Wat is een samenwerkingsverband en welke moet ik hebben?

Het geld voor passend onderwijs wordt per regio verdeeld door een samenwerkingsverband (vaak afgekort met swv) van schoolbesturen. Er zijn 75 samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs (basisscholen) en 75 samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs (middelbare scholen). Voor de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht is bijvoorbeeld Sterk VO het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs.

Dekkend aanbod

Samenwerkingsverbanden zijn ervoor verantwoordelijk dat er een "dekkend aanbod" van onderwijsvoorzieningen in hun regio is. Als voor een bepaalde ondersteuningsbehoefte geen passende school in de regio is, is het de bedoeling dat het samenwerkingsverband regelt dat er zo'n onderwijsvoorziening komt voor de kinderen in hun regio.

Welk samenwerkingsverband is van toepassing voor mij?

De gemeente waar de huidige (reguliere) school staat, of als het kind (nog) geen (reguliere) school heeft, de gemeente waarin het kind woont, bepaalt welk samenwerkingsverband van toepassing is. Zoek uit onder welk samenwerkingsverband de gemeente valt (zie ook de regiokaart) en zoek de bijbehorende adresgegevens van dat samenwerkingsverband.

Meestal moet je dus het samenwerkingsverband van je eigen woongemeente hebben, behalve als je kind is ingeschreven op een reguliere school die buiten je "eigen" samenwerkingsverband valt. Dan is het samenwerkingsverband voor de gemeente waarin de school staat verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs. Een voorbeeld: een gezin woont in Utrecht en hun kind gaat naar een reguliere middelbare school in Nieuwegein. Ondanks dat Sterk VO het samenwerkingsverband voor Utrecht is, valt het passend onderwijs voor dit kind onder het samenwerkingsverband Zuid Utrecht

Gerelateerd