Petitie om Voortgezet Speciaal Onderwijs niet langer onder basisschoolwet te laten vallen

Geplaatst 8 nov. 2020 03:54 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 11 nov. 2020 05:07 bijgewerkt ]
De actiegroep 'Van vso naar gvo' bestaat uit leraren van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die een manifest hebben geschreven en een petitie hebben gestart om hun werkomstandigheden meer te laten overeenkomen met reguliere vo-docenten. Nu valt het vso nog onder de wet voor het basisonderwijs, waardoor ze minder salaris krijgen en minder voorbereidingstijd/nakijktijd per lesuur krijgen dan op gewone middelbare scholen. Zeker waar op het vso zogenaamd diplomagericht onderwijs wordt gegeven (vmbo, havo, vwo) vinden wij als Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht het terecht dat ze vragen om het vso te beschouwen als gespecialiseerd voortgezet onderwijs (gvo) die onder de cao voor het voortgezet onderwijs moet vallen. Bekijk hun manifest en teken de petitie

Op onze pagina Wanneer speciaal en wanneer regulier vo? Welk type school? vertellen wij wat de gevolgen van deze ongelijkheid zijn voor leerlingen die havo/vwo doen op een vso:

In de onderbouw wordt vaak lesgegeven door docenten die een PABO-opleiding voor basisschoolleraren hebben (eventueel gecombineerd met een Master Educational Needs of Master EN, vroeger Master SEN genaamd), die dus geen vakdocent zijn. Dit is zelfs ook toegestaan in de bovenbouw van havo/vwo op vso's die staatsexamen doen in plaats van een eigen eindexamen. In de havo/vwo-bovenbouw van het vso zijn vakdocenten essentieel, maar die krijgen in het vso minder salaris dan in het vo en krijgen minder voorbereidingstijd en nakijktijd per lesuur dan op reguliere havo/vwo-scholen. Dit komt doordat het vso onder dezelfde wet valt als basisonderwijs, en de financiering daarop afgestemd is. Hierdoor heeft het vso nog meer dan het vo last van een lerarentekort (om dat te bestrijden bestaat sinds 2020 de mogelijkheid voor extra salaris voor leraren van diplomagericht vso). Door deze ontwikkelingen komt het voor dat er onbevoegde docenten voor de klas worden gezet die zelfs geen PABO-diploma hebben, al mag dat officieel niet. Zie ter illustratie het artikel Cao primair onderwijs is vso-scholen een blok aan het been waarin leerlingen en docenten van het Axia College in Amersfoort aan het woord komen.
Sommige scholen lossen het probleem op door gebruik te maken van afstandsonderwijs vanuit de klas (meestal ivio@school), waarbij de school een mentor/begeleider biedt en de vakdocenten alleen via Internet bereikbaar zijn. Dit heeft zijn eigen pros en cons: voordelen van ivio zijn dat je in je eigen tempo kan werken en vrijwel alle vakken kan doen, nadeel is dat je erg individueel werkt, je geen vaklessen krijgt, de mentor zelf vaak geen havo/vwo-niveau heeft, je vertraagd contact hebt met de docent en die niet in levende lijve kunt ontmoeten (maar soms wel via videobellen).

Website van 'Van vso naar gvo': gvo.nu

Inclusief onderwijs

Eén van de initiatiefnemers van de petitie, wiskundeleraar Henk Vegter, zegt in dit interview: "Toen ik de stap naar het speciaal onderwijs maakte, leerde ik hoeveel maatwerk er mogelijk was. Daar kan het regulier onderwijs nog veel van leren.” Hij wil graag dat regulier en speciaal onderwijs integreren, met hulp van de expertise van het speciaal onderwijs. Kleine aanpassingen in het onderwijs maken al een wereld van verschil, maar volgens Henk kunnen we ook grotere stappen zetten om het onderwijs toegankelijker te maken. "Docenten, zorgcoördinatoren en schoolbesturen, laat ons je helpen. Samen kunnen we veel meer.”

Dat is ook de bedoeling van inclusief onderwijs. Toen Nederland het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekende, verplichtte het zich om zich in te spannen om kinderen samen naar school te laten gaan en bij elkaar in de klas te laten zitten. Dus niet in aparte gebouwen, maar samen met voldoende ondersteuning en zorg in de klas. Naast de normale klassen kunnen er ook kleinere klassen op dezelfde school zijn voor leerlingen die dat nodig hebben. De regering werkt hier naartoe, maar het recht op inclusief onderwijs is nog niet opeisbaar

Het voortgezet onderwijs wat gespecialiseerder maken is een mooie stap in die richting!