Nieuws‎ > ‎

Mooie kans als nu groep 8: speciaal onderwijs voor autisme in Bilthoven start met vwo

Geplaatst 19 jan. 2015 03:37 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 31 aug. 2018 06:10 bijgewerkt ]
De Berg en Boschschool (locatie Bilthoven) zal in augustus 2015 starten met een vwo-afdeling, die meegroeit vanaf de brugklas die na de zomervakantie begint. Een goed initiatief, want tot nu toe is er in de hele provincie Utrecht geen speciaal onderwijs op vwo-niveau voor kinderen met autisme.

De Berg en Boschschool is een school voor speciaal onderwijs, met name voor leerlingen met een vorm van autisme. De nieuw te vormen brugklas zal bij voorkeur alleen uit vwo-leerlingen bestaan, maar afhankelijk van het aantal aangemelde vwo-leerlingen kan het ook een havo/vwo-combinatieklas worden. Ouders wordt verzocht hun kind aan te melden.

[Update 6 maart 2015: Op de site van de Berg en Boschschool staat sinds maart 2015 een nieuwsbericht met nadere informatie, inclusief informatie over hoe aan te melden.  Oorspronkelijk zou het alleen doorgaan als er voor 1 maart voldoende leerlingen zouden zijn aangemeld, maar inmiddels is bekend dat de vwo-afdeling ongeacht het aantal aanmeldingen zal starten met ingang van het komende schooljaar. Als er weinig aanmeldingen zijn wordt de klas aangevuld met havo-leerlingen.]

De afdelingsdirecteur VSO, de heer Rob Damwijk, meldde in januari aan Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht: "De bedoeling is dat de school zelf voldoende gekwalificeerde docenten zal aantrekken, of al in huis heeft, om de lessen op school te geven. Dus geen afstandsonderwijs. Het besluit hierover hoeft pas genomen te worden in 2018, als het derde jaar van het vwo start. In de onderbouw, dat zijn de eerste drie jaren van het vwo, mag immers ook les gegeven worden door docenten met een tweedegraads bevoegdheid. In de bovenbouw van het vwo, dat zijn de leerjaren, 4,5 en 6, mag uitsluitend door eerstegraads bevoegde docenten lesgegeven worden. Het vierde leerjaar zal starten in augustus 2019. De bedoeling is ook dat de school zelf de examens afneemt en dat er dus geen staatsexamens worden afgenomen. Een definitief besluit daarover moet voor 2019 genomen worden."

Op 10 februari 2015 verscheen in De Telegraaf een artikel Vwo voor autisten waarin de heer Damwijk ook aan het woord is, evenals in het artikel Vwo-klas voor slimme autisten van het AD (regio Utrecht) van 11 februari 2015.

Op dit moment biedt de Berg en Boschschool naast vmbo ook havo vanaf leerjaar 3 t/m het examen, en in de onderbouw kunnen leerlingen die dat aankunnen in een combinatieklas tl/havo werken met havo-boeken.

Tips voor ouders

Zie ook deze andere nieuwe onderwijsmogelijkheid voor volgend schooljaar: Nieuw in Hilversum: havo/vwo afstandsonderwijs met geef-me-de-5 begeleiding.

Als je denkt dat de nieuw te vormen vwo-brugklas op de Berg en Boschschool iets kan zijn voor jouw kind, dan kun je hem of haar aanmelden met een formulier dat je kunt opvragen bij het secretariaat van de school. Lees meer hierover in het nieuwsbericht van de school zelf over de nieuwe vwo-afdeling. Wellicht is het verstandig om daarnaast informeel de afdelingsdirecteur te mailen over je belangstelling, zodat hij er in ieder geval van op de hoogte is.

Aangezien de plannen voor de vwo-afdeling nog in een pril stadium zijn, het niet zeker is of het een vwo-brugklas wordt of een havo/vwo-brugklas, en of de onderwijsvorm zal passen bij je kind, is het het overwegen waard om tegelijkertijd je kind ook aan te melden voor een andere school, of om aan te geven dat je de vrijheid wil hebben te kunnen kiezen voor de tl/havo-brugklas van de Berg en Boschschool.

Je kunt ook vragen en wensen doorgeven. Voorbeelden van vragen die je zou kunnen stellen:
  • Op welke manier kunnen de ouders meepraten over de inrichting van dit nieuwe vwo-onderwijs? Mogelijke interessante onderwerpen zijn: type onderwijs en maatwerk-mogelijkheden, variatie in types leerlingen, aanvullende kwalificaties van docenten/medewerkers in relatie tot kinderen met autisme en cognitieve talenten, inrichting lesprogramma, klaslokaal, locatie, leermiddelen/ICT, ...
  • Hebben de docenten/medewerkers die in deze klas zullen werken, kennis van en ervaring met het omgaan met (hoog)begaafde leerlingen met autisme? Wat is uw beeld over hoe deze leerlingen verschillen van de gebruikelijke leerlingen van de Berg en Boschschool als het gaat om hun zelfinzicht, gevoel voor rechtvaardigheid, behoefte aan beredenering bij gedragsregels en hun (mogelijke) ontwikkelingsachterstanden op sociaal/organisatorisch gebied? In welke mate kan verwacht worden van docenten/medewerkers dat zij maatwerk kunnen bieden in de omgang met deze kinderen? (Hierbij kun je ook bijzonderheden van jouw kind noemen die niet met het autisme te maken hebben, zoals bijvoorbeeld ad(h)d, dyslexie, dyscalculie, fysieke beperkingen, allergie, enz.)
  • Hoe gaan de docenten/medewerkers er mee om als individuele kenmerken afwijken van wat algemeen aanvaard is als kenmerk van autisme? Hoe kunnen wij als ouders de docenten helpen, om te voorkomen dat de school zich genoodzaakt voelt een "standaard-aanpak" van autisme bij alle leerlingen toe te passen?
  • De Berg en Boschschool kreeg in september 2014 de status zwak van de onderwijsinspectie en werkt al vanaf 2013 intensief met de docenten aan een programma voor het verbeteren van de kwaliteit, maar het VSO staat nog steeds gemarkeerd als een zwakke school. Wat doet de school aan doorlopende kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de vwo-brugklas en de doorstroming? Bent u het ermee eens dat vwo-leerlingen docenten nodig hebben die minimaal vwo werk- en denkniveau hebben?
  • Als ons kind volgend schooljaar begint op vwo-niveau, kan het dan het hele vwo afronden op de Berg en Boschschool? Waar hangt dit vanaf? Hoe kijkt u er tegenaan als een leerling en ouders graag willen dat de leerling na de onderbouw doorstroomt naar een reguliere school (met ondersteuning)? Kan er uiteindelijk ook vwo-examen gedaan worden? Welke scenario's ziet u voor examen doen op vwo-niveau? Stel dat er een kans is dat de vwo-richting vroegtijdig gestopt zou worden, bijvoorbeeld vanwege gebrek aan geld (de financiële positie van het bestuur is zeer zorgelijk) of onvoldoende leerlingen, hoe zou de school daar dan mee om gaan? Is er een kans dat dit aan de orde is?
  • Voor mijn kind is er nog twijfel of havo meer geschikt is dan vwo, kan ik mijn kind dan ook aanmelden voor deze nieuwe brugklas?
  • Het is voor een goede start van belang dat deze nieuwe vwo-klas voldoende leerlingen krijgt. Wat doet de school om deze mogelijkheid bekendheid te geven, om leerlingen te werven? Mogen kinderen die nu vastlopen in het reguliere vwo-onderwijs zich ook aanmelden voor vwo op de Berg en Boschschool? Kunnen leerlingen ook halverwege het schooljaar instromen als ze qua lesstof bij zijn en er nog plaats is in de klas? Kunnen leerlingen die nu vmbo/havo doen op een VSO ook overstappen naar hogere leerjaren vwo op de Berg en Boschschool? Op welke wijze kunnen ouders van aangemelde jongeren bijdragen aan een succesvolle start van dit bijzondere onderwijs?
  • Op welke manier kunnen ouders die belangstelling hebben voor deze klas zich oriënteren op deze onderwijsvorm? Komt er een open dag/avond? Is een gesprek met de beoogde mentor mogelijk?
Als er aanvullende informatie over het vwo-aanbod bekend is, zullen wij deze pagina bijwerken.

Wij horen graag ervaringen van ouders met deze nieuwe onderwijsvorm! Zou je je reactie willen sturen aan bestuur@autipassendonderwijsutrecht.nl?

Let op: voor deze vorm van onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van je samenwerkingsverband nodig, zie Van basisschool naar middelbare school.