Pleidooi voor kleine klassen

Er zijn instanties die beweren dat kleine klassen niet uitmaken, maar in De Correspondent prikt Johannes Visser die mythe ondubbelzinnig door: Waarom kleine klassen beter zijn (december 2016) en de nieuwere versie Grote klassen worden steeds groter. En dus leren kinderen minder (november 2017) laat zien hoe wetenschappelijk onderzoek wel degelijk aantoont dat kleine klassen beter zijn voor kinderen. 

In bovengenoemd artikel schrijft Johannes Visser: “En wat blijkt? De leerlingen (tussen de 10 en 13 jaar) in de kleinere klassen scoren beter op zowel cognitieve als non-cognitieve vaardigheden. Op hun zestiende scoren ze nog steeds beter. Op hun achttiende ook. Ze maken vaker hun school af. Ze halen vaker een bachelordiploma. En ze verdienen later ook beter.

Daarom steunt AutiPassend Onderwijs Utrecht de petitie "Kleinere klassen" die loopt tot 16 november 2020. Deze petitie is mede georganiseerd door Oudervereniging Balans, naast andere organisaties voor ouders, leerlingen, schoolleiders, leraren en andere onderwijsprofessionals.

Onze argumenten voor kleinere klassen:

  • Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kleine klassen beter zijn voor kinderen, zie het hierboven geciteerde artikel van Johannes Visser.
  • Leraren zijn ook voorstander van kleinere klassen en hun vakbond legt uit hoe dit gefinancierd kan worden. Zie AOb: Zeven keer het nut van kleine klassen
  • Het lerarentekort is mede ontstaan door de grote werkdruk die grote klassen met zich meebrengen, door kleine klassen af te dwingen is de kans groter dat beginnende leraren in het vak blijven en bovendien wordt het vak aantrekkelijker, waardoor meer mensen de lerarenopleiding zullen kiezen.
  • De meeste ouders zien hun kind liever in een klas van 21 dan een klas van 30, en zeker als hun kind extra ondersteuning nodig heeft.
  • Kinderen hebben baat bij een meer persoonlijke relatie met een leraar, en die is vanzelfsprekend eenvoudiger te realiseren met kleine klassen.
  • Het is haalbaar om met de huidige overheidsfinanciering kleinere klassen te creëren, zie de SvPO-scholen.
  • Zonder een wettelijk maximum aan de klasgrootte zullen ouders en leraren vrijwel nooit voldoende invloed hebben op bestaande scholen om de klasgrootte te kunnen verkleinen. De klasgrootte lijkt een onvermijdelijk financieel gevolg van beleidskeuzes die eerder door schoolbesturen gemaakt zijn zonder de klasgrootte daarin bewust mee te nemen. Iedereen geeft aan dat ze graag kleinere klassen zouden willen, “maar ja, het is nu eenmaal te duur”. Met een wettelijk maximum aan de klasgrootte (in combinatie met extra geld voor meer leraren) worden schoolbesturen gedwongen om het te organiseren.
    • Ter illustratie: een middelbare school kan een gemiddelde klasgrootte van 26 leerlingen financieren. Om dat gemiddelde te halen zijn er ook grotere klassen nodig, omdat er in de bovenbouw noodgedwongen kleine klasjes zijn voor vakken die niet vaak gekozen worden. Dus zijn er vooral in de onderbouw grote klassen, terwijl juist voor die jongere kinderen kleine klassen belangrijker zijn dan in de bovenbouw.
  • Er hoeven minder kinderen naar duur speciaal onderwijs (er zijn kinderen die een grote klas niet aankunnen en een kleine klas in het reguliere onderwijs wel). Het geld dat daarmee bespaard wordt kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld extra onderwijspersoneel voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Kortom, AutiPassend Onderwijs Utrecht is een voorstander van een wettelijk maximum aantal leerlingen per klas voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs dat stapsgewijs teruggebracht wordt tot 21, zoals geformuleerd in de petitie "Kleinere klassen" .
 

Eerdere petities


In november 2013 is Leraren in Actie al een burgerinitiatief gestart tegen de overvolle klassen. Destijds vond een meerderheid van de Tweede Kamer dat er niet genoeg geld voor was. 


In 2017, aan de vooravond van nieuwe verkiezingen, gaven een aantal partijen aan dat ze flink wilden investeren in het onderwijs. Begin 2017 kwam Leraren in Actie daarop opnieuw met de petitie "Stop de overvolle klassen". Ze vroegen de politieke partijen ‘to put their money where their mouth is’. 


Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht heeft getekend, samen met meer dan 50.000 anderen. Het heeft voor middelbare scholen helaas nog niet tot veranderingen geleid.


Gerelateerde berichten

Op onze site: