Nieuwsarchief t/m augustus 2014

Een selectie van het meest actuele nieuws staat op onze nieuwspagina. Lezers van de nieuwsbrief ontvangen ons extra uitgebreide nieuwsoverzicht, waarbij ook berichten die niet op deze website staan vermeld. Abonneer je op onze nieuwsbrief!

augustus 2014

juli 2014

 • Scholen (van 3 pioniers) gematigd positief over Passend Onderwijs, volgens artikel in de Volkskrant van 16 juli 2014, maar het enige citaat uit Utrecht is niet zo positief:
  Hanneke Taat, rector Utrechts Stedelijk Gymnasium

  "We zijn op de goede weg, maar er moet nog veel gebeuren. We kunnen meer ondersteuning op maat geven, maar het is er in onze regio nog niet veel eenvoudiger op geworden. Vroeger moest je bij de aanvraag van een rugzakje veel formulieren en dossiers opsturen en dat is bij dit samenwerkingsverband niet veel minder geworden. Ik zou die tijd liever aan de kinderen besteden."
  Dit citaat komt uit het achtergrondartikel uit de Volkskrant: Ineens kunnen scholen maatwerk leveren voor zorgkinderen.
 • Aantal thuiszitters in Utrecht flink gegroeid! Het aantal thuiszitters waar het onderwijs formeel niet verantwoordelijk voor is, is het afgelopen schooljaar in de gemeente Utrecht gegroeid van 141 naar 210, een toename van 50%! Het aantal leerlingen met een vrijstelling van de leerplicht is gegroeid van 50 naar 80, en het aantal leerlingen dat niet is ingeschreven op een school en geen vrijstelling leerplicht heeft (absoluut verzuim) is gegroeid van 91 naar 130. 
  Ook het aantal thuiszitters waar het onderwijs formeel verantwoordelijk voor is, is gegroeid: van 144 naar 155.
  Het totaal aantal bekende thuiszitters in de gemeente Utrecht was het afgelopen schooljaar dus 30% hoger dan vorig schooljaar, gegroeid naar 365, terwijl het VO in Utrecht het afgelopen jaar al zorgplicht had. Er zijn ook nog vele thuiszitters die niet bekend zijn bij de leerplichtambtenaar.
  Voor de details zie Thuiszitters: aantallen zoals opgegeven door de overheid.

 • Er hebben meer dan 40 ouders gereageerd op onze Peiling belangstelling nieuwe havo/vwo/gymnasium-opties voor autisme in Utrecht e.o. We hebben de reacties samengevat in Zomer 2014: inventarisatie kinderen Utrecht die urgent passende school zoeken.

 • Tjitske Siderius, Tweede Kamerlid voor de SP, start een meldpunt Passend Onderwijs voor ouders. Is er na de zomer een veilige plek op school voor zorgleerlingen? En hoe denken ouders over de zorg en begeleiding die hun kinderen straks gaan krijgen? Siderius hoopt dat ouders hun positieve en negatieve ervaringen willen delen.

 • Suzanne van AutiPassend Onderwijs vertelt in reportage van het NOS-journaal over haar zoon met autisme die op geen enkele Utrechtse school terechtkan: zie Vermeldingen van AutiPassend Onderwijs Utrecht in de media.

 • Bij debat Tweede Kamer over problemen met de invoering van Passend Onderwijs verwijst staatssecretaris Sander Dekker ouders zonder passende plek naar 1. school, 2. samenwerkingsverband, 3. onderwijsconsulenten, 4. geschillencommissie. Teleurstellend, want als 1. en 2. niet willen, kunnen 3. en 4. niets afdwingen!
  • Dank aan Loes Ypma voor indienen motie over maatwerk voor thuiszitters.
  • Dank aan Paul van Meenen voor indienen motie over meer bindend maken van uitspraken geschillencommissie.
  • Lees de details op onze pagina Landelijke politiek.

 • Nuttige tips van Katinka Slump:
  tweet 1: Ouders die voor de zomervakantie geen onderwijsplek hebben voor hun kind moeten dat melden bij hun rechtsbijstandverzekeraar! #SPOED
  tweet 2: Informeer nu, nog voor de zomervakantie, bij school/scholen waar leerling is aangemeld naar contactgegevens tijdens de zomervakantie!
  tweet 3: Bij de contactgegevens gaat het vooral om die van het schoolbestuur omdat het bestuur als bevoegd gezag beslist over toelating.
  tweet 4: Rechtsbijstandverleners en advocaten kunnen contact opnemen met Ouderkrachtvoor 't kind zodat procedures kunnen worden gecombineerd.
  tweet 5: Bij rechterlijke procedures wordt geen rekening gehouden met schoolvakantie als verhinderdata. Nu actie is op tijd naar school!

juni 2014

 • 6 juni publiceerde Didactief een interview met emeritus-hoogleraar onderwijssociologie Jules Peschar die adviseerde over het te volgen beleid voor Passend Onderwijs: Experimenteel Theater´De overheid zegt: de samenwerkingsverbanden weten wel wat goed is. Van te voren landelijk vastgelegde criteria ontbreken.´ Er klinkt ongeloof en verontwaardiging in Peschars stem.
 • De werkgroep Vanuit autisme bekeken heeft een folder Onderwijs gepubliceerd. Daarin worden de kritische factoren genoemd, die noodzakelijk zijn voor een goede ondersteuning aan kinderen met autisme op school, met aparte adviezen voor leerkrachten, schoolleiders, en besturen en samenwerkingsverbanden. Aanrader! Ook het Onderzoek naar schoolbeleving kinderen met autisme 10-14 jaar is zeer interessant.
 • Er is in de Tweede Kamer een motie van Paul van Meenen (D66) aangenomen die betekent dat scholen sinds afgelopen 1 januari al geen kinderen meer mogen weigeren (tenzij ze vol zitten). Naar aanleiding van berichten van ouders over scholen die toch kinderen weigeren, kwam op 13 juni het bericht dat de Geschillencommissie Passend Onderwijs vervroegd van start gaat, al vòòr 1 augustus. Voorwaarde is wel dat alle partijen akkoord gaan met behandeling door de geschillencommissie.
 • Totale kosten van autisme per persoon is $1.4 miljoen over gehele leven gezien voor personen met normale intelligentie, inclusief productiviteitsverlies van ouders. De uitkomsten voor de Verenigde Staten zijn vrijwel gelijk aan die voor het Verenigd Koninkrijk, volgens het wetenschappelijk onderzoek Lifetime Costs of Autism Spectrum Disorders in the United Kingdom and the United States.The largest contributor to total costs in both countries across all age groups were direct nonmedical costs, such as special education in childhood and indirect costs, such as parental productivity loss and productivity losses in adulthood since most of these individuals may encounter difficulty working. "These numbers provide important information that can help policy makers and advocacy organizations make decisions about how to allocate resources to best serve this population," says Mandell. "Of particular importance is that one of the largest costs was parents’ lost wages. This finding makes it imperative that we examine how high-quality intervention can reduce burden on families, allowing them to stay in the work force. It also suggests the need for policies that make the work place more friendly to families of children with disabilities."
 • De wethouder Onderwijs van de gemeente Utrecht, Jeroen Kreijkamp, gaat bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs in Utrecht pleiten voor realisering van onze doelen: opvulling van het lege midden in de preventiepiramide. Zie de tweet van VVD-gemeenteraadslid Queeny Rajkowski:
 • Ter voorbereiding van Tweede Kamerleden voor het debat over Passend Onderwijs van 3 juli heeft onze stichting meegewerkt aan twee brieven aan de Tweede Kamer. Zie onze pagina Landelijke politiek.
 • Van de bijna 200 bij ons aangesloten ouders horen wij vele verhalen over hun kinderen met autisme en havo/vwo-niveau (autipluskinderen), die in Utrecht en omgeving slecht passend onderwijs hebben. Zij willen veelal anoniem blijven omdat hun kind vaak in een kwetsbare positie zit, afhankelijk van de goodwill van de scholen. Uit hun verhalen hebben wij een samenvatting gemaakt van de voornaamste aanbevelingen en/of geconstateerde tekortkomingen met betrekking tot de ondersteuning van leerlingen met autisme op Utrechtse reguliere havo/vwo-scholen: Ervaringen autiplusouders havo-vwo-scholen Utrecht.
 • 30 juni was Tweede Kamerlid Loes Ypma aanwezig bij een rondetafelgesprek over thuiszitters, waarbij ook thuiszittende kinderen zelf aanwezig waren en hun verhaal deden. Dat maakte veel emoties los. Niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders voelen zich buitenspel gezet door de maatschappij. Zie onze pagina Landelijke politiek.

mei 2014

 • Nieuw bestuurslid: Monique van Eijkelenburg. Het bestuur van de Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht bestaat nu uit 3 personen: Suzanne Boomsma (voorzitter), Sandra Muller en Monique van Eijkelenburg. Drie moeders van een autipluskind die zich actief inzetten om de onderwijsmogelijkheden voor alle autipluskinderen in de regio te verbeteren!

april 2014

  • Opinie-artikel van moeders Mama Vita en AutiPassend Onderwijs Utrecht: Pilot Utrecht Passend Onderwijs kan nog wat leren van andere regio’s - Oproep van ouders aan nieuwe gemeenteraad en schoolbesturen: zorg voor echt passend onderwijs, door gezamenlijke invoering van specialisatie op reguliere havo/vwo-scholen.
  • Gemeente Utrecht (voor compleet overzicht zie onze pagina Gemeentelijke Politiek):
   • Dinsdagavond 1 april is het verslag van de expertmeeting Passend Onderwijs en de petitie van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht behandeld in de gemeenteraad Utrecht. Diverse fracties hebben aangedrongen bij de wethouder Onderwijs om te stimuleren dat er betere havo/vwo-onderwijsmogelijkheden komen voor kinderen met autisme.
   • 9 april was het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) tussen (o.a.) de wethouder Onderwijs van de gemeente Utrecht en het samenwerkingsverband Sterk VO. De wethouder heeft daarbij aangegeven dat AutiPassend onderwijs geregeld moet worden, zo heeft hij ons verteld bij het stadsgesprek.
   • 16 april deden wij mee aan het Stadsgesprek "Wij maken Utrecht". Er was een zevende onderwerp toegevoegd, Onderwijs, waar wij het onderwerp "Aangepast havo/vwo voor kwetsbare kinderen" hebben ingebracht: we hebben ervoor hebben gepleit dat de gemeente druk uitoefent op het onderwijsveld om een voorziening te realiseren in een reguliere school en een VSO met voldoende kennis over deze doelgroep (zie foto hiernaast).
   • 25 april: Nieuwe coalitie gemeente Utrecht reserveert 2,6 miljoen euro extra voor excellentie in het onderwijs op alle niveaus, de vestiging van een internationale school, passend onderwijs en het binnenklimaat van scholen.
   • De gemeente Utrecht zal dit voorjaar samen met overlegpartners de nieuwe Utrechtse Onderwijs Agenda voor de komende 4 jaar vaststellen. De wethouder van onderwijs, Jeroen Kreijkamp (D66) vertelde ons bij het stadsgesprek dat hij zich hard wil maken voor het opnemen van autipassend onderwijs in de UOA, inclusief budget.
  • 16 april hadden we een gesprek met Henkjan Bootsma, voorzitter van het samenwerkingsverband Sterk VO. We hebben onderling onze standpunten verduidelijkt, onder andere over de door ons gewenste anonimiteit bij signalen van ouders over onderwijs dat niet past, en het gebrek aan medezeggenschap van ouders op de Utrechtse School / OPDC Utrecht. We hebben afgesproken dat we elkaar in juni weer spreken. Lees meer op onze pagina Samenwerking met Onderwijs in Utrecht.

  maart 2014

  februari 2014

  januari 2014