Persoonlijke verhalen van ouders

Wij zijn een stichting voor en door ouders. Ervaringen van ouders zijn een belangrijke informatiebron voor ons en zijn vaak ook een belangrijke steun voor andere ouders die iets vergelijkbaars meemaken. Daarom verzamelen we op deze pagina links naar ervaringsverhalen van ouders over wat ze meemaken in hun zoektocht naar passend havo/vwo-onderwijs voor hun kind met autisme of aanverwant, die wij de moeite van het lezen waard vinden.

Een belangrijke rol van onze stichting is om de stem van de ouders te verwoorden. Wij, de bestuursleden, zijn natuurlijk zelf ook ouders, maar wij krijgen ook mails van de ouders die zich bij ons hebben aangesloten. Daaruit blijkt dat hoewel ieder kind met autisme uniek is, en ieder een onderwijsarrangement op maat nodig heeft, vele ouders toch met vergelijkbare problemen worstelen. Zie bijvoorbeeld Autisme op reguliere havo/vwo is... waar we een lijst van praktische problemen hebben opgesomd die de ouders zien bij hun kinderen met autisme op school.

Velen hebben met hun kind en zichzelf (soms ook ASS hebbend) heel wat mee gemaakt in hun zoektochten door zorg- en onderwijsland en in het eigen gezin en staan voortdurend in de de-escalatiestand. Niet iedereen kan de complexiteit van dit leven aan. Misschien moeilijk te begrijpen als je zelf geen kwetsbaar kind hebt waar je de omgeving steeds voor moet organiseren opdat je kind zich kan ontwikkelen. Niet in de laatste plaats al die oordelen van je omgeving, het gevoel dat je je kind steeds moet verdedigen (het leuren) en dat je kind vaak de ervaring heeft er niet bij te horen. En dan moet je ook nog zelf zoeken naar passend onderwijs, wat er vervolgens niet blijkt te zijn.

Verhalen op onze site

Verhalen op andere sites