Nieuws‎ > ‎

Hoe rijk is mijn samenwerkingsverband passend onderwijs?

Geplaatst 21 jan. 2018 08:10 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 26 feb. 2019 08:46 bijgewerkt ]
Het Onderwijsblad bracht in kaart hoeveel geld de samenwerkingsverbanden (swv's) op de plank hebben liggen. Je kunt op het kaartje klikken om te zien hoeveel dat is in het swv van jouw gemeente. Dat geld hebben zij van het rijk ontvangen om passend onderwijs in hun regio te financieren. De meeste swv's hebben daar in 2017 geld van overgehouden: hoe groener op de kaart, hoe meer ze over hadden in verhouding tot hun totale vermogen.

Bekijk de interactieve kaarten [update februari 2019: cijfers van 2017]:
(bron: AOb, bron cijfers: DUO)

In de regio Utrecht zijn vrijwel alle samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs groen (groot eigen vermogen), een uitzondering is Qinas (Hilversum en het Gooi): zij hebben een beperkt eigen vermogen, dat zou kunnen komen doordat ze meer geld hebben uitgegeven aan passend onderwijs. Wij zien daar dat er de laatste jaren nieuwe onderwijsmogelijkheden zijn ontstaan zoals vso Elan College in Bussum en de structuurklas van het Erfgooiers College in Huizen, wat wij goede ontwikkelingen vinden. Wij hopen dat andere swv's in de regio hun overgebleven geld ook gaan gebruiken om nieuwe vormen van passend onderwijs op te zetten en/of meer maatwerk te bieden om individuele leerlingen binnenboord te houden.

Wil je meer weten over hoeveel geld er per leerling is, lees dan ons artikel Bedrag per leerling voor passend onderwijs.

VO Utrecht en Stichtse Vecht

Het passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht wordt gefinancierd via swv Sterk VO. 

Uit de jaarverslagen van Sterk VO verzamelden wij cijfers over de algemene reserve: hoe die groeide in de loop der jaren door het geld van passend onderwijs dat overbleef. In het diagram zie je dat er elk jaar een bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve, wat afkomstig is van de rijksbijdragen voor passend onderwijs.


De algemene reserve van Sterk VO was eind 2017 gegroeid tot € 2,8 miljoen. Ter vergelijking: in 2017 heeft Sterk VO € 0,9 miljoen uitgekeerd aan reguliere vmbo/havo/vwo-scholen voor arrangementen passend onderwijs (exclusief lwoo voor vmbo). 

Het is goed om te weten dat als het passend onderwijs budget van je school op is, het samenwerkingsverband van scholen nog een reserve kan hebben waar aanspraak op gemaakt kan worden. De vorige staatssecretaris gaf aan dat het "niet zo kan zijn zijn dat samenwerkingsverbanden hun middelen nog niet of niet geheel hebben besteed, en ondertussen kinderen geen passende plek kunnen krijgen vanwege een tekort aan geld."Gerelateerd