Hoe rijk is mijn samenwerkingsverband passend onderwijs?

Geplaatst 21 jan. 2018 08:10 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 15 nov. 2020 07:09 bijgewerkt ]
Update 2020: de inspectie heeft nu signaleringswaarden bepaald voor het vermogen van samenwerkingsverbanden: als ze meer hebben dan die waarde dan wil de inspectie daarover in gesprek. Hoe dat zit voor jouw samenwerkingsverband kun je zien in het artikel Samenwerkingsverbanden hebben €179 miljoen te veel op de plank van AOb. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat Sterk VO (SWV Utrecht/Stichtse Vecht VO) een publiek eigen vermogen van €2,4 miljoen heeft, terwijl de signaleringswaarde €880.000 is. Dat is €1,5 miljoen meer dan redelijk wordt geacht door de inspectie. 

Als ook jouw samenwerkingsverband meer vermogen heeft dan die signaleringswaarde, dan heb je een tegenargument als ze het juiste passend onderwijs weigeren met het argument "geen geld"!

[2019]
Het Onderwijsblad bracht in kaart hoeveel geld de samenwerkingsverbanden (swv's) op de plank hebben liggen. Je kunt op het kaartje klikken om te zien hoeveel dat is in het swv van jouw gemeente. Dat geld hebben zij van het rijk ontvangen om passend onderwijs in hun regio te financieren. De meeste swv's hebben daar in 2017 geld van overgehouden: hoe groener op de kaart, hoe meer ze over hadden in verhouding tot hun totale vermogen.

Bekijk de financiële reserve van de samenwerkingsverbanden op de site van AOb (bron cijfers: DUO) [update december 2019: cijfers van 2018] 

In de regio Utrecht hebben vrijwel alle samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs een flinke financiële reserve. Zoveel dat het vreemd zou zijn als ze zouden zeggen dat er voor een bepaalde soort ondersteuning van een leerling geen geld is.

Wil je meer weten over hoeveel geld er per leerling is, lees dan ons artikel Bedrag per leerling voor passend onderwijs.

VO Utrecht en Stichtse Vecht

Het passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht wordt gefinancierd via swv Sterk VO. 

Uit de jaarverslagen van Sterk VO verzamelden wij cijfers over de algemene reserve: hoe die groeide in de loop der jaren door het geld van passend onderwijs dat overbleef. In het diagram zie je dat er elk jaar een bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve, wat afkomstig is van de rijksbijdragen voor passend onderwijs.


De algemene reserve van Sterk VO was eind 2018 € 2,7 miljoen. Ter vergelijking: in 2018 heeft Sterk VO € 1,7 miljoen uitgekeerd aan reguliere vmbo/havo/vwo-scholen voor arrangementen passend onderwijs (exclusief lwoo voor vmbo). Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017, toen ze € 0,9 miljoen aan reguliere scholen gaven, maar toch is de algemene reserve slechts met € 0,1 miljoen gedaald.

Het is goed om te weten dat als het passend onderwijs budget van je school op is, het samenwerkingsverband van scholen nog een reserve kan hebben waar aanspraak op gemaakt kan worden. De vorige staatssecretaris gaf aan dat het "niet zo kan zijn zijn dat samenwerkingsverbanden hun middelen nog niet of niet geheel hebben besteed, en ondertussen kinderen geen passende plek kunnen krijgen vanwege een tekort aan geld."Gerelateerd