Dag van de Leerplicht 2018 - hernoemen in Dag van het Leerrecht voor thuiszitters?

Geplaatst 15 mrt. 2018 13:28 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 3 mrt. 2021 04:16 bijgewerkt ]
Vandaag, donderdag 15 maart 2018, is het de Dag van de Leerplicht 2018. In dit artikel geven we een samenvatting van belangrijke nieuwsberichten rondom leerplicht en leerrecht van de laatste weken. De meest opvallende staat onderaan!

Dit jaar is het thema: samenwerking en maatwerk beschermen het recht op onderwijs. Het recht op onderwijs is echter nog niet vastgelegd in de wet, die spreekt nog steeds van een leerplicht, al staat er in het regeerakkoord dat invoering van leerrecht onderzocht wordt. We zouden wel alvast de Dag van de Leerplicht kunnen hernoemen in de Dag van het Leerrecht! 

De Dag van de Leerplicht is een initiatief van het Ministerie van OCW en Ingrado (de branchevereniging van medewerkers leerplicht en RMC). Wat wij wel jammer vinden is dat Ingrado in hun Methodische Aanpak Schoolverzuim diverse routes beschrijven, maar bij geen enkele route is de oplossing dat de school aanpassingen maakt om het juiste maatwerk te bieden! De enige mogelijkheden zijn vrijwillig of gedwongen (psychische/medische) hulp voor de leerling buiten school, of straf!

Traditioneel worden elk jaar door het Ministerie van OCW de verzuimcijfers (waaronder de aantallen thuiszitters) bekendgemaakt in de aanloop naar de Dag van de Leerplicht. Zo ook dit jaar:
Ouders zien de Dag van de Leerplicht als een belangrijke dag om ook aandacht te vragen voor hun kant van de zaak als het gaat om (verplicht) naar school gaan. 
  • Op Twitter zijn op deze dag diverse ouders actief met de hashtag #leerrecht.
  • Oudervereniging Balans publiceerde het artikel Elk kind heeft recht op onderwijs waarin goed uitgelegd wordt wat er nog ontbreekt voor kinderen met autisme die vastlopen in het onderwijs. Er staat ook een link bij naar het aangrijpende verhaal van Luca, een thuiszitter die via het staatsexamen toch zijn vmbo-diploma haalde en nu havo doet via ivio@school.
  • Katinka Slump, onderwijsjurist en al jaren voorvechtster van het leerrecht, publiceerde op deze dag de geanonimiseerde Miep Ziek contracten met bijzonder maatwerk gefinancierd door de overheid. Gebruik het als inspiratie en maak van de leerplicht een leerrecht!