Nieuws‎ > ‎

Kamer neemt motie aan over parttime naar school indien nodig en over sancties als schooladvies niet opgevolgd wordt

Geplaatst 11 nov. 2014 12:40 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 11 nov. 2014 13:49 bijgewerkt ]
Op 11 november 2014 zijn twee moties van Loes Ypma (PvdA) aangenomen in de Tweede Kamer, die belangrijk kunnen zijn voor kinderen met autisme. Het gaat om de Motie over toelaten van kinderen op basis van het schooladvies en de Motie over kinderen die niet fulltime op school onderwijs kunnen volgen.

Over die laatste schrijft Loes Ypma in haar blog:
Voor de 16.000 kinderen in ons land die thuis zitten is maatwerk nodig. De definitie van leerplicht is nu: vijf dagen per week fulltime op school aanwezig zijn. Dinsdag stemmen we over mijn motie waarin ik pleit voor maatwerkconstructies waarbij kinderen ingeschreven worden bij een school en (gedeeltelijk) (thuis)onderwijs op maat kunnen volgen, mede gefinancierd vanuit de gelden die de school voor de leerling ontvangt. Dit zonder dat de school afgerekend wordt op het 'schoolverzuim' van het kind in kwestie.
Ik strijd al maanden voor deze ‘thuiszitters’ die best naar school kunnen als er maatwerk mogelijk is, maar voor wie fulltime onderwijs niet haalbaar is. Ouders hoeven dan niet langer met hun kind te leuren. Zo worden de zogenoemde 'Miep Ziek'-contracten 'Miep Uniek'-maatwerk!

Een aangenomen motie betekent dat de Tweede Kamer aan de regering verzoekt om hier actie op te nemen. De regering zal over het algemeen gehoor geven aan die motie en het verwerken in nieuwe wet- of regelgeving, maar dat gebeurt niet altijd.

Voor meer informatie over deze moties de paragraaf 6 november 2014: debat over de onderwijsbegroting op onze pagina Landelijke politiek. Op die pagina vind je ook informatie over andere belangrijke gebeurtenissen in de landelijke politiek die relevant kunnen zijn voor kinderen met autisme en cognitief talent.

Voor een rapport van Stichting Niet Naar School over voorbeelden van thuiszitters en gewenste wetswijzigingen om de problematiek te verminderen, zie Thuiszitters - de praktijk. De motie van Loes Ypma over kinderen die niet fulltime op school onderwijs kunnen volgen is een van de wensen uit dat rapport!