Nieuwe checklist autismevriendelijke school

Geplaatst 7 jan. 2016 13:38 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 30 jan. 2019 01:06 bijgewerkt ]
Vanuit autisme bekeken heeft eind 2015 een nieuwe checklist voor scholen gepubliceerd: Bekijk het passend onderwijs met autisme als graadmeter (update 2018: hernoemd in Aandachtspunten voor scholen). Deze kun je gebruiken om te zien wat een school kan doen om autismevriendelijk te zijn, en als ouders kun je het gebruiken om scholen te vergelijken en vragen te stellen op open dagen.

Als je kind al op een school zit geeft de checklist wellicht ideeën hoe de ondersteuning van kinderen met autisme en andere kwetsbare leerlingen zou kunnen worden verbeterd. 

Zoals de inleiding van de checklist zegt: 
"Scholen die in staat zijn om in te spelen op uiteenlopende onderwijsbehoeften van leerlingen met autisme, bieden naar verwachting ook passend onderwijs aan andere leerlingen (met een extra ondersteuningsbehoefte)."

Vergelijking met Scan Passend Onderwijs

De vragen over beleid, cultuur, zorg en ondersteuning overlappen gedeeltelijk met vragen in de Scan Passend Onderwijs, die later (april 2016) werd gepubliceerd door onder andere de VO-Raad en de onderwijsvakbonden AOB en CNV. Bijzonder aan deze scan is dat meerdere medewerkers van de school hem in kunnen vullen waarna er een samenvattende reportage uitkomt. De scan is bedoeld als startpunt voor een discussie binnen de school.

De checklist autismevriendelijke school heeft als toegevoegde waarde dat bepaalde onderwerpen die voor leerlingen met autisme van belang zijn, diepgaander worden behandeld dan in de scan, en ook komen in deze checklist extra onderwerpen aan bod die niet in de scan voorkomen, zoals inrichting van het schoolgebouw, organisatie van het onderwijs, instroom/doorstroom en terugkeer thuiszitters.