Pleidooi voor kleine klassen

Er zijn instanties die beweren dat kleine klassen niet uitmaken, maar in De Correspondent prikt Johannes Visser die mythe ondubbelzinnig door: Waarom kleine klassen beter zijn (december 2016) laat zien hoe wetenschappelijk onderzoek wel degelijk aantoont dat kleine klassen beter zijn voor kinderen. Ook voor gelijke kansen (actueel onderwerp) zijn kleine klassen belangrijk. In bovengenoemd artikel schrijft Johannes Visser: “Meerdere onderzoekers concluderen dat migrantenkinderen en kinderen van minderbedeelde ouders de meeste leerwinst boeken als de klassen kleiner zijn. Dat heeft een positief effect op hun hele latere leven.”

In november 2013 is Leraren in Actie al een burgerinitiatief gestart tegen de overvolle klassen. Destijds vond een meerderheid van de Tweede Kamer dat er niet genoeg geld voor was. Nu, aan de vooravond van nieuwe verkiezingen, geven een aantal partijen aan dat ze flink willen investeren in het onderwijs

Daarom kwam Leraren in Actie begin 2017 opnieuw met de petitie "Stop de overvolle klassen". Ze vroegen de politieke partijen ‘to put their money where their mouth is’. Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht heeft getekend, samen met meer dan 50.000 anderen. Het heeft voor middelbare scholen helaas niet tot veranderingen geleid.


Onze argumenten voor kleinere klassen, naast die uit het artikel Waarom kleine klassen beter zijn:

  • De meeste ouders zien hun kind liever in een klas van 24 dan een klas van 30, zeker gezien het feit dat er meer zorgkinderen in de klas zijn gekomen (of, zoals in De bomen en het bos wordt uitgelegd, omdat nu meer kinderen als zorgkinderen worden ervaren dan voorheen).
  • Kinderen hebben baat bij een meer persoonlijke relatie met een leraar, en die is vanzelfsprekend eenvoudiger te realiseren met kleine klassen.
  • Het is haalbaar om met de huidige overheidsfinanciering kleine klassen te creëren, zie het succes van de SvPO-scholen.
  • Zonder een wettelijk maximum aan de klasgrootte zullen ouders vrijwel nooit voldoende invloed hebben op bestaande scholen om de klasgrootte te kunnen verkleinen. De klasgrootte lijkt een onvermijdelijk financieel gevolg van beleidskeuzes die eerder door schoolbesturen gemaakt zijn zonder de klasgrootte daarin bewust mee te nemen. Iedereen geeft aan dat ze graag kleinere klassen zouden willen, “maar ja, het is nu eenmaal te duur”. Met een wettelijk maximum aan de klasgrootte (in combinatie met extra geld voor meer leraren) worden schoolbesturen gedwongen om het te organiseren.
  • Ter illustratie: een middelbare school kan een gemiddelde klasgrootte van 26 leerlingen financieren. Om dat gemiddelde te halen zijn er ook grotere klassen nodig, omdat er in de bovenbouw noodgedwongen kleine klasjes zijn voor vakken die niet vaak gekozen worden. Dus zijn er vooral in de onderbouw grote klassen, terwijl juist voor die jongere kinderen kleine klassen belangrijker zijn dan in de bovenbouw.
  • Los van klasgrootte: extra onderwijspersoneel voor zorgkinderen is ook belangrijk, maar kan betaald worden via de samenwerkingsverbanden, die geld ontvangen voor passend onderwijs en daaraan overhouden (zie overzicht financiële middelen samenwerkingsverbanden). Daar is des te meer geld voor als vanwege de kleine klassen minder kinderen een ondersteuningsarrangement nodig hebben. 
Kortom, AutiPassend Onderwijs Utrecht is een voorstander van een wettelijk maximum aantal leerlingen per klas dat geleidelijk teruggebracht wordt tot 24, zoals geformuleerd in de petitie Stop de overvolle klassen.
 Gerelateerde berichten: