Ondersteuners van ons initiatief

NVA
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) ondersteunt ons initiatief, wat ook blijkt uit de vermelding op de pagina van Utrechtse belangenbehartigers.
 
Balans
Ook Landelijke Oudervereniging Balans steunt ons ouderinitiatief en werkt met ons samen, bijvoorbeeld voor de Staat van onderwijs volgens de ouders.

In1school
Wij zijn partner van In1school, die streeft naar inclusief onderwijs, zie hun pagina met partners.

MEE
MEE Utrecht, Gooi en Vecht biedt ons regelmatig praktische hulp door het ter beschikking stellen van een zaaltje en een begeleider bij verschillende bijeenkomsten.
 
Martine Delfos
Wij zijn bijzonder blij met de steunbetuiging van Martine Delfos voor ons initiatief.
 
Jeugdartsen
Reacties van vier Utrechtse jeugdartsen:
  1. “Goed initiatief, probleem zeer herkenbaar.”
  2. “Ik merk op mijn 2 VO-scholen dat er weinig gediagnosticeerde ASS-ers op zitten. Bij kinderen die wel op deze scholen zitten en er een vermoeden is van ASS, zie ik dat scholen handelingsverlegen zijn en dat het lang duurt voordat duidelijke plannen en acties worden uitgezet.”
  3. “Dit ouderinitiatief was mij niet bekend, wel de problemen met het vinden van passend onderwijs voor ASS leerlingen met hoger cognitief niveau. Ik deel de zorg; groot verschil ondersteuning op regulier VO, soms überhaupt niet haalbaar.”
  4. “Ik herken de problematiek heel goed. In Utrecht komen de adolescenten meer op andere scholen terecht. Ik ben het met jullie eens dat de Aspergers met aanpassingen (later ook bij stages en op een werkplek) in passend onderwijs weer kansen moeten krijgen.”
Onderwijs
Uitspraak van Utrechtse leerkracht:
“… kleine creatieve oplossingen zijn soms mogelijk, waardoor dingen makkelijker gaan… Natuurlijk vraagt het ook een voortdurende alertheid als docent maar is dat niet ons vak?”
Steunbetuiging van Trudy Frederiks, leerkracht Plusklas Houten:
"Voor kinderen met autisme geldt net zo goed: Onderwijs is niet het vullen van een vat maar het (helpen) ontsteken van een vuur." (Plutarchus, Griekse wijsgeer, 45-125 n.Chr.)
Maria ten Den, coördinator Plusklas Houten:
"De Plusklas Houten heeft veel hoogbegaafde leerlingen gehad met aan autisme verwante contactstoornissen, al dan niet gediagnostiseerd. Werkend in kleine groepen is dat voor ons nooit enig probleem geweest. Sterker nog; de voordelen van deze zogenaamde stoornissen (behoefte aan een duidelijke, gestructureerde omgeving, goed geconcentreerd kunnen werken aan een onderwerp, een beschouwende blik, goed kunnen denken e.a.) zijn een aanwinst voor de groep als geheel.
Deze leerlingen hebben vaak grote moeite om zich staande te houden in het drukke regulier (voortgezet) onderwijs, maar ook daar zouden zij een aanwinst voor de groep als geheel zijn, als ze goed begeleid worden. Daarom steunen wij van harte het streven van Ouders voor AutiPassend Onderwijs naar beter passend onderwijs voor deze kinderen."
Overige supporters

http://webenable.nl/
Deze site is mede mogelijk gemaakt door:
Webenable, betrouwbare internetdiensten op maat.