Samenwerking met In1school voor inclusief onderwijs

Geplaatst 25 mei 2016 01:37 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 22 jan. 2018 11:58 bijgewerkt ]
In1school heeft als doel om inclusief onderwijs voor alle kinderen te bevorderen: onderwijs dat alle kinderen welkom heet, met alle verschillen in achtergrond en ervaring, manieren van leren en behoeften aan ondersteuning die er zijn. In een inclusief schoolsysteem gaat elk kind met een beperking naar de school in de buurt, de school waar hij of zij ook zonder die beperking naartoe was gegaan. En op die school wordt alles gedaan om te zorgen dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. De inclusieve school zoekt naar en sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van ieder kind en biedt ondersteuning en zorg waar nodig. De school past zich aan de manier van leren van het kind aan, en niet andersom.  

Inclusief onderwijs is een recht voor alle kinderen. Het is neergelegd in het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) en het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (IVRPH). Dat betekent dat landen wettelijk verplicht zijn om te zorgen voor toegankelijk, inclusief onderwijs voor alle kinderen. Het uitsluiten van een kind van onderwijs is een schending van het internationale recht en een inbreuk op de mensenrechten.

AutiPassend Onderwijs is het eens met In1school dat inclusief onderwijs het beste is voor alle kinderen met of zonder autisme. Daarmee komt de focus op het gelijkwaardig honoreren van diversiteit. Een kind met een beperking is niet minder maar anders: het heeft net als elk kind ook dingen waar het goed in is. Op de korte termijn, zolang inclusief onderwijs niet beschikbaar is, zijn sommige kinderen misschien het beste af met vormen van “passend onderwijs” met in het uiterste geval speciaal onderwijs. Maar we willen toe naar inclusief onderwijs. Daarom werken we samen met In1school om dat doel te verwezenlijken.

AutiPassend Onderwijs Utrecht helpt In1school met verhalen van ouders en kinderen met autisme en havo/vwo-niveau, zodat In1school praktijkvoorbeelden heeft van kinderen voor wie inclusief onderwijs nodig is. We zullen ook samen een beeld schetsen van hoe inclusief onderwijs in Nederland eruit kan zien in de dagelijkse praktijk. Daarbij wordt ook de zorg binnen en buiten school meegenomen. We vragen ouders van kinderen met autisme om feedback op die schets te geven zodat het beeld van inclusief onderwijs ook goed past bij kinderen met autisme.

Gerelateerde berichten: