspartner gevonden in oudervereniging Balans, die vergelijkbare doelstellingen heeft en de belangrijkste inhoud van onze website zal overnemen naar die van hen. 

We gunnen het Balans om voldoende aantoonbaar draagvlak onder ouders te hebben en voldoende financiële armslag te hebben om een onafhankelijke professionele vereniging voor ouders te blijven. Dat kunnen ze niet zonder leden. Daarom zijn wij alle drie lid van Balans en hopen we dat jij dat ook bent of wordt! 

Op de foto zie je ons drieën (het bestuur) bij het overleg waarbij we het definitieve besluit genomen hebben. We zijn opgelucht dat de kogel door de kerk is, maar het was toch even slikken omdat we weten dat we daarmee ouders teleurstellen. Wij voelen nog steeds de behoefte en urgentie om ouders te helpen. Het in stand houden van AutiPassend is echter zo’n grote klus dat we dat niet meer kunnen opbrengen. We zetten ons liever op andere manieren in voor de doelen die ons nog steeds na aan het hart liggen. 

Op 1 september 2021 gaat de website uit de lucht en worden onze stichting, sociale media en e-mailaccounts opgeheven. Hartelijk dank aan iedereen die ons de afgelopen jaren gesteund heeft, waaronder zeker ook onze vele tientjesleden en donateurs! 

We wensen voor alle ouders, maar vooral voor hun kinderen en in het bijzonder die met autisme en havo/vwo-niveau, dat ze ononderbroken het onderwijs kunnen doorlopen en zich kunnen blijven ontwikkelen, en het kunnen afronden met een diploma op hun niveau. We hopen dat we daar in de afgelopen negen jaren ons steentje aan hebben bijgedragen. 

We hebben ieder ons eigen afscheidsverhaal geschreven. Hieronder kun je ze lezen.

Suzanne

Suzanne
"Waar voor mij de schoen wringt na negen jaar AutiPassend, Ouderkracht en Balans, is dat het onderwijs weinig reflecteert op eigen onmacht en tekortkomingen als het gaat om (passend) onderwijs voor het profiel van onze achterban."

Hoe kijk ik terug op AutiPassend Onderwijs Utrecht 

Weergeven    Downloaden


Sandra

Sandra
"Wij begonnen zelf ook steeds meer in te zien dat de problemen die onze kinderen met autisme ervaren vergelijkbaar zijn met de problemen die kinderen met andere aanleg of diagnoses ervaren en dat er gemeenschappelijke oplossingen mogelijk zijn."

Afscheid van AutiPassend Onderwijs Utrecht 

Weergeven    Downloaden

Monique

Monique
"Ik ben er vrij resoluut in, als ik generiek aangeef dat de door mij van AutiPassend Onderwijs Utrecht geleerde les is, dat niet de kinderen centraal staan, maar de systemen en het geld."

Het derde perspectief 

Weergeven    Downloaden

Thuiszitterscijfers 2019/2020: nu ook de detailcijfers op onze site

Geplaatst 20 jun. 2021 11:28 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 20 jun. 2021 11:29 bijgewerkt ]

In maart 2021 hebben we de landelijke aantallen thuiszitters van 2019/2020 toegevoegd aan onze website, uitgewerkt in diagrammen. Op dat moment hadden we echter nog niet de beschikking over detailcijfers, zoals die van de gemeente Utrecht, of hoeveel van de vrijstellingen 5a van welke schoolsoort kwamen. Nu zijn ook die cijfers verwerkt in diagrammen op onze website, inclusief bronvermeldingen.

Zie de volgende pagina's:

Nieuw: havo/vwo op vso in Utrecht

Geplaatst 24 mei 2021 13:39 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 24 mei 2021 13:41 bijgewerkt ]

Voor het eerst is het mogelijk om in de stad Utrecht op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) een havo- of vwo-opleiding te doen tot aan het staatsexamen. In maart 2021 kondigde College De Kleine Prins Utrecht aan dat zij naast vmbo met eigen docenten ook afstandsonderwijs voor vmbo-tl/havo/vwo-onderwijs gaan bieden. Voor welke soort leerlingen dit aangeboden wordt kun je lezen op onze nieuwe pagina College De Kleine Prins in Utrecht of Hilversum.

Als kind vastloopt, kijk ook naar omgeving - Orchidee is toch geen zieke paardenbloem?

Geplaatst 12 mei 2021 05:48 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 12 mei 2021 06:00 bijgewerkt ]

Het CCE* heeft een nieuw tweegesprek gepubliceerd: een gesprek met Bert Wienen over de achtergronden van zijn (promotie)onderzoek, en de betekenis daarvan voor vastlopende situaties van kinderen met een complexe zorgvraag. 

In De betekenis van omgevingsfactoren op het gedrag van kinderen betoogt Wienen (Hogeschool Windesheim) dat kinderen met een diagnose te vaak opgroeien met het idee dat ze afwijken. Met zijn onderzoek wil hij laten zien dat juist ook context belangrijk is in de ontwikkeling van een kind. 

“Je kan het vergelijken met paardenbloemen en orchideeën. De meesten van ons zijn paardenbloemen, die groeien altijd en overal”, legt Wienen uit. “Er zijn ook orchideeën, deze vragen om een heel precieze context wat betreft vocht, licht en grond. Maar om nou al die orchideeën die niet goed bloeien ziek te noemen, dat gaat wel een beetje ver.”

Wij als Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht vinden het heel goed als er vaker gekeken wordt naar hoe de omgeving geschikt(er) gemaakt kan worden zodat het kind op kan bloeien, in plaats van vooral te proberen het kind zich te laten aanpassen. In het artikel wordt ook gesuggereerd dat een goede manier daarvoor kan worden geboden via inclusief onderwijs (in de betekenis van alle kinderen naar dezelfde school, niet per se allemaal in dezelfde klas). Ook daar zijn wij het mee eens!

* CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) kan gratis adviseren over passend onderwijs aan kinderen met complexe gedragsproblematiek, zoals bijvoorbeeld autisme. Soms kan een situatie op school zodanig vastlopen dat thuis zitten nog de enige optie lijkt. Er is al veel geprobeerd en toch lukt het niet om een oplossing te vinden. Onderwijs- en zorgprofessionals of ouders kunnen een beroep doen op het CCE om inhoudelijk mee te denken over ernstig probleemgedrag
op school en op zoek te gaan naar nieuw perspectief. Uitgangspunt is dat er al zorgprofessionals betrokken zijn bij het kind.

Gerelateerd op deze site:

Jan Ligthart brugjaar in Utrecht voordat je naar de middelbare school gaat

Geplaatst 21 feb. 2021 01:45 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 21 feb. 2021 02:03 bijgewerkt ]

Zit je in groep 8, maar ben je nog niet helemaal toe aan de overgang naar de middelbare school? Vanaf 2021 is het mogelijk om het Brugjaar Jan Ligthart in Utrecht te volgen, onder de vleugels van het Gregorius College. 

Van hun website: "Je krijgt net als op de basisschool les in een vast lokaal, van een vaste leerkracht. Je maakt kennis met vakken die je nu nog niet hebt. Vaak komen docenten naar ‘jouw’ lokaal toe. Soms, zoals bij gym, ga je naar het vaklokaal. Je leert hier bijvoorbeeld presenteren, je concentratie vergroten, of hoe jij het beste je leer- en maakwerk kunt plannen."

We hebben deze optie toegevoegd aan onze pagina Tussen basisschool en brugklas: mogelijkheden voor een tussenjaar.

1 dag per week begeleiding hoogbegaafden vanuit scholen in 't Gooi

Geplaatst 21 feb. 2021 01:26 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 21 feb. 2021 01:30 bijgewerkt ]

Sinds dit schooljaar bieden reguliere scholen in 't Gooi een dag per week begeleiding aan vastgelopen hoogbegaafde leerlingen. De begeleiding vindt plaats bij ECHT (ExpertiseCentrum Hoogbegaafdheid en Talentontwikkeling) in Huizen. Zowel basisscholen als voortgezet onderwijs in de regio Hilversum (en soms daarbuiten) kunnen het aanvragen als hoogbegaafdheid is gebleken uit psychodiagnostisch onderzoek, de school zelf al begeleiding heeft geprobeerd en de ouders buiten school al hulp hebben gehad of open staan voor dergelijke hulp, en desondanks de leerling nog steeds een hulpvraag heeft. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Voor meer informatie zie de website van ECHT Gooi.

Wij hebben ECHT Gooi opgenomen op onze pagina School-voorbeelden rondom Utrecht en ingedeeld op niveau 3.1 Schakelklas op andere locatie van onze preventiepiramide.

Gerelateerd op deze site:

Veel geld over van passend onderwijs VO Utrecht/Stichtse Vecht

Geplaatst 27 jan. 2021 02:09 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 27 jan. 2021 02:10 bijgewerkt ]

De financiële cijfers over 2019 zijn verwerkt op onze pagina Hoe rijk is mijn samenwerkingsverband passend onderwijs? 

Voor het voortgezet onderwijs in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht blijkt dat er in 2019 meer geld overbleef dan ooit: 1,6 miljoen, terwijl er maar 0,2 miljoen werd uitgekeerd aan individuele arrangementen in het reguliere onderwijs. De algemene reserves van het Utrechtse samenwerkingsverband Sterk VO gingen omlaag door andere uitgaven dan passend onderwijs, maar bleven wel ruim boven het bedrag dat de inspectie een redelijke reserve vindt. Lees hier meer over op onze pagina Hoe rijk is mijn samenwerkingsverband passend onderwijs?

Reactie Balans en AutiPassend Onderwijs Utrecht op Wetsvoorstel Doorbraakaanpak

Geplaatst 2 jan. 2021 00:28 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 3 jan. 2021 05:40 bijgewerkt ]

vuist die door glas breekt
Tot 4 januari kan iedereen reageren op het Wetsvoorstel Doorbraakaanpak Onderwijs en Jeugdhulp. Wij hebben samen met oudervereniging Balans een reactie opgesteld waarin we de nodige kritiek uiten op dit wetsvoorstel. 

Wij zien het Wetsvoorstel Leerrecht als een betere oplossing dan dit Wetsvoorstel Doorbraakaanpak, zie onze argumenten voor Wetsvoorstel Invoering Leerrecht.

Onze conclusie over het Wetsvoorstel Doorbraakaanpak kun je hieronder lezen. Ben je het hiermee eens? Dan kun je tot maandag 4 januari ons pleidooi als reactie op de internetconsultatie indienen om ons standpunt te versterken.
Het wetsvoorstel wil het probleem van het grote aantal thuiszitters aanpakken. In het IAK (Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving) wordt beschreven: “Belangrijk in een thuiszittersaanpak is preventie en vroegtijdige signalering en het duidelijk beleggen van taken en verantwoordelijkheden in alle stappen van het (escalatie)proces.”

Verkeerde probleemstelling

Door te spreken over een thuiszittersaanpak, wordt er te veel gekeken naar het uitvalproces en de leerplicht in plaats van het realiseren van een passend onderwijsaanbod voor alle kinderen en jongeren, binnen of buiten school.

Als je daarentegen uitgaat van leerrecht en onderzoekt waar en waarom leerlingen dat niet krijgen, dan richt je je op het oplossen van de kern van het probleem, in plaats van symptoombestrijding.

In de Kamerbrief Evaluatie en Verbeteraanpak van Passend Onderwijs[1] van 4 november 2020 schrijft minister Slob dat hij het leerrecht wil verankeren in de wet door een landelijke norm van basisondersteuning, gecombineerd met zorgplicht en dekkend aanbod. Hij geeft aan dat hij daarmee voldoet aan wat in het regeerakkoord is afgesproken, namelijk dat onderzocht zou worden hoe het leerrecht, zoals dat in internationale verdragen staat, in de wet kan worden verankerd.

De internationale verdragen gaan echter verder dan dat. Het onderwijs hoort gericht te zijn op “de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind” (artikel 29, eerste lid sub a van het Kinderrechtenverdrag). Dit kan niet gerealiseerd worden als de Leerplichtwet nog steeds vrijstellingen van inschrijving aan een school verleent als een leerling (tijdelijk) niet (meer) in staat is tot geregeld schoolbezoek.

Voor verankering van het leerrecht zijn wij daarom voorstander van het Wetsvoorstel Leerrecht[2]. Wij zijn van mening dat onderdelen van dit Wetsvoorstel Doorbraakaanpak nutteloos zijn en soms zelfs schadelijk kunnen zijn.

Verkeerde aanpak

Het Wetsvoorstel Doorbraakaanpak biedt geen oplossing voor het probleem dat geschetst is, namelijk het terugdringen van verzuim en thuiszitters.

Om dit probleem op te lossen, richt dit wetsvoorstel zich op twee aspecten:

1.       Het delen van verzuimcijfers met de samenwerkingsverbanden, zodat zij die informatie kunnen gebruiken om een dekkend aanbod te realiseren.

2.       Het maken van afspraken tussen gemeente en samenwerkingsverband als een leerling eenmaal is uitgevallen.

Nutteloze onderdelen van dit wetsvoorstel

De voorgestelde wetswijzigingen met betrekking tot afspraken tussen gemeente en samenwerkingsverband over het beëindigen van verzuim binnen 3 maanden bieden ruimte om:

  • van het bestaande onderwijsaanbod uit te gaan in plaats van een echt dekkend aanbod te creëren (gezien de formulering “een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs”), 
  • pas in te grijpen als de leerling (geruime tijd) is uitgevallen in plaats van bij dreigende uitval, 
  • voor bijkomende problemen vanwege het lange verzuim te verwijzen naar individuele jeugdhulp in plaats van preventie en ondersteuning in het onderwijs zelf te regelen, 
  • de noodzaak voor jeugdhulp, als die er is, te gebruiken als excuus om geen (passend) onderwijs te bieden waarbij de leerling zich volledig kan ontplooien.

Het voegt weinig toe aan de al bestaande wettekst “Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, bedoeld in de vorige volzin, te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.” (Artikel 18a Wet op het primair onderwijs en Artikel 17a Wet op het voortgezet onderwijs). Dat heeft tot nu toe niet geleid tot een beter dekkend aanbod en daar voegt dit wetsvoorstel niets dwingends aan toe (in tegenstelling tot het Wetsvoorstel Leerrecht).

Volgens de Memorie van Toelichting ligt de doorbraakaanpak in het verlengde van de meer expliciet gemaakte taak van het samenwerkingsverband om te zorgen voor een dekkend aanbod. Als de taak om te zorgen voor een dekkend aanbod niet goed verankerd is (omdat de definitie “zo passend mogelijk” door het onderwijs zelf geïnterpreteerd mag worden) heeft de doorbraakaanpak dus ook weinig toegevoegde waarde.

Schadelijke onderdelen van dit wetsvoorstel

Bovendien is het zeer onwenselijk dat er voorgesteld wordt dat het samenwerkingsverband een wettelijke grondslag krijgt voor het verwerken van privacygevoelige (medische) persoonsgegevens van leerlingen zonder toestemming van ouders (of 16+ leerling), terwijl het samenwerkingsverband niet in alle gevallen de deskundigheid heeft om dat goed te beoordelen en het wel als argument kan gebruiken om passende onderwijsoplossingen tegen te houden en ouders onder druk te zetten. Dit kan een averechts effect hebben op de ontplooiingsmogelijkheden van de leerling en traumatisch zijn voor het hele gezin. Daarom is dit onderdeel van het wetsvoorstel schadelijk te noemen.

Er is een betere oplossing voor dit probleem mogelijk, namelijk via de jeugdarts zoals beschreven in het wetsvoorstel Leerrecht. De jeugdarts is onafhankelijk, is deskundig over de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen, heeft beroepsgeheim en valt onder het medisch tuchtrecht.

Als er naast de doorzettingsmacht die daarin beschreven wordt nog behoefte is aan inzicht in anonieme verzuimcijfers en/of afspraken tussen gemeente en samenwerkingsverband is dat prima, maar die afspraken moeten aanvullend zijn en gaan over de uitvoering. Hiervoor is het dan niet nodig dat het samenwerkingsverband toegang krijgt tot bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld gegevens over de fysieke en/of geestelijke gezondheid van een leerling.

Ons advies

Wij adviseren om wetsvoorstellen te richten op het oplossen van de kern van het probleem en niet op symptoombestrijding. Dit wetsvoorstel heeft als doel het tegengaan van verzuim en schooluitval, maar de kern van het probleem is dat niet voor alle kinderen en jongeren een passend onderwijsaanbod beschikbaar is, wat leidt tot thuiszitters en vrijstellingen voor leerbare kinderen en jongeren. 

Hiertoe is het onder andere belangrijk om het leerrecht zoals dat in de internationale verdragen beschreven is, wettelijk te verankeren. Het voorstel van minister Slob in zijn brief van 4 november 2020 is onvoldoende om dit te realiseren. Het Wetsvoorstel Leerrecht is een grote stap in de goede richting.Bang voor drang en dwang

Geplaatst 6 dec. 2020 01:48 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 6 dec. 2020 02:05 bijgewerkt ]

De conferentie 'Bang voor drang en dwang' maakte indringend duidelijk wat er misgaat in de doorgeschoten strijd tegen kindermishandeling. De conferentie leidde tot 12 aanbevelingen voor betere rechtsbescherming van kind en ouders. 

Het aantal kinderen dat bij de ouders weggehaald wordt loopt op, zonder dat duidelijk is of het goed is voor die kinderen. Dat geeft zoveel leed voor kinderen en hun ouders, dat zelfs de dreiging met een Veilig Thuis-melding angst veroorzaakt bij de ouders, omdat ze zich daar nauwelijks tegen kunnen verdedigen. Op de conferentie 'Bang voor drang en dwang' bracht Balans wetenschappers in contact met ouders die te maken hebben gehad met drang (drang = professionals dringen erop aan dat ouders akkoord gaan met iets dat ze niet willen) en dwang (dwang = de kinderrechter dwingt iets af tegen de wil van ouders).

Op de foto bij dit bericht zie je Jolande uit Beijerse, hoofddocent Strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze vertelt op de conferentie zichtbaar geëmotioneerd over het speelgoed op de foto achter haar, dat al 4 jaar staat te wachten op de terugkeer van Bart die als 7-jarige gedwongen uit huis is geplaatst zonder dat Bart of zijn moeder begrepen waarom. 
Grafiek van BVIKZ waaruit blijkt dat de meeste van de 364 meldingen over drang en dwang liepen via VT Midden-Nederland
BVIKZ (Belangenvereniging Intensieve Kindzorg) kreeg 364 meldingen van ouders over drang en dwang, waarbij bleek dat het grootste deel afkomstig is van onderwijs en leerplicht en een melding was van pedagogische verwaarlozing (een artikel van het Nederlands Jeugd Instituut zegt: 'Pedagogische verwaarlozing is een vorm van emotionele verwaarlozing waarbij sprake is van onvoldoende ouderlijk gezag en onvoldoende structuur in de opvoeding van het kind'). Niet zelden gaat het bij die gevallen over een verschil van inzicht over wat een geschikte vorm van onderwijs is voor kinderen wiens ontwikkeling afwijkt van de norm. Verreweg het grootste aantal inzendingen bij BVIKZ was van Veilig Thuis Midden-Nederland, in Utrecht. Deze vestiging was al vaker negatief in het nieuws vanwege onterechte beschuldigingen van ouders.

onderwijs niet goed geregeld is (handelingsdeel van het OPP uitvoeren) of jeugdhulp is betrokken'. en ook: 'Kinderrechters moeten meer tijd nemen voor zaken en kritischer zijn over voorgelegde feiten'.

Gelukkig heeft de gezamenlijke lobby van ouderorganisaties zoals Balans en Ouders & Onderwijs tot gevolg gehad dat één van minister Slob's 25 punten ter verbetering van Passend Onderwijs is:
  • Geen VT-melding bij puur een geschil over passend onderwijs. Het is heel belangrijk dat scholen melden wanneer ze een vermoeden van kindermishandeling hebben. Een melding doen puur omdat ouders en school het niet eens kunnen worden over passende ondersteuning (en hun kind vervolgens thuis houden) moeten we met elkaar niet willen. Daarvoor heeft het veel te grote impact. Ik maak hierover afspraken met partijen. 
Voor de andere aanbevelingen blijft Balans aandacht vragen. Het is belangrijk dat de procedures rondom ondertoezichtstellingen (ots) en uithuisplaatsingen (uhp) verbeterd worden zodat perverse financiële prikkels niet meer leiden tot onnodig leed bij kinderen en ouders!

Inspirerende documentaire over onderwijs aan kinderen die moeite hebben naar school te gaan

Geplaatst 5 dec. 2020 07:29 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 5 dec. 2020 07:32 bijgewerkt ]

De documentaire "My Journey for Education" van
Merlijn Goldsack
is een indrukwekkend verhaal van een jongen met autisme die jarenlang niet naar school ging, hoe hij dat beleefde en hoe hij dat verwerkte door deze documentaire te maken. Hij onderzocht het onderwijs in verschillende landen en ontdekte wat wel werkt voor kinderen zoals hij. Zijn motivatie is dat hij niemand toewenst wat hij heeft ervaren. Goed gedaan, Merlijn! Aan iedereen die te maken heeft met een kind dat moeite heeft om naar school te gaan: bekijk deze documentaire!

1-10 of 80