Meebeslissen over Passend Onderwijs via de OPR

Jij kunt meebeslissen over het school-zorgbeleid in je regio! Alle samenwerkingsverbanden in het land hebben een Ondersteuningsplanraad (OPR). 

Deze OPR is het nieuwe medezeggenschapsorgaan dat binnen de samenwerkingsverbanden instemmingsrecht heeft op de afspraken die gaan over de extra ondersteuning aan leerlingen als gevolg van de passend onderwijs wetgeving. De helft van het aantal leden van deze raden bestaat uit ouders en -in het voortgezet onderwijs- leerlingen. Iedere ouder en leerling kan zich kandidaat stellen voor een plek in deze raad. Je kunt je daarvoor melden bij de MR (Medezeggenschapsraad) van je school. Je hoeft geen lid te zijn van de MR. 

Het is belangrijk dat ouders met ervaring met kinderen die extra ondersteund worden goed vertegenwoordigd zijn.

De ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband VO Utrecht/Stichtse Vecht heeft vacatures voor ouders en leerlingen. Er wordt nog gezocht naar o.a.:
  • een VO-leerling of ouder van het Wellant College in Utrecht
  • een VSO-leerling of ouder van het Kromme Rijn College in Utrecht
  • een VSO-leerling of ouder van de Fritz Redlschool in Utrecht
  • een VSO-leerling of ouder van de Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht
  • een VSO-leerling of ouder van Stip VSO in Utrecht
Zie ook de Veelgestelde vragen over de OPR van Sterk VO.
Woon je in een andere gemeente dan kun je bij jouw lokale samenwerkingsverband vragen naar de OPR. 

Is jouw schoolbestuur al vertegenwoordigd in de OPR? Dan kun je contact zoeken met de ouder/leerlingvertegenwoordiger (eventueel via de MR van de desbetreffende school) en via hem of haar je zorgen/wensen kenbaar maken.

Meer informatie:
UW Ouderplatform (Woerden en omgeving) geeft informatie over wat een ondersteuningsplanraad inhoudt, en hoe andere ouders contact kunnen zoeken met de OPR, op hun pagina Medezeggenschap in het samenwerkingsverband.