Ouderenquête januari 2014

In januari 2014 vroegen wij ouders van kinderen met autisme en cognitief havo/vwo-niveau naar hun mening. De enquête is ingevuld door 88 ouders. 
Het allerliefst zouden ze zien dat hun kind in een reguliere klas mee kan doen of in een speciale klas op een reguliere school. Dat past precies bij de doelstellingen van de Wet Passend Onderwijs! Vrijwel alle ouders vinden echter dat er onvoldoende goede havo/vwo voorzieningen in Utrecht en omgeving zijn voor kinderen met autisme. 
Een eigen havo/vwo-school alleen voor kinderen met autisme is ook een goed alternatief, veel beter dan een tijdelijke onderwijsvoorziening buiten de school of particulier onderwijs.

Dit zijn de volledige resultaten:

1. Voor kinderen met autisme die cognitief gezien havo of vwo kunnen volgen zijn er in en nabij de stad Utrecht voldoende goede onderwijsvoorzieningen.


Eens of
Helemaal eens
2 %
Niet eens en niet oneens 6 %
Oneens of
Helemaal oneens
92 %

2. Kinderen met autisme hoeven niet altijd onderwijs op hun niveau te krijgen. Sociale vorming om (zo goed mogelijk) maatschappelijk mee te kunnen doen is veel belangrijker.


Eens of
Helemaal eens
10 %
Niet eens en niet oneens 15 %
Oneens of
Helemaal oneens
75 %
3. Het samenwerkingsverband VO van mijn woonplaats is:

Sterk VO (gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht) 49 %
VO RUW (gemeenten Woerden, Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen) 11 %
LZVO Zuid-Utrecht (gemeenten Houten, Vianen, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein) 16 %
VO Zuidoost Utrecht (gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Bunnik) 9 %
Eemland (gemeenten Amersfoort, Soest, Woudenberg, Baarn, Bunschoten, Leusden) 6 %
overig 9 %

Samenwerkingsverbanden VO in de provincie Utrecht

80 ouders uit de provincie Utrecht, 8 ouders van diverse plaatsen daarbuiten

4. Ik ben tevreden over wat het samenwerkingsverband VO in mijn woonplaats voor mijn kind met autisme kan betekenen.
Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend onderwijsaanbod voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat aanbod kan variëren van reguliere scholen met (veel of weinig) extra ondersteuning tot voortgezet speciaal onderwijs voor bepaalde doelgroepen.

Eens of 
Helemaal eens
6 %
Niet eens en niet oneens31 %
Oneens of 
Helemaal oneens
64 %

5. In de stad Utrecht moet een goede voorziening komen die zich alleen richt op kinderen met autisme of aanverwant die havo of vwo willen volgen.


Eens of 
Helemaal eens
90 %
Niet eens en niet oneens8 %
Oneens of 
Helemaal oneens
2 %
6. Mijn kind zal met de huidige onderwijsvoorzieningen waarschijnlijk geen startkwalificatie op zijn/haar niveau halen (min. havo of mbo niveau 2), maar met betere voorzieningen waarschijnlijk wel.


Eens of 
Helemaal eens
55 %
Niet eens en niet oneens27 %
Oneens of 
Helemaal oneens
18 %
7. Ik heb er vertrouwen in dat de zorgzwaarte die bij mijn kind hoort op het juiste niveau wordt toegekend door het samenwerkingsverband.
Het samenwerkingsverband beslist welke leerlingen extra ondersteuning op school verdienen en geeft de betreffende school (kan ook speciaal onderwijs zijn) het benodigde geld voor het leveren van die ondersteuning.Eens of 
Helemaal eens
11 %
Niet eens en niet oneens41 %
Oneens of 
Helemaal oneens
48 %8. Ik heb er vertrouwen in dat het toegekende zorgbudget toereikend is om mijn kind passend onderwijs te bieden.
Het samenwerkingsverband beslist voor elke leerling die extra ondersteuning op school nodig heeft, hoe zwaar het onderwijsarrangement voor die leerling zal zijn. Bij lichte ondersteuningsarrangementen krijgt de school minder budget dan bij zware arrangementen.


Eens of 
Helemaal eens
6 %
Niet eens en niet oneens39 %
Oneens of 
Helemaal oneens
56 %
9. Zou mijn kind naar een gewone VO-school gaan, dan is de maximaal haalbare klasse-grootte voor hem of haar:


12 leerlingen20 %
16 leerlingen32 %
20 leerlingen32 %
24 leerlingen10 %
30 leerlingen6 %
10. Een maximaal acceptabele reistijd (heen en terug samen) voor mijn kind van en naar school is:
Ervan uitgaande dat de school zo goed passend is dat je daar wel wat reistijd voor over hebt.


Een half uur22 %
Een uur57 %
Anderhalf uur14 %
Twee uur8 %


11. Mijn 1e keus voor passend onderwijs voor mijn kind met autisme, zowel op het juiste niveau als in de juiste omstandigheden, zou zijn:

Reguliere klas: het reguliere VO in dezelfde klas als de andere leerlingen, evt. met een coach.34 %
Speciale klas op reguliere school: het reguliere VO, in aparte (auti)klassen met reguliere docenten, evt. met een coach.30 %
Buiten de school: liefst het reguliere VO en als dat niet kan in een tijdelijke onderwijsvoorziening buiten de school.5 %
Eigen school: een eigen school gespecialiseerd in kinderen met autisme met overstap naar regulier als dat kan.31 %
Particulier: een particuliere school (waarbij de ouders de kosten moeten dragen).1 %12. Mijn 2e keus voor passend onderwijs voor mijn kind met autisme, zowel op het juiste niveau als in de juiste omstandigheden, zou zijn:

Reguliere klas: het reguliere VO in dezelfde klas als de andere leerlingen, evt. met een coach.8 %
Speciale klas op reguliere school: het reguliere VO, in aparte (auti)klassen met reguliere docenten, evt. met een coach.45 %
Buiten de school: liefst het reguliere VO en als dat niet kan in een tijdelijke onderwijsvoorziening buiten de school.8 %
Eigen school: een eigen school gespecialiseerd in kinderen met autisme met overstap naar regulier als dat kan.33 %
Particulier: een particuliere school (waarbij de ouders de kosten moeten dragen).6 %


Resultaat van de antwoorden van vraag 11 en 12 (1e keus en 2e keus) bij elkaar gevoegd:

Reguliere klas: het reguliere VO in dezelfde klas als de andere leerlingen, evt. met een coach.21 %
Speciale klas op reguliere school: het reguliere VO, in aparte (auti)klassen met reguliere docenten, evt. met een coach.38 %
Buiten de school: liefst het reguliere VO en als dat niet kan in een tijdelijke onderwijsvoorziening buiten de school.6 %
Eigen school: een eigen school gespecialiseerd in kinderen met autisme met overstap naar regulier als dat kan.32 %
Particulier: een particuliere school (waarbij de ouders de kosten moeten dragen).3 %