Nieuws‎ > ‎

Passend onderwijs pas in 2020? Samenvatting landelijke politiek juni/juli 2015

Geplaatst 30 aug. 2015 09:02 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 2 dec. 2015 22:31 bijgewerkt ]
Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker zei op 30 juni 2015, een jaar na de invoering van de Wet Passend Onderwijs: "Ik vind dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuis mag zitten zonder aanbod van passend onderwijs." Hij zei er niet bij hoe lang het de komende vijf jaar mag duren voordat een kind een passend aanbod krijgt...

Voor moeilijk plaatsbare leerlingen is het plan dat elk samenwerkingsverband een zogenaamde doorzettingsmacht krijgt, maar het wordt niet verplicht gesteld en die doorzettingsmacht hoeft niet meer te zijn dan een gentlemen's agreement binnen het samenwerkingsverband.
Nieuwe onderwijszorgconsulenten moeten een oplossing bieden op het snijvlak van onderwijs en zorg, maar alleen voor kinderen met een zorgindicatie uit de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet, en de consulenten bemiddelen alleen.

De staatssecretaris had beloofd om voor de zomer met een voorstel te komen voor onderwijs op een andere locatie dan school, maar dat is hem niet gelukt. Hij heeft er "zeer veel bedenkingen bij" om particulier onderwijs te financieren en vindt het "heel ingewikkeld" om ouders onderwijsgeld te laten besteden. [Update: 18 november 2015: Kamerbrief over Onderwijs Op een Andere Locatie]

Kort daarna (2 juli) presenteerde hij zijn plan Meer ruimte voor nieuwe scholen. Wordt dat dan de oplossing?

Voor een volledig overzicht zie onze pagina Landelijke politiek met relevante gebeurtenissen uit de Nederlandse politiek die relevant zijn voor onderwijs aan kinderen met autisme en cognitief talent.