Scholen negeren massaal zorgplicht, schrijnende voorbeelden uit Utrecht

Geplaatst 3 sep. 2015 00:04 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 2 jan. 2020 14:38 bijgewerkt ]
Op 3 september 2015 verscheen in de Telegraaf het artikel Scholen negeren massaal zorgplicht - Probleemkind van kastje naar muur gestuurd. Schoolleiders geven zelf aan dat 9 van de 10 scholen zorgleerlingen niet meteen inschrijven, terwijl ze dat volgens de Wet Passend Onderwijs wel verplicht zijn. 

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht werd om een reactie gevraagd. Wij konden direct vele schrijnende voorbeelden uit Utrecht noemen, waarvan er drie in het artikel opgenomen zijn (anoniem uiteraard):
- een jongen die door vele scholen werd afgewezen
- ouders die zich gedwongen zagen naar particulier onderwijs te gaan
- een jongen die te snel naar speciaal onderwijs is gestuurd
In Utrecht hadden de middelbare scholen al een jaar eerder zorgplicht, sinds 1 augustus 2013. Naast de plicht om zorgleerlingen direct in te schrijven, houdt de wet passend onderwijs ook in dat elke regio een dekkend onderwijsaanbod moet hebben. In Utrecht zien wij dat er onvoldoende dekkend aanbod is voor kinderen met autisme en aanverwant die cognitief havo/vwo aankunnen. Dat signaleerden wij al in februari 2014 (zie Pilot Utrecht Passend Onderwijs kan nog wat leren van andere regio’s), dat constateerden we in juni 2014 (Ervaringen ouders van kinderen met autisme op havo/vwo-scholen Utrecht) en dat zagen wij in juni 2015 weer (Resultaten Actietafel 2012 voor Utrechtse ouders van kind met autisme).

Docenten en schoolleiders hebben vaak het beste voor met deze kinderen, maar toch blijken samenwerkingsverband, schoolbesturen, schoolleiders en docenten samen niet in staat om voor deze doelgroep geschikt onderwijs te bieden in Utrecht. Wij vinden dat de minister de scholen moet aanspreken op hun onderwijsvrijheid, die moeten ze creatief benutten om geen enkel kind van het kastje naar de muur te hoeven sturen. Op de lange termijn is het plan van de staatssecretaris voor meer ruimte voor nieuwe scholen wellicht een oplossing? 

Naar aanleiding van dit krantenartikel waren op NPO Radio 1 thuiszitters te horen (die op 1 oktober actie gaan voeren), evenals een woordvoerder van de vereniging van schoolleiders die de cijfers naar buiten bracht.


Gerelateerd: