Ouderkracht voor 't kind

De CG-Raad, Platform VG en Balans reageren in een brief aan de Kamer onder meer op het plan om een centrale ouderorganisatie op te richten. Ze vinden dat dit een organisatie 'door' ouders moet zijn in plaats van alleen maar 'voor' ouders. Ook de gezamenlijke inspanningen van sector en ouders om passend onderwijs te laten slagen, komen aan de orde.
Logo van Ouderkracht voor 't kind Cooperatie

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht wilde helpen zo'n centrale ouderorganisatie voor en door ouders vorm te geven en is daarom mede-oprichter van de coöperatie Ouderkracht voor 't kind. Ondanks de vele moties vanuit de Tweede Kamer is de regering er tot op heden niet in geslaagd om ouders in het onderwijs en in de jeugdhulp in een evenwichtige positie te brengen (checks en balances, tegenwicht voor scholen, gemeentes en ministeries). Daarom hebben een aantal bestaande ouder-organisaties de handen ineen geslagen: coöperatie Ouderkracht voor 't kind wil ouders bij elkaar brengen en ouderinitiatieven versterken, onafhankelijk van officiële onderwijs- en jeugdhulp-instanties.

5 juni 2014 is de akte van oprichting gepasseerd bij de notaris en is de coöperatie Ouderkracht voor 't kind een feit!

Sindsdien wordt door vrijwilligers (ouders natuurlijk!) hard gewerkt aan het opzetten van een regionale organisatie en het bieden van onafhankelijke informatie aan ouders, met name voor het geval het niet zo soepel verloopt met je kind in het onderwijs en/of bij de jeugdhulp. Zie hiervoor de website van Ouderkracht voor 't kind.

Zowel ouderorganisaties als individuele ouders kunnen lid worden van deze coöperatie. De belangen van alle kinderen worden vertegenwoordigd, zoals de ANWB voor alle automobilisten en de Vereniging Eigen Huis voor alle huiseigenaren.

Mama Vita

    De andere oprichter van de coöperatie is Stichting Mama Vita

    "Een kind opvoeden met autisme vraagt nogal wat. Daarom brengt Mama Vita moeders bij elkaar die zich sterk willen maken voor hun kinderen. Wil jij kennis en inzichten delen met andere moeders, elkaar steunen en samen opkomen voor je kinderen? Maak dan eens kennis met Mama Vita. Mama Vita is er om jou in je kracht te brengen en te houden. Samen kunnen we de verantwoordelijkheid voor onze kinderen met autisme aan. En samen maken we deze onzichtbare groep zichtbaar. www.stichtingmamavita.nl"

    Zie ook onze pagina over de regionale afdeling Mama Vita Utrecht.