Onderzoek naar schoolbeleving kinderen met autisme 10-14 jaar


In juni 2014 presenteerde de VWS-werkgroep Vanuit Autisme Bekeken (VAB), project Onderwijs, de resultaten van een onderzoek onder kinderen met autisme tussen 11 en 14 jaar naar de beleving van de dagelijkse gang van zaken in het onderwijs: "Zo zien wij het onderwijs". Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Alexander en laat zien dat vaak kleine aanpassingen drempels verlagen voor kinderen met autisme om op hun eigen wijze mee te doen op school.

De conclusies van dit onderzoek hebben we hieronder letterlijk geciteerd:

Dingen, die kinderen met autisme belangrijk vinden op school, gelden eigenlijk voor alle kinderen. Voor alle kinderen is het bijvoorbeeld belangrijk dat zij een klik met de leerkracht hebben, dat zij mogen doen waar ze goed in zijn en dat er structuur en rust in de lessen zit. Alleen, als deze dingen ontbreken of niet op orde zijn, zijn de kinderen met autisme de eersten die daarvan last hebben, met mogelijk leer- en gedragsproblemen en uiteindelijk vastlopen tot gevolg. Anderzijds geven kinderen met autisme aan dat als school voor hen een goede plek is, ze minder last hebben van hun autisme. 

De punten hieronder vinden de kinderen uit het onderzoek belangrijk en zullen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan voor alle kinderen. 

Ik blijf binnenboord in het onderwijs als:
 • Ik een veilige en gevarieerde omgeving heb waar ik mezelf mag zijn en ik me goed voel
 • Ik en mijn omgeving een talent ontdekken waarin ik mag floreren
 • Nadruk ligt op wat ik wel kan in plaats van wat ik niet kan
 • Ik weet dat ik autisme heb en dat ik leer/heb geleerd wat mijn autisme voor mij en mijn omgeving betekent
 • Anderen weten dat ik autisme heb en daarmee rekening houden
 • Ik een klik heb met een docent of mentor en waar ik naartoe kan gaan als ik het moeilijk heb
 • Ik een vaste mentor (liefst hele schooltijd) heb die de wil en de capaciteiten heeft om klasgenoten en andere docenten te begeleiden in hoe ze het beste met mij kunnen omgaan
 • Docenten rekening houden met mijn prikkelgevoeligheid en daarvoor (kleine) aanpassingen doen (samen met ambulant begeleider)
 • Ik een rustige plek heb waar ik me kan terugtrekken
 • Ik één of een paar vrienden vind waarmee ik samen dingen kan doen, op school (en daarna)
 • Ik zoveel mogelijk in dezelfde klas kan zijn
 • Ik niet word gepest of als ik word gepest dat de docent ook de pester(s) aanpakt
 • Veranderingen die te voorzien zijn ruim van tevoren worden aangekondigd en toegelicht, en ik tijd en ruimte krijg om te wennen aan onverwachte veranderingen
 • Ik weet hoe andere kinderen zich voelen in de klas, zodat ik ook beter begrijp als ze opeens boos zijn of verdrietig (PAD)
 • Ik leer/heb geleerd om met lastige situaties tussen verschillende mensen om te gaan
 • Mijn ouders (moeder) het onderste uit de kan halen, hoog opgeleid zijn en lang doorzoeken naar goed onderwijs voor mij
 • Mijn ouders niet de strijd met me aangaan, maar energie stoppen in wat ik wel kan
 • Mijn ouders accepteren dat ik autisme heb (en anderen in de familie) en wat dat voor dagelijkse gevolgen heeft
 • Mijn ouders me niet pushen, maar me de tijd en mogelijkheid geven om zelf te kunnen kiezen en me te ontwikkelen in mijn eigen tempo en volgorde