Nieuws‎ > ‎

Aantal thuiszitters onderwijs 2014/2015: totaal NL gelijkgebleven, Utrecht nog steeds meer thuiszitters dan gemiddeld

Geplaatst 3 feb. 2016 04:22 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 9 mei 2018 11:03 bijgewerkt ]

Op 3 februari 2016 werden de thuiszitterscijfers over het schooljaar 2014/2015 bekendgemaakt door de Staatssecretaris van Onderwijs. Daaruit blijkt de invoering van de Wet Passend Onderwijs nog niet gezorgd heeft voor een daling van het aantal thuiszitters (de belangrijkste graadmeter van het succes van Passend Onderwijs). Het aantal thuiszitters in Nederland schommelt nog steeds rond de 15.000, maar het aandeel vrijstellingen 5a daarin is voor het derde jaar op rij sterk gestegen. Dat betekent dat voor steeds meer kinderen geen school gevonden is die hen passend onderwijs kan bieden, hun ouders moeten zelf maar zien wat ze hun kind laten doen de hele dag.
Voor de herkomst van de cijfers, zie Thuiszitters: aantallen zoals opgegeven door de overheid.

Vrijstellingen van de leerplicht op grond van artikel 5 onder a

De onderwijswereld claimt regelmatig dat het aantal thuiszitters daalt, maar dan blijkt dat ze de vrijstellingen van de leerplicht niet meegerekend hebben. Er wordt ook wel het beeld geschetst dat het bij vrijstellingen van de leerplicht 5a gaat om leerlingen met fysieke of verstandelijke handicaps, maar in de praktijk gaat het voor een groot deel om hoogbegaafde leerlingen en/of leerlingen met autisme en aanverwant. Er wordt gezegd dat vrijstellingen alleen op verzoek van de ouders gebeuren na goedkeuring van een arts, in de praktijk voelen ouders zich onder druk gezet om dit te accepteren omdat zij anders vervolgd worden door de leerplichtambtenaar, en tot voor kort ook geen financiële bijdrage voor dagbesteding konden krijgen zonder die vrijstelling.

Het is erg onaannemelijk dat het aantal leerlingen dat vanwege fysieke of verstandelijke handicaps niet in staat is een school te bezoeken ("kasplantjes") in vijf jaar tijd met 70% gestegen is. Onze stichting ziet dat veel (hoog)begaafde leerlingen die vastlopen op school, met en zonder autisme of aanverwant, uiteindelijk een vrijstelling krijgen. Het lijkt alsof het onderwijs het aantal thuiszitters waarvoor zij verantwoordelijk is (de leerplichtige thuiszitters) administratief omlaag aan het brengen is.

Utrecht heeft meer thuiszitters dan gemiddeld

Landelijk volgen ongeveer 6 op de 1000 leerplichtige leerlingen geen onderwijs. In de gemeente Utrecht zijn dat er 8 op de 1000. Bij elk van de drie categorieën van thuiszitters scoort de gemeente Utrecht boven het landelijke gemiddelde (de kleuren geel en oranje in de regiokaartjes op deze pagina, de gemeente Utrecht zie je in het midden van de kaartjes).


Gerelateerde berichten