Utrechtse leerling met Asperger in de knel op regulier vwo

Geplaatst 1 nov. 2014 14:21 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 23 dec. 2019 07:58 bijgewerkt ]
In Trouw stond op 29 oktober 2014 een artikel over een Utrechtse vwo-leerling, die zwaar dyslectisch is en daarnaast Asperger en ADHD heeft. Hij is briljant in de exacte vakken, maar heeft grote moeite met de talen vanwege zijn dyslexie. In het artikel "Dyslectisch en toch verplicht talen leren" kun je lezen hoe zijn moeder aan het College voor de Rechten van de Mens vraagt of hij Frans en Duits kan laten vallen, zodat hij in diezelfde tijd kan werken aan Nederlands en Engels (wat verplichte eindexamenvakken zijn).

De scholenkoepel Willibrord Stichting waar 5 van de 9 havo/vwo-scholen in de gemeente Utrecht onder vallen, ziet deze zaak als een test voor hoe ver ze moeten gaan om passend onderwijs te bieden. Zij zouden liever geen ongebruikelijke uitzonderingen maken voor leerlingen met beperkingen.

Wij betreuren het dat deze scholen van de Willibrord Stichting slechts beperkt hun onderwijsvrijheid benutten om ook de talenten van kinderen met een beperking optimaal te ontwikkelen, maar in plaats daarvan wachten tot ze gedwongen worden om hun onderwijs nog een stap verder dan ze gewend waren aan te passen aan de leerling. Dat is de reden dat zich honderden bezorgde ouders bij ons aangemeld hebben! Hun kinderen dreigen vast te lopen of zijn al vastgelopen, en ondanks de mooie woorden over passend onderwijs is er de laatste jaren nog onvoldoende verbeterd in het onderwijsaanbod op reguliere scholen voor kinderen met autisme en cognitief talent in Utrecht.

Als Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht betreuren wij het zeer dat het zover moest komen. Wij roepen de scholen, gemeentes en samenwerkingsverbanden op om opnieuw met ons in gesprek te gaan over passende oplossingen voor alle havo/vwo-leerlingen met beperkingen als deze leerling. Ook begrijpen wij zeer goed dat docenten onder druk staan en dat van hen in passend onderwijs zaken gevraagd worden waar zij mogelijk nog niet voor opgeleid zijn of waar zij minder affiniteit mee hebben. Aan de andere kant heeft internationaal onderzoek aangetoond dat hoe beter docenten om kunnen gaan met variëteit aan leerlingen, hoe hoger niet alleen de sociale vaardigheden worden, maar ook het academisch niveau. De hele klas wordt slimmer! Daarvoor is nodig: reflectieve docenten en een leercultuur op scholen. Die onderwerpen kwamen ook als gewenste verbeteringen naar boven bij de stadstafel van de gemeente Utrecht voor de onderwijsprofessional.

Als deze school zich meer zou focussen op de eindtermen van het examen en de gevraagde vrijstelling zou verlenen dan zouden ook de docenten ontlast worden en kan deze leerling binnenboord gehouden worden. Dat zou een enorme verlichting betekenen voor deze leerling en het hele gezin.

Bovendien: er zijn voldoende voorbeelden in onze maatschappij dat er royale mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn voor volwassenen met een achtergrond en dergelijke specifieke talenten als deze leerling. 

De uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens was op 27 maart 2015, zie Gemiste kans: Utrechts vwo mag overbelaste jongen dwingen tot aanwezigheid.