Nieuws‎ > ‎

Concrete aanpak thuiszitters Utrecht, meer persoonlijke aandacht en portfolio ipv diploma zijn grootste wensen bij 2e stadstafel Voortgezet Onderwijs

Geplaatst 9 nov. 2014 08:03 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 17 nov. 2014 13:57 bijgewerkt ]
Gemeente Utrecht wilde graag weten welke ideeën en meningen er in de stad leven over het onderwijs in Utrecht. Daarom vroeg zij ouders, leerlingen, docenten, schoolbestuurders, onderwijsorganisaties en ondernemers mee te praten over een kwaliteitsimpuls voor het voortgezet onderwijs in Utrecht

Het stadsgesprek op 29 oktober 2014 stond in het teken van innovatie in het onderwijs. Vragen die centraal stonden: Wat hebben leerlingen nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen gaan? Hoe kunnen we leerlingen op hun eigen manier laten excelleren? Welke onderwijsvernieuwingen en experimenten bieden kansen? Hoe kan het onderwijs blijven aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt?

Verslag van moeder die namens onze stichting meediscussieerde

Nique Smit, moeder van twee kinderen met autisme en havo/vwo-niveau, ging namens onze Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht naar deze stadstafel en schreef daar een verslag van.
Een citaat (lees haar hele verslag hier): "Toch heb ik tussendoor een aantal mensen nog iets daarover kunnen vertellen, waar bij het me opviel dat zelfs mensen die werken in het onderwijs schrikbarend weinig hiervan weten. Dat er lange reistijden zijn en weinig aangepaste VWO mogelijkheden was nieuwe informatie die dan misschien op deze manier weer verder komt."

Een andere deelnemer, Anco van Moolenbroek (gedragsbioloog en voormalig schoolleider) schreef naar aanleiding van de stadstafel een blog over aanpassingsvermogen van het onderwijs: Freedom to Learn (2).

Welke ideeën kregen de meeste steun?

  • Concrete aanpak om kinderen die thuis zitten op school te krijgen.
  • Meer persoonlijke aandacht met name in onderbouw VO: kleinere klassen, brug met basisonderwijs, vaardigheden basisschool voortzetten, afbouwen naar eind VO, lezen bevorderen.
  • Portfolio in plaats van diploma (meer dan cijfers: unique selling point).
Bekijk alle ideeën hier.

Paul Rosenmöller

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller besprak aan het einde van de bijeenkomst de ideeën die zijn opgehaald. "Het onderwijs ging altijd uit van een vaste structuur waar een leerling tijdens zijn schoolloopbaan doorheen moest lopen. We moeten nu toe gaan naar een situatie waarin de structuur aan een leerling wordt aangepast. Daar is visie en durf voor nodig."

Hij schreef in zijn weeklog:
[...] in Utrecht kwamen op uitnodiging van de wethouder zo'n 120 mensen bijeen (uit het onderwijs, ouders van leerlingen, maar ook ondernemers) om van gedachten te wisselen over de vraag wat de beste bestemming is voor de extra 1,2 miljoen die het stadsbestuur structureel aan het onderwijs wil besteden. De uitkomsten die de twaalf tafels in een of twee minuten mochten presenteren, waren nagenoeg identiek en spoorden volledig met de rode draad in ons sectorakkoord. Talentontwikkeling, maatwerk, meer verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs, voldoende aandacht voor hedendaagse vaardigheden en goede ICT-infrastructuur. En dus zitten we op het goede spoor.

Wat gebeurt er verder met deze ideeën?

In het verslag van de gemeente over dit stadsgesprek staat: "Om ervoor te zorgen dat de ideeën gedragen en uitvoerbaar zijn, zullen we deze in het vervolgtraject toetsen bij jongeren en betrokkenen in het onderwijs." 
In een nieuwsbericht van de gemeente Utrecht over deze stadstafels staat: "De meest kansrijke ideeën worden door de schoolbesturen, de gemeente en betrokkenen verder uitgewerkt."

Wij houden de ontwikkelingen in de gaten!