Nieuws‎ > ‎

Wetswijziging instemmingsrecht ouders bij zorg op school aangenomen!

Geplaatst 13 okt. 2016 02:51 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 25 okt. 2017 03:15 bijgewerkt ]
Op 25 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer de wetswijziging aangenomen waarmee de ouders instemmingsrecht krijgen op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De wijziging zal naar verwachting ingaan vanaf 1 augustus 2017.
 

Waar gaat het over?

Als je kind extra ondersteuning van school krijgt, moet er nu "op overeenstemming gericht overleg (OOGO)" met de ouders plaatsvinden over wat voor hulp het kind krijgt, maar school beslist, ook als ouders het er niet mee eens zijn. Na ingang van de wetswijziging hebben ouders meer invloed: zonder hun handtekening onder het handelingsdeel van het OPP is het dan niet rechtsgeldig. Voor meer uitleg zie onze uitleg wat een OPP is

Petitie

In eerste instantie twijfelde de Kamer (mede door lobby van schoolbesturen): zie de samenvatting van het Tweedekamerdebat. Ouderorganisaties Balans, NVA, Ouderkracht voor 't kind en Thuiszitters Tellen startten toen een actie om de Kamerleden te laten weten wat ouders van dit wetsvoorstel vinden. 

De petitie Ouders beslissen samen met leraren over zorg op school werd meer dan 2000 keer ondertekend, en diverse casussen zijn naar de Kamerleden gemaild. Iedereen die de petitie ondertekend heeft of een e-mail heeft gestuurd, hartelijk dank! 

Gelijkwaardiger

Wij denken dat instemmingsrecht voor ouders leidt tot een gelijkwaardiger positie van ouders als ervaringsdeskundige voor hun kind, wat leidt tot effectievere hulp en op den duur tot kostenbesparingen (minder kans op thuiszitters, betere ontwikkeling kinderen). Inschattingsfouten van scholen mogen niet leiden tot ontwikkelingsproblemen voor kind! Het huidige "op overeenstemming gericht overleg" is onvoldoende omdat ouders in een afhankelijke positie staan ten opzichte van scholen (ze hebben de goodwill van scholen nodig). 
  
Met deze wetswijziging is het duidelijker voor scholen dat beslissingen over extra ondersteuning samen met de ouders moeten worden genomen.


Meer details over de wetswijziging en over de voorgeschiedenis van het instemmingsrecht vind je in onze rubriek Landelijke Politiek: 25 oktober 2016 - Wetswijziging aangenomen om ouders instemmingsrecht te geven bij zorg op school