Over de bestuursleden

Suzanne BoomsmaSandra MullerMonique J. van Eijkelenburg en Annemoon Brans, alle vier moeder van een kind met autisme, vormen samen het onbezoldigd bestuur van de Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht. Naast de zorg voor ons gezin en onze baan doen wij in onze vrije tijd ons best om goed passend havo/vwo onderwijs voor kinderen met autisme in de regio Utrecht te bevorderen en om hun ouders informatie en advies te geven.

Begin 2011 ontmoetten Suzanne Boomsma en Sandra Muller elkaar op hun zoektocht naar geschikt onderwijs voor hun slimme kind met autisme. Beide kinderen zaten in de bovenbouw van het basisonderwijs en hun moeders maakten zich zorgen over het vinden van een middelbare school. Begin 2012 startten zij een inventarisatie van ouders uit de regio Utrecht die ook geen goed passend havo/vwo-onderwijs voor hun kind met autisme kunnen vinden. Ze schreven voorjaar 2012 samen een visiedocument en startten een website onder de naam "Ouders voor AutiPassend Onderwijs Utrecht". Dit ouderinitiatief groeide in 2013 uit tot de Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht en werd in 2014 versterkt door Monique J. van Eijkelenburg wiens zoon inmiddels studeert aan de universiteit. In 2016 kwam Annemoon Brans ook in het bestuur.

Lees meer over de activiteiten van de stichting in Wat doen wij?

Bestuursvoorzitter Suzanne Boomsma is Adviseur Onderwijs geweest bij de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken (Ministerie van VWS) en is tevens mede-oprichter en bestuurslid van de coöperatie Ouderkracht voor 't kind. Haar beweegredenen worden goed geïllustreerd door onderstaande links: 
Monique van Eijkelenburg was jarenlang regiomoeder bij Mama Vita Utrecht, een organisatie die moeders van kinderen met autisme in hun eigen kracht wil zetten.
Sandra Muller verzorgt de website, nieuwsbrieven en social media voor de stichting en is de penningmeester. 
Lees over de motivatie van Sandra en Monique in hun gezamenlijke opinieartikel:
Annemoon Brans is scheikundeleraar op een havo/vwo-school en heeft daarnaast een eigen bedrijf Autistep, waar ze scholieren met autisme begeleidt om binnenboord te blijven. Hierin komen haar passie en ervaring samen. Lees meer over wat Annemoon beweegt op Over Autistep.

Wil je ons iets vragen of vertellen? Stuur ons een mail, zie de Contactpagina.