Nieuws‎ > ‎

Nieuw: autismecafés voor ouders in Nieuwegein en IJsselstein

Geplaatst 18 mei 2016 06:50 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 18 mei 2016 07:01 bijgewerkt ]
Autismecafés georganiseerd door ouders voor ouders zijn bedoeld als ontmoetingsplek voor ouders van een kind met autisme waar je van elkaar kunt leren en ervaringen uit kunt wisselen. Eens per een of twee maanden is er een (avond)bijeenkomst. Er is een landelijke organisatie van dergelijke ouderinitiatieven verspreid over Nederland: Het Autismecafé van Stichting Ovaal.

In juni 2016 is in IJsselstein de eerste avond van Autismecafé IJsselstein dat werkt volgens de aanpak van Stichting Ovaal.

AutiWijz Nieuwegein heeft een vergelijkbaar concept: vanuit een Facebook groep organiseren zij sinds januari 2016 elke 2 maanden hun Auti-café Nieuwegein. Dit is ook een ontmoetingsavond voor ouders door ouders, soms met een thema/gastspreker, soms niet.

Er kunnen zorgverleners aanwezig zijn, maar kenmerkend voor beide ouderinitiatieven is dat ze niet verbonden zijn aan een hulpverleningsorganisatie waar je als ouder mogelijk afhankelijk van bent voor je kind met autisme. Dat geeft ouders de gelegenheid om vrijer te kunnen spreken. Dit geldt overigens ook voor de bijeenkomsten van Mama Vita Utrecht: een al langer bestaand initiatief voor moeders van een kind met autisme.

De datums van de bijeenkomsten zullen telkens vermeld worden in onze Agenda. De organisaties staan ook vermeld op onze pagina Lotgenotencontact.