Petitie

Zomer 2013 startten we een petitie. In relatief korte tijd verzamelden we 1.245 handtekeningen van mensen, waaronder ook vele onderwijs- en zorgprofessionals, die verzoeken in Utrecht: 
  1. op reguliere havo/vwo-scholen zwaardere arrangementen voor kinderen met een autisme spectrum stoornis te realiseren, zodat zoveel mogelijk van hen naar een reguliere school kunnen gaan.
    • Bijvoorbeeld een speciale kleine klas in de onderbouw: integratieklas / special class / zorgklas / autiklas / ...
    • En/of een trajectgroep (uitwijkruimte met begeleiding): een interne ruimte met vaste begeleider die ook auti-specialist is, waar kwetsbare leerlingen heen kunnen als ze overprikkeld raken in de reguliere klas en waar ze specifieke ondersteuning kunnen krijgen.
  2. een school voor havo/vwo op te richten die gespecialiseerd is in deze doelgroep en met de expertise ook de reguliere scholen bij kan staan.
Eind juli 2013 stuurden we een eerste voortgangsbericht naar de ondertekenaars van de petitie.

Deze petitie is door Suzanne Boomsma en Sandra Muller van de Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht op 26 februari 2014 aangeboden aan de gemeenteraad Utrecht. Op de Expertmeeting Passend Onderwijs namen de vier organiserende raadsleden de petitie in ontvangst namens de commissie Mens en Samenleving van de gemeente Utrecht: 
 
In het gemeentelijk verslag van de expertmeeting wordt verslag gedaan van de toespraak van Suzanne Boomsma, voorzitter van onze stichting:

De aanwezige raadsleden ontvangen vanuit de Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht een petitie die door 1245 mensen is ondertekend. 

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht beschikt over een website waardoor de stichting heel veel feedback krijgt over de problemen die in Utrecht ondervonden worden met Passend Onderwijs aan slimme kinderen met een vorm van autisme. Het gaat de stichting om kinderen die goed in staat zijn onderwijs te volgen op HAVO/VWO niveau, maar die op alle andere gebieden van ontwikkeling kwetsbaar zijn. Het gevoel bestaat bij de organisatoren dat burgerkracht georganiseerd moest worden. Zij zijn nagegaan of hun doelstellingen gedeeld worden door andere ouders. In hele korte tijd is op de online petitie gereageerd door 1245 mensen. De reacties kwamen niet alleen van ouders, ook van de GGZ, van onderwijspersoneel, van mevrouw Lancel, en ook van andere zorgcoördinatoren. 
Gevraagd werd naar meer preventieve ondersteuningsarrangementen tussen op HAVO/VWO niveau binnen het huidige aanbod in Utrecht om te voorkomen dat leerlingen uitvallen. Nu bestaat het aanbod alleen uit voortgezet onderwijs met te grote klassen en individueel arrangementen of als dat mislukt, de schakelklas in het OPDC of VSO in een klinische setting in de Redlschool. Zij geven aan dat er op VSO’s wel een paar havo-klasjes op basis van IVIO afstandsonderwijs bij komen, maar dat de VSO’s in Utrecht volgens hen een zwak tot zeer zwak etiket gekregen hebben van de inspectie. 
De mogelijkheid wordt geopperd in Utrecht een centrum op te richten om de expertise voor deze complexe doelgroep op te bouwen. Deze kinderen zijn de ‘kanaries in de kolenmijn’ en hebben een warme omgeving nodig met kleinere klassen. Dat centrum zou die omgeving kunnen zijn. Deze kinderen hebben het vaak heel moeilijk op een grote reguliere school. Het gaat om emotionele en creatieve kinderen. Deze kinderen ontwikkelen zich anders. Deze kinderen kunnen iets minder goed tegen de harde maatschappij. Dan lopen ze vast ondanks dat ze talenten hebben. De kinderen die op school vastlopen, lopen een trauma op en worden onzeker met het risico van een zorgcarrière. De stichting pleit dan ook voor een vrije ruimte in het Utrechtse, binnen het reguliere onderwijs (special classes), en in een kleine school waar de kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. De stichting wil een HAVO/VWO school in Utrecht en vrije ruimte creëren in bestaande scholen. Het voorbeeld van Jan Willem van den Bos was in de ogen van spreekster heel erg mooi. Dat was bottom-up georganiseerd vanuit een docent die vond dat het kind niet 20 km moest reizen naar Amsterdam. De docent was van mening dat deze kinderen bij hem op school horen en dat voor hen iets goeds geregeld moest worden. De ouders willen graag dat hun kind in de school ook wordt gewaardeerd voor de intelligentie die het heeft. De vraag is aan de besturen in het onderwijs wat zij voor de kwetsbare slimme kinderen in Utrecht kunnen doen. Daarvoor is nu de kiem neergelegd. 
De vertegenwoordigster vanuit de stichting bedankt de vertegenwoordigers van de gemeenteraad voor het bieden van deze mogelijkheid. Met de petitie is een breed draagvlak zichtbaar geworden voor de doelstellingen van de stichting. 

Stephanie Bottse (gemeenteraad) dankt namens haar collega's de stichting Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht voor het aanbieden van de petitie. Chantal Hakbijl kondigde gisteren in de commissie Mens en Samenleving aan dat vandaag de petitie zou worden aangeboden. Daarmee is de gehele gemeenteraad hiervan op de hoogte. Zodra het verslag van deze expertmeeting gereed is, zal de petitie daarbij betrokken worden en besproken worden in de commissie.

Toelichting:
  • De zeer zwakke status die VSO-scholen in de regio Utrecht hebben gekregen van de onderwijsinspectie, valt na te lezen op Speciale scholen Utrecht zeer zwak.
  • Op 1 april 2014 heeft de commissie Mens en Samenleving de petitie in de nieuwe samenstelling (na de gemeenteraadsverkiezingen) in behandeling genomen, zie dit verslag (vanaf blz. 22).

Op deze foto zie je hoe Suzanne Boomsma de petitie toelicht in de raadszaal van de gemeente Utrecht (v.l.n.r. Gadiza Bouazani, Chantal Hakbijl, Sandra Muller, Stephanie Bottse, Selma Bas en Suzanne Boomsma).
Mede door onze vele gesprekken met het onderwijsveld in Utrecht en door de publiciteit die de inmiddels door ons opgerichte stichting heeft gekregen, is er nu een havo/vwo-klasje op een aparte locatie, waar internaliserende kinderen die uitvallen in het reguliere onderwijs tijdelijk opgevangen worden. Dit is echter voor onze doelgroep geen passende oplossing (lees onze mening over de i-klas bij OPDC Utrecht). Ook is het voor sommige thuiszitters mogelijk geworden om vanuit huis havo/vwo afstandsonderwijs te volgen. Dit zien we vooral als noodoplossingen of op z’n best als tijdelijke voorzieningen. De verzoeken van onze petitie gelden nog steeds. 

Wij streven naar preventieve ondersteuning, in plaats van afwachten tot het misgaat! We hebben berekend dat ongeveer 200 – 250 kinderen met autisme en havo/vwo-niveau in de provincie Utrecht (waarvan meer dan 100 in Utrecht-stad) op dit moment onderpresteren in het vmbo, tientallen kilometers van huis op school zitten, nog maar net kunnen overleven in het reguliere onderwijs, of naar het particulier onderwijs gaan waar nog kleine havo/vwo-klassen zijn. Dat laatste is echter niet voor iedereen te betalen. 

Om duidelijk te maken aan beleidsmakers wat wij passend onderwijs vinden voor deze kinderen, hebben wij een zogenaamde preventiepiramide gemaakt: een keuzemenu met 11 onderwijsvormen die verschillen in de mate van participatie (zo gewoon mogelijk meedoen, erbij horen). In Utrecht zijn op dit moment niveau 1, 9 en 10 beschikbaar, maar niets tussen niveau 1 en 9 in. Wij roepen scholen op om ook iets op niveau 4/5 (regulier) en 6/7 (speciaal) te bieden; een behoefte die door onze recente ouderenquête wordt bevestigd. Door een palet aan onderwijsvoorzieningen kunnen ook deze kinderen een prettige en succesvolle schoolloopbaan hebben! Immers, passend onderwijs dient voor ieder kind passend te zijn.