Resultaten Actietafel 2012 voor Utrechtse ouders van kind met autisme

Geplaatst 27 mei 2015 03:46 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 4 jan. 2016 12:09 bijgewerkt ]
In november 2012 organiseerde het samenwerkingsverband van middelbare scholen in de gemeente Utrecht (Sterk VO) een "actietafel ASS". De ouders van 14 achtste-groepers uit onze achterban (kinderen met autisme en havo/vwo-niveau), die zich zorgen maakten of er wel een geschikte middelbare school voor hun kind te vinden was, werden uitgenodigd voor een individueel gesprek waarbij diverse professionals uit de Utrechtse onderwijswereld aan tafel zaten. Het doel was om concreet te inventariseren wat de onderwijsbehoeften van deze kinderen zijn, wat de mogelijkheden in de stad Utrecht zijn en welk onderwijsaanbod nog ontwikkeld moet worden. Zie het door Sterk VO geschreven verslag van de actietafel, inclusief het voornemen tot "het gezamenlijk realiseren van een passend aanbod voor kinderen met ASS en een hoge cognitie".

Van de actietafel-kinderen met autisme woonden (en wonen) er 9 in de gemeente Utrecht. Op één na kregen hun ouders allemaal het advies om voor hun 8e-groeper een reguliere middelbare school te zoeken.

Hoe is het nu met deze kinderen?

Tweeënhalf jaar later (mei 2015) hebben slechts 2 van de 9 onderwijs gevonden dat hen past. De situatie van deze 9 Utrechtse actietafel-kinderen met autisme en cognitief talent is als volgt:
  • 5 zitten op een reguliere middelbare school, waarvan 3 problematisch:
  • 2 zitten op een speciale middelbare school, beide met een flink te laag cognitief aanbod (waarvan 1 op een regulier gymnasium is begonnen, maar vastliep en met psychische schade nu deels thuis zit en deels naar het VSO gaat) [Update januari 2016: deze leerling is ook op het VSO vastgelopen en wordt nu begeleid door een particulier instituut.]
  • 2 zitten op een particuliere middelbare school die door de ouders volledig zelf betaald moet worden (1 vanwege te weinig begeleiding op maat / geen passend arrangement op regulier VO en de ander kreeg direct al geen plek op een door de overheid bekostigde school)
Een schokkend resultaat, en dan te bedenken dat dit maar een klein deel is van de 225 ouders die zich inmiddels bij onze stichting hebben aangemeld als zoekend naar een (betere) havo/vwo voor hun kind met autisme in Utrecht of omgeving. Zoals deze voorbeelden zijn er veel meer.

Wat zien ouders als oplossing?


Samenwerkingsverbanden VO in de provincie Utrecht
Ook onze ouderenquête van januari 2014 geeft aan dat 88 ouders uit onze achterban (waarvan 49% in het gebied van Sterk VO) het allerliefst zouden zien dat hun kind in een reguliere klas mee kan doen of in een speciale klas op een reguliere school. Dat past precies bij de doelstellingen van de Wet Passend Onderwijs! Vrijwel alle ouders vinden echter dat er onvoldoende goede havo/vwo voorzieningen in Utrecht en omgeving zijn voor kinderen met autisme. Een eigen havo/vwo-school alleen voor kinderen met autisme vinden ze ook een goed alternatief, veel beter dan een tijdelijke onderwijsvoorziening buiten de school of particulier onderwijs.

Niet alleen ouders zien de noodzaak

In februari 2014 boden wij de gemeente Utrecht de resultaten aan van een petitie, waarbij 1245 mensen, waaronder vele onderwijsprofessionals en zorgprofessionals, een handtekening zetten voor zwaardere arrangementen voor kinderen met autisme op reguliere middelbare scholen, én een gespecialiseerde havo/vwo voor kinderen met autisme in Utrecht.

Wat doen de schoolbesturen?

De actietafel ASS 2012 had mede als doel om te zien welk onderwijsaanbod nog ontwikkeld moest worden voor Utrechtse leerlingen. Samenwerkingsverband Sterk VO heeft de conclusie getrokken dat een havo/vwo i-klas op het OPDC Utrecht het gat in het dekkend aanbod voor kinderen met autisme en cognitief talent zou kunnen dichten. Dit is echter een tijdelijke onderwijsvoorziening buiten de eigen school, wat voor kinderen met autisme juist ongeschikt is omdat het betekent dat zij vaker van school / docenten / leerlingen moeten wisselen, en zij bovendien niet weten wanneer dat zal zijn. Lees hier wat wij er nog meer van vinden. Je ziet ook dat voor geen van de 9 kinderen van de actietafel de i-klas op het OPDC een oplossing was.

Tot nu toe lijkt vooral het speciaal onderwijs in omringende gemeenten onze signalen serieus te nemen: in september 2015 start een vwo-brugklas in Bilthoven en een havo/vwo combi-klas 1 en 2 in Hilversum speciaal voor kinderen met autisme, met het doel om dit uit te laten groeien tot alle leerjaren. Kinderen met autisme en cognitief talent in de regio Utrecht zullen hierdoor vaker naar het speciaal onderwijs gaan, terwijl het doel van Passend Onderwijs toch is om meer kinderen naar het reguliere onderwijs te laten gaan.