Meetinstrument voor kwaliteiten bij autisme

Geplaatst 3 jan. 2018 10:52 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 12 mei 2018 07:21 bijgewerkt ]
Bij diagnostisch onderzoek wordt vaak alleen gekeken naar beperkingen, terwijl het juist ook van belang is om de positieve eigenschappen van mensen met ASS in kaart te brengen. Om die reden heeft het Autisme Expertisecentrum in Eemnes de 'Vragenlijst naar eigenschappen en kwaliteiten' ontwikkeld. Deze vragenlijst is een hulpmiddel bij het inschatten van de kwaliteiten van (volwassen) mensen met ASS. (bron: anneliesspek.nl)

Wij denken dat dit ook goed gebruikt kan worden voor jongeren met autisme en havo/vwo-niveau, maar geloof ons niet, probeer het zelf!

Hoe werkt het?

Ga naar de pagina Kwaliteitenvragenlijst op anneliesspek.nl, waar je zowel de vragenlijst (pdf) als de handleiding (pdf) kunt downloaden. Vraag de persoon met autisme om de vragenlijst in te vullen, en met behulp van de handleiding kun je dan uitrekenen hoe er gescoord wordt op de volgende kwaliteiten:
 • doorzettingsvermogen
 • detailgericht
 • geheugen
 • nieuwsgierigheid/leergierigheid
 • rechtvaardigheid/eerlijkheid
 • analytisch
 • muziek/kunst
 • natuur/dieren
 • creativiteit
 • loyaliteit
 • humor

Rekenhulp

AutiPassend Onderwijs Utrecht heeft een rekenhulp gemaakt: als de vragenlijst van anneliesspek.nl door iemand is ingevuld, kunnen de resultaten overgenomen worden in dit spreadsheet: Rekenhulp meetinstrument kwaliteiten. Op het tweede tabblad is dan per eigenschap de gemiddelde score te vinden, en zijn de vragen/antwoorden per eigenschap gegroepeerd. Als de gemiddelde score 4 of hoger is, staat het woord "Kwaliteit" erbij vermeld. Deze rekenhulp is een aanvulling, geen vervanging, voor de handleiding van anneliesspek.nl: daarin staat namelijk een uitgebreide toelichting en een voorbeeld verslaglegging.

Achtergrond

De kwaliteitenvragenlijst is ontwikkeld door Lisa van Impelen, Vivian Snouckaert en Annelies Spek (2017). Dit meetinstrument lijkt een vervolgstap op de promotie van Annelies Spek (2010), waarbij ze onderzocht hoe talenten als systematisch denken, weinig fouten maken en oog voor detail het best in kaart te brengen zijn. Ze concludeerde onder andere dat zelfrapportage instrumenten een adequate inschatting kunnen geven van detailgerichtheid. Voor meer informatie zie de Nederlandstalige samenvatting en het volledige proefschrift Cognitive profiles of adults with high functioning autism (HFA) and Asperger syndrome.

Ook interessant: