"Auti-klassen zijn geen overbodige luxe"

Geplaatst 25 okt. 2014 07:27 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 23 dec. 2019 06:19 bijgewerkt ]
Op 14 oktober 2014 stond in het Nederlands Dagblad het opiniestuk van een vader "Auti-klassen zijn geen overbodige luxe". Dit is ons uit het hart gegrepen! 

Aaldert Prins, vader van twee autistische kinderen, schrijft: 

"Docent Paul Cuijpers pleit in het ND van 11 oktober tegen aparte klassen voor autisten, zogenaamde structuurklassen. Zijn op zich lovenswaardige motivering, de autistische leerling niet onnodig brandmerken en isoleren, raakt echter kant nog wal.

Het betoog lijkt ingegeven door de angst dat dit de onderwijsvernieuwing zou afremmen. Ik wil als ervaringsdeskundige een tegengeluid laten horen. Twee van onze vier kinderen hebben de diagnose Autisme Spectrum Syndroom, ASS, en hebben enige tijd in het reguliere onderwijs gezeten. Ondanks hun ruim boven het gemiddelde uitstekende intelligentie, hebben ze het daar niet gered, en zijn we noodgedwongen overgeschakeld naar auti-onderwijs.

Onzekerheid

Dat kinderen zich verbazingwekkend snel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties en goed kunnen omgaan met diversiteit, geldt wel voor de doorsnee leerling, maar niet voor de auti-leerling. Het tijdens een traject aanpassen van afspraken is, mits goed uitgelegd en gemotiveerd, voor de meeste jongeren geen probleem.

Dit is voor een auti-leerling wel het geval en leidt niet zelden tot paniek. Het verschilt van persoon tot persoon hoe die angst vervolgens gekanaliseerd wordt. Maar het is allerminst geruststellend als je van de school een telefoontje krijgt dat je zoon is weggelopen na een in zijn ogen oneerlijke beslissing van de leerkracht. Gelukkig zocht hij de veilige thuisomgeving op en duurde onze verlammende onzekerheid over zijn situatie niet al te lang.

Actief

Bovendien moeten we geen schrik hebben dat we de kinderen brandmerken als ze kiezen voor deze structuurklassen. De meeste van deze jongeren zouden liefst onderdeel zijn van de gewone schoolpopulatie. Maar vroeg of laat komen ze er achter dat dit voor hen te hoog gegrepen is, en niet zelden worden ze er door hun afwijkend gedrag of opmerkingen snel uitgepikt als favoriete pestobject. De emotionele schade die ze hierdoor oplopen kan een sterke invloed hebben op de rest van hun leven.

Door noodgedwongen uiteindelijk te kiezen voor auti-vriendelijk middelbaar onderwijs heeft onze oudste zoon, weliswaar met de financiële steun van een rugzakje zonder haperingen een professionele bachelor behaald en was hij vrij snel actief in het reguliere arbeidscircuit. Ik heb sterke twijfels of hij even ver gekomen zou zijn zonder de extra ondersteuning in het middelbaar onderwijs.

Effectief

Het aanbieden van structuurklassen is volgens mij het beste van twee werelden. In de speciale klassen heeft de jongere de broodnodige veilige omgeving om te leren en zich te ontwikkelen. Door deze in te richten in normale scholen, vindt dit onderwijs niet plaats op een eiland en houden de auti-leerlingen voeling met de normale wereld. Dit contact zal door de meeste van deze bijzondere jongeren ervaren worden als een bijna overweldigende stroom van prikkelingen. Door hen in normale klassen te steken, waar niet alles voorspelbaar is, is er een grote kans op overprikkeling, waardoor ze blokkeren en de leerstof niet in zich kunnen opnemen.

Structuurklassen zijn daarom geen achteruitgang of rem op de onderwijsvernieuwing, maar juist een vooruitgang, waarvan ik als deze klassen ook effectief bieden wat wordt beloofd hoge verwachtingen heb."