Rol inspectie bij niet-passend onderwijs

De onderwijsinspectie heeft slechts een beperkte rol bij de handhaving van passend onderwijs. Daarbij zijn ze sterk afhankelijk van signalen die ouders melden over scholen via het Meldpunt Inspectie. Dat betekent echter niet dat ze iets aan het probleem kunnen doen. Op dit moment (begin 2020) komen ze alleen snel in actie als een kind onterecht niet wordt toegelaten op een school en ouders daar schriftelijk (e-mail) bewijs van hebben.

Dit zijn acties die de onderwijsinspectie onderneemt:
  • Bij schending van de zorgplicht op het gebied van toelating en afwijzing, met bewijs daarvan (schriftelijke/digitale aanmelding kind bij school + indien van toepassing schriftelijke/digitale afwijzing) kan de inspectie direct tegen een school zeggen dat ze binnen een week iets moeten doen (sinds 1 november 2019). Zie Toezicht en handhaving zorgplicht passend onderwijs op de site van de inspectie.
  • Bij de standaard 4-jaarlijkse controles van schoolbesturen, alle tot dan toe gemelde signalen voor scholen van dat bestuur verzamelen en extra goed kijken naar die aspecten. De inspectie kan het bestuur dan een herstelopdracht geven waar ze een half jaar of langer de tijd voor krijgen. 
  • Bij zeer zwak of onvoldoende scorende scholen wordt er vaker gecontroleerd, dus kunnen ook de signalen voor die scholen sneller meegenomen worden. De toenmalige staatssecretaris onderwijs zei op 4 november 2016: Onderwijsinspectie kan financiële sancties opleggen als school zorgplicht blijft ontwijken
Voorbeelden van scholen die de status "zeer zwak" kregen op basis van signalen van ouders: Berg en Bosch College in Bilthoven (inmiddels status voldoende) en SvPO Utrecht: reguliere havo/vwo met klassen van 16.

Dus: melden helpt! Je krijgt geen oplossing voor jouw kind maar de school wordt er wel op aangesproken, dus meld je klacht via het Meldpunt Inspectie
Waarschuwing: bedenk daarbij wel dat de inspectie jouw situatie zou kunnen beschrijven als ze praten met de school. Ook al noemen ze geen namen (je kunt aanvinken dat je voor de school anoniem wil blijven), de situatie kan zo specifiek zijn dat de school direct weet dat jij achter die melding zit. Soms kan dat de verhoudingen tussen ouders en school verslechteren. Hoe meer ouders in eenzelfde situatie zitten op deze school, hoe kleiner de kans dat ze het herleiden naar jou. Je hebt overigens meer kans dat de inspectie het oppakt als meerdere ouders een melding doen! Kortom bedenk of en hoe je het meldt, en bij twijfel kun je ook eerst bellen met de inspectie (zie het telefoonnummer bij Meldpunt Inspectie).

Over het algemeen krijg je als ouder geen terugkoppeling van de inspectie over wat er is gebeurd met jouw melding. Bij de actie van de Boze Ouders heeft de inspectie echter toegezegd om te onderzoeken hoe ze zo'n terugkoppeling wel kunnen geven.

Gerelateerd op deze site