Over ons

Suzanne Boomsma
Sandra Muller en Monique J. van Eijkelenburg, alle drie moeder van een kind met autisme en vwo-niveau, vormen samen het onbezoldigd bestuur van de Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht. Naast de zorg voor ons gezin en ons werk doen wij in onze vrije tijd ons best om goed passend havo/vwo onderwijs voor kinderen met autisme in de regio Utrecht te bevorderen en om hun ouders steun, informatie en advies te geven.

Begin 2011 ontmoetten Suzanne en Sandra elkaar op hun zoektocht naar geschikt onderwijs voor hun slimme kind met autisme. Beide kinderen zaten in de bovenbouw van het basisonderwijs en hun moeders maakten zich zorgen over het vinden van een middelbare school. Begin 2012 startten zij een inventarisatie van ouders uit de regio Utrecht die ook geen geschikt havo/vwo-onderwijs voor hun kind met autisme kunnen vinden. Ze schreven voorjaar 2012 samen een visiedocument en startten een website onder de naam "Ouders voor AutiPassend Onderwijs Utrecht". Dit ouderinitiatief groeide in 2013 uit tot de Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht en werd in 2014 versterkt door Monique J. van Eijkelenburg wiens zoon inmiddels is afgestudeerd aan de universiteit en geen diagnose autisme meer heeft (zie ook: Nog steeds autisme, maar de diagnose ontgroeid).

Suzanne en Sandra vormen samen het dagelijks bestuur. Lees over de activiteiten van de stichting in Wat doen wij?

Bestuursvoorzitter Suzanne Boomsma is Adviseur Onderwijs geweest bij de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken (Ministerie van VWS). Sinds 2019 is ze directeur van Landelijke Oudervereniging Balans. Haar beweegredenen worden goed geïllustreerd door onderstaande links: 
Sandra Muller verzorgt de online informatie voor de stichting en is de penningmeester, naast het ondersteunen van ouders en het samen met Suzanne bepalen van het beleid van de stichting.

Monique van Eijkelenburg was jarenlang regiomoeder bij Mama Vita Utrecht, een organisatie die moeders van kinderen met autisme in hun eigen kracht wil zetten.

Lees over de motivatie van Sandra en Monique in hun gezamenlijke opinieartikel:
Wil je ons iets vragen of vertellen? Stuur ons een mail, zie de Contactpagina.