Als kind vastloopt, kijk ook naar omgeving - Orchidee is toch geen zieke paardenbloem?

Geplaatst 12 mei 2021 05:48 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 12 mei 2021 06:00 bijgewerkt ]
Het CCE* heeft een nieuw tweegesprek gepubliceerd: een gesprek met Bert Wienen over de achtergronden van zijn (promotie)onderzoek, en de betekenis daarvan voor vastlopende situaties van kinderen met een complexe zorgvraag. 

In De betekenis van omgevingsfactoren op het gedrag van kinderen betoogt Wienen (Hogeschool Windesheim) dat kinderen met een diagnose te vaak opgroeien met het idee dat ze afwijken. Met zijn onderzoek wil hij laten zien dat juist ook context belangrijk is in de ontwikkeling van een kind. 

“Je kan het vergelijken met paardenbloemen en orchideeën. De meesten van ons zijn paardenbloemen, die groeien altijd en overal”, legt Wienen uit. “Er zijn ook orchideeën, deze vragen om een heel precieze context wat betreft vocht, licht en grond. Maar om nou al die orchideeën die niet goed bloeien ziek te noemen, dat gaat wel een beetje ver.”

Wij als Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht vinden het heel goed als er vaker gekeken wordt naar hoe de omgeving geschikt(er) gemaakt kan worden zodat het kind op kan bloeien, in plaats van vooral te proberen het kind zich te laten aanpassen. In het artikel wordt ook gesuggereerd dat een goede manier daarvoor kan worden geboden via inclusief onderwijs (in de betekenis van alle kinderen naar dezelfde school, niet per se allemaal in dezelfde klas). Ook daar zijn wij het mee eens!

* CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) kan gratis adviseren over passend onderwijs aan kinderen met complexe gedragsproblematiek, zoals bijvoorbeeld autisme. Soms kan een situatie op school zodanig vastlopen dat thuis zitten nog de enige optie lijkt. Er is al veel geprobeerd en toch lukt het niet om een oplossing te vinden. Onderwijs- en zorgprofessionals of ouders kunnen een beroep doen op het CCE om inhoudelijk mee te denken over ernstig probleemgedrag
op school en op zoek te gaan naar nieuw perspectief. Uitgangspunt is dat er al zorgprofessionals betrokken zijn bij het kind.

Gerelateerd op deze site: