Nieuws‎ > ‎

Doe mee met onderzoek naar ervaringen voorafgaand aan Passend Onderwijs

Geplaatst 18 dec. 2014 06:52 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
Iedereen kan meedoen aan een grootschalig onderzoek naar de situatie vòòr de invoering van Passend Onderwijs. Vele duizenden ouders en onderwijsprofessionals wordt gevraagd naar hun ervaringen met extra ondersteuning voor leerlingen onder de oude wetgeving. Later wordt het onderzoek herhaald om te kunnen inschatten wat de effecten van Passend Onderwijs zijn geweest. 

Het wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut, in opdracht van de regering. Klik op de link voor ouders of de link voor onderwijsprofessionals om mee te doen aan het onderzoek.

Tip: als je kind vorig schooljaar onder de pilotregio viel (voortgezet onderwijs in gemeente Utrecht of Stichtse Vecht), vul het dan in voor 2012/2013 in plaats van 2013/2014, want in 2013/2014 was daar de Wet Passend Onderwijs al ingevoerd.