Onderwijs Regio Utrecht over VSO-PrO

Geplaatst 25 okt. 2017 02:35 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 4 nov. 2017 02:18 bijgewerkt ]
De regionale samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs hebben een factsheet/profielentabel VSO-PrO scholen en een Prezi-presentatie over VSO-PrO scholen in de regio Utrecht gepubliceerd.

De samenwerkingsverbanden Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht, VO Zuidoost Utrecht, VO Zuid-Utrecht en VO Regio Utrecht West hebben het afgelopen schooljaar een aantal mini-conferenties VSO-PrO georganiseerd, waarbij  schoolleiders, afdelingsleiders, teamleiders, zorgcoördinatoren en
orthopedagogen VSO en PrO, loketten en commissies passend onderwijs, begeleiders passend onderwijs en de directeuren van de samenwerkingsverbanden van de regio Utrecht met elkaar praatten over het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (PrO) in de regio Utrecht. 

Naast sfeerverslagen (zie linkjes hieronder) werden ook enkele overzichten gepubliceerd.

Factsheet/profielen

Bekijk de factsheet (versie sep. 2016) voor een overzicht van de profielen van de VSO en PrO scholen in de regio Utrecht. Wijzigingen en aanvullingen op de factsheet kunnen door worden gegeven via mevrouw Bartelink van Sterk VO, zie het e-mailadres in de kleine lettertjes onder de tabel, maar als je niet de vertegenwoordiger van de betreffende school bent zal ze je vertellen dat je het aan de school door moet geven.

Wij hebben uit deze tabel de 4 scholen geselecteerd die ook op onze lijst van VSO-voorbeelden rondom Utrecht voorkomen van scholen voor kinderen met autisme en havo/vwo-niveau, en hun profielen gekopieerd naar onderstaande tabel. 

Onze toelichting op enkele termen die in deze tabel voorkomen:

Externaliserend: gedrag waar de omgeving last van heeft. 
Internaliserend: gedrag waar het kind zelf last van heeft.
Ambulante zorg: de zorgverlener komt naar de leerling toe.
OZA: OnderwijsZorgArrangement, combinatie van onderwijs en zorg door een zorginstelling (op school).
3 Milieus voorziening: leerlingen kunnen er ook wonen.

Ter informatie voor de ouders hebben we dit uittreksel uit de tabel van de samenwerkingsverbanden ook bij onze lijst van VSO-voorbeelden rondom Utrecht opgenomen.

Prezi

Het VSO aanbod in de regio Utrecht is uiteenlopend, om een impressie te krijgen van de mogelijkheden is er door de samenwerkingsverbanden gewerkt aan deze Prezi waarin de VSO scholen in vogelvlucht langs komen. Het plaatje bovenin dit artikel is afkomstig uit deze Prezi.

Sfeerverslagen mini-conferenties VSO-PrO