Miep Ziek contracten openbaar gemaakt

Geplaatst 15 mrt. 2018 13:27 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 24 dec. 2019 07:39 bijgewerkt ]
Vandaag op de Dag van de Leerplicht (15 maart 2018) heeft onderwijsjurist Katinka Slump de (geanonimiseerde) Miep Ziek contracten openbaar gemaakt. Daarin staan bijzondere afspraken tussen inspectie, ouders en school over financiering van onderwijs van kinderen die anders thuis zouden zitten zonder onderwijs. Dit zijn dus voorbeelden van maatwerk in passend onderwijs dat mogelijk is in Nederland. Gebruik het als inspiratie en maak van de leerplicht een leerrecht!

Lange tijd zijn die contracten geheim gehouden, maar Katinka Slump heeft via een jarenlang lopende procedure uiteindelijk afgedwongen dat die "geheime" Miep-ziek-contracten in 2015 met haar werden gedeeld. In eerste instantie mocht ze alleen in algemene zin over de contracten schrijven, dat deed ze in het rapport Van Miep Ziek naar Miep op Maat.
Nu zijn dan ook de contracten zelf in te zien, waarbij uiteraard de persoonsgegevens onleesbaar gemaakt zijn. Je kunt ze downloaden van de site Advies Onderwijsrecht.

In vrijwel al deze contracten is er sprake van dat een leerling staat ingeschreven bij een school, maar die school niet bezoekt. In plaats daarvan volgt hij of zij vaak onderwijs in de thuissituatie met behulp van materialen die door de school betaald worden (vermoedelijk ivio@school materialen?). Het bedrag dat door de school vergoed wordt, is echter niet hoger dan de rijksvergoeding voor de leerling. In sommige gevallen is er sprake van dat de leerling naar een andere school gaat dan de school van inschrijving (bijvoorbeeld een vavo). Ook dan wordt er door de school van inschrijving niet meer betaald dan de rijksvergoeding per leerling.


Gerelateerd: