Hoe rijk is mijn samenwerkingsverband passend onderwijs?

Geplaatst 21 jan. 2018 08:10 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 27 jan. 2021 02:11 bijgewerkt ]
De reserves namen in 2019 opnieuw toe, vaak tot meer dan nodig is. De Inspectie van het Onderwijs dringt er in januari 2021 op aan dat onderwijsbesturen beleid gaan maken om het geld nu echt effectief te besteden aan onderwijs. Zie dit rapport, met rekenhulp om voor je eigen bestuur of samenwerkingsverband uit te rekenen hoeveel geld ze over hebben.

De inspectie heeft nu signaleringswaarden bepaald voor het vermogen van samenwerkingsverbanden: als ze meer hebben dan die waarde dan wil de inspectie daarover in gesprek. Hoe dat zit voor jouw samenwerkingsverband kun je zien in het artikel Samenwerkingsverbanden hebben €179 miljoen te veel op de plank van AOb (oktober 2020). Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat Sterk VO (SWV Utrecht/Stichtse Vecht VO) een publiek eigen vermogen van €2,4 miljoen heeft, terwijl de signaleringswaarde €880.000 is. Dat is €1,5 miljoen meer dan redelijk wordt geacht door de inspectie. 

Als ook jouw samenwerkingsverband meer vermogen heeft dan die signaleringswaarde, dan heb je een tegenargument als ze het juiste passend onderwijs weigeren met het argument "geen geld"!

In de regio Utrecht hebben vrijwel alle samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs een flinke financiële reserve. Zoveel dat het vreemd zou zijn als ze zouden zeggen dat er voor een bepaalde soort ondersteuning van een leerling geen geld is.

Wil je meer weten over hoeveel geld er per leerling is, lees dan ons artikel Bedrag per leerling voor passend onderwijs.

VO Utrecht en Stichtse Vecht

Het passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht wordt gefinancierd via samenwerkingsverband Sterk VO. 

Uit de jaarverslagen van Sterk VO verzamelden wij cijfers over de algemene reserve: hoe die groeide in de loop der jaren door het geld van passend onderwijs dat overbleef. In het diagram zie je dat er elk jaar een bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve, wat afkomstig is van de rijksbijdragen voor passend onderwijs. De blauwe lijn geeft de stand van de algemene reserve aan door de jaren heen. Wat opvalt is dat in 2019 meer geld overbleef van passend onderwijs dan ooit tevoren, in geen enkel jaar kostte passend onderwijs meer geld dan er voor binnen kwam, maar toch gingen in 2019 de algemene reserves omlaag. Dat komt voornamelijk door het verlies dat werd geleden door OPDC Utrecht dat door het samenwerkingsverband gerund wordt.

De algemene reserve van Sterk VO was eind 2019 € 2,2 miljoen, terwijl de inspectie vindt dat het niet meer zou moeten zijn dan € 0,9 miljoen (signaleringswaarde). Ter vergelijking: in 2019 heeft Sterk VO € 0,2 miljoen uitgekeerd aan reguliere vmbo/havo/vwo-scholen voor individuele arrangementen passend onderwijs. Ze zouden dus 6 keer zo veel individuele arrangementen kunnen uitkeren en nog boven de signaleringswaarde van de algemene reserve blijven.

Het is goed om te weten dat als het passend onderwijs budget van je school op is, het samenwerkingsverband van scholen nog een reserve kan hebben waar aanspraak op gemaakt kan worden. De vorige staatssecretaris gaf aan dat het "niet zo kan zijn zijn dat samenwerkingsverbanden hun middelen nog niet of niet geheel hebben besteed, en ondertussen kinderen geen passende plek kunnen krijgen vanwege een tekort aan geld."


Disclaimer: We hebben de gegevens zo goed mogelijk geïnterpreteerd op basis van de officiële bronnen. Het kan zijn dat we een interpretatiefout hebben gemaakt. Laat het ons dan weten!

Gerelateerd